18 iunie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (Pl-x 804/2015/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Comisia pentru sănătate, domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba despre raportul asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu cererea de reexaminare, a adoptat legea, în şedinţa din 6 septembrie 2016. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat iniţiativa legislativă, în luna mai 2018. La dezbaterile comisiei a participat domnul Dan Dumitrescu. Comisia a avut în vedere punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de iniţiator al acestui proiect de lege, vreau să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru sănătate, dar şi dumneavoastră pentru votul pe care îl veţi da, pentru că acest proiect de lege vine să reglementeze o problemă foarte importantă în România, care se referă la siguranţa cetăţenilor. Este vorba despre vânzarea medicamentelor în mediul on-line, medicamente care peste 50% dintre ele sunt contrafăcute. Vorbim despre medicamente care se vând în mediul on-line şi pe care foarte mulţi dintre cetăţenii români le iau, folosind o expresie populară, "după ureche", adică fără prescripţie medicală, fără prescripţia specialiştilor. De asemenea, este foarte important de precizat faptul că piaţa neagră a medicamentelor valorează peste 200 de milioane de euro, în România, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Iar eu, ca iniţiator, nu pot decât, încă o dată, să vă mulţumesc şi să precizez că şi prin punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii există reglementat clar modul în care structurile autorizate ale statului român, farmacii şi drogherii, pot comercializa în continuare medicamente în mediul on-line. Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La dezbateri generale dacă mai doreşte cineva? Nu. La articole? Sunt admise... nu. Vot final. La punctele 17, 18, 19 nu avem raport.