16 ianuarie 2017 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 (PHCD 5/2017).

Petru Gabriel Vlase 3. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017. Domnul chestor Mircea Drăghici, pentru prezentarea proiectului de hotărâre.

Mircea-Gheorghe Drăghici Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017 În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 245.617 mii lei, din care 235.764 mii lei la Capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", 9.853 mii lei la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială". Art. 2. Structura cheltuielilor curente, în sumă de 222.615 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului este următoarea: cheltuieli de personal, 177.320 mii lei; cheltuieli cu bunuri şi servicii, în sumă de 44.035 mii lei; cheltuieli pentru transferuri - contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale -, în sumă de 1.260 mii lei. La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute şi sumele necesare pentru cabinetul medical din Palatul Parlamentului. Art. 3. Cheltuielile de capital sunt în sumă de 11.494 mii lei, din care 3.746 mii lei pentru active fixe şi 7.748 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe. Detalierea cheltuielilor de capital este prevăzută în anexă. Art. 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2017 cuprinde atât resurse, cât şi cheltuieli în sumă totală de 20.900 mii lei. Veniturile realizate în Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta, pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei. Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate. Art. 5. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre. Art. 6. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Şi, doar ca precizare, bugetul Camerei este cu 17,9% mai mic decât bugetul Camerei pe anul 2016. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia? Raport. Domnul preşedinte Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Cu adresa nr. 102 BP din 16 ianuarie 2017, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis, pentru examinare şi avizare în fond, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 16 ianuarie 2017. În urma examinării Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2017, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi aprobare plenului proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Voicu. Vă rog.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Partidul Naţional Liberal consideră că Parlamentul României este cea mai importantă instituţie a democraţiei. De aceea, orice fel de discuţie despre bugetul acestei instituţii trebuie făcută din perspective care ţin de transparenţă, de corectitudine, argumente care să se refere la orice altceva în afară de argumente populiste de genul tăierilor de buget. Partidul Naţional Liberal nu a participat la elaborarea acestui proiect, pentru că în această sesiune nu deţine în Biroul permanent niciun post de chestor. Am studiat însă proiectul de buget al Camerei. Vom vota în favoarea acestui proiect de buget, avem de făcut însă câteva precizări. În primul rând, lucruri care ţin de transparenţa, şi corectitudinea, şi controlul cheltuirii banului public. Ne dorim mai multă transparentizare în ceea ce priveşte execuţia bugetului Camerei Deputaţilor. În al doilea rând, trebuie să nu uităm că ne raportăm în permanenţă la alegătorii noştri, la cei care ne-au acordat votul pentru a veni aici. Foarte mulţi dintre ei doresc să ştie ce se întâmplă aici şi foarte mulţi dintre ei, pe bună dreptate, sunt nemulţumiţi de procesul prin care noi aducem la cunoştinţa publicului activitatea noastră. Pentru că am menţionat despre eficienţa cheltuielilor, o să dau un exemplu. Ne-am fi dorit ca suma cheltuită anul trecut - o sumă destul de mare, nu spun nejustificată, dar mare - pentru sistemul de vot electronic al Camerei Deputaţilor să aibă astăzi consecinţe practice. În continuare... (Aplauze.) În continuare noi votăm prin ridicare de mână. Nu că n-ar fi o modalitate de vot prevăzută în Regulament, dar să nu uităm că, inclusiv în Regulamentul nostru, votul deschis prin mijloace electronice este cel care ar trebui să aibă prioritate. În consecinţă, acele câteva sute de mii de lei pe care în bugetul de anul trecut le-am cheltuit pentru acest sistem de vot, pentru refacerea acestui sistem de vot, ne dorim şi solicităm, nu doar că ne dorim, să fie cât mai repede transpuse în practică prin votul electronic. Banii prevăzuţi în buget pentru informatizare, pentru transmisiile în direct ale lucrărilor de plen sau de comisii sunt importanţi, îi acceptăm şi votăm pentru, însă dorim să nu rămână doar nişte simple cifre trecute pe hârtie. Cu aceste amendamente şi solicitări, menţionez încă o dată, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota în favoarea proiectului de buget depus la secretariat şi comisie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bună ziua! Mulţumesc. Stimaţi colegi, Este inacceptabil ca un proiect de buget, într-o ţară europeană, într-o ţară care se vrea democratică, să fie prezentat greşit pe site. Pe site-ul Camerei Deputaţilor a fost prezentat un proiect de buget total diferit faţă de cel care a fost prezentat în Comisia pentru buget, finanţe, astăzi. Nu este normal pentru un parlament al unei ţări democratice, să trebuiască să voteze un proiect de complexitatea bugetului, de pe un minut pe altul. Prin urmare, USR se va abţine, pentru că nu avem timpul şi posibilitatea să analizăm acest buget. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog. Apăsaţi pe microfon, pe butonul acela din faţa dumneavoastră.

Corneliu Bichineţ Dacă îmi permiteţi, o să fac câteva consideraţii. Într-adevăr, bugetul e prezentat într-un fel pe site, la comisie este în alt fel, dar asta n-ar fi o problemă, pentru că ţine de istoria noastră. Vreau să vă comunic că Grupul nostru parlamentar al PMP va susţine bugetul, însă pentru a face economii şi activitatea noastră să fie mai eficientă, v-aş ruga să reglaţi, prin cei care sunt la tehnic şi la administrativ, temperatura în Camera Deputaţilor şi Senat, pentru că este o toropeală îngrozitoare şi cei care sunt mai în vârstă - nu mă refer la mine, că sunt viguros - riscă să fie adormiţi înainte de vreme, şi eu ştiu cum sunteţi dumneavoastră acolo, sus, să n-aibă cine să vă trezească la urmă. De asemenea, v-aş ruga, stimaţi colegi, ca toate economiile care se fac la bugetul Camerei Deputaţilor să fie transferate automat la SRI şi la Direcţia Naţională Anticorupţie şi să avem pentru fiecare parlamentar, pe cap de om, câte un procuror. (Aplauze. Rumoare.) Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Mulţumesc. Începem dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. La titlul proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul. Obiecţii? Adoptat. La art. 1? Adoptat. Art. 3? 2... pardon, mă scuzaţi? Adoptat. 3? Adoptat. 4? Adoptat. 5? Adoptat. 6? Adoptat. Dacă sunt obiecţii la Anexa nr. 1? Adoptată. La Anexa nr. 2? Adoptată. La Anexa nr. 3? Adoptată. Dezbaterile au fost finalizate. Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? 221. Împotrivă? Nu. Abţineri? 19. Mulţumesc. Cu majoritate, hotărârea a fost adoptată. Ordinea de zi este epuizată. Mulţumesc, stimaţi colegi. Plen comun imediat, nu ştiu... în 10 minute, pentru că sunt încă în plen la Senat. Şedinţa s-a încheiat la ora 16,06.