16 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău (PL-x 219/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău Iniţiatori? Nu. Comisia? Domnul Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău, trimis cu adresa PL-x 219/2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Floroiu.

Ionel Floroiu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Este vorba despre trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bacău al sediului administrativ al judeţului Bacău, în care funcţionează la momentul acesta Prefectura şi Consiliul Judeţean. Proiectul de lege este necesar deoarece acest sediu administrativ este construit în anul 1886 şi se află într-o stare avansată de degradare. Încă din anul 1977 nu s-au mai făcut investiţii la acest sediu şi actualmente este într-un stadiu avansat de degradare. Trebuie modernizat şi reabilitat urgent. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Adoptat.