27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 200/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii? Domnul preşedinte Iulian Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să informez plenul că acest proiect a fost adoptat de Senat. De asemenea, are avize favorabile de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru buget. Este un proiect care se adresează plăţii restanţelor la cotizaţiile pentru acele comitete şi grupuri de lucru din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la care România a participat ca membru asociat şi pentru care s-au înregistrat întârzieri. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi au hotărât să propună plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Popescu Virgil.

Virgil-Daniel Popescu Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. În sfârşit, Guvernul ce ar trebui să facă? Să nu mai rămână cu cotizaţii restante la diferite organisme internaţionale şi să facem România de râs, pentru sume de câteva zeci de mii sau poate sute de mii de euro, acolo unde participă ca membru în asociaţiile respective. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. La anexe? Nu. Vot final.