18 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (Pl-x 83/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Propunerea legislativă... Procedură.

Marian-Gheorghe Cucşa Domnule preşedinte, Lipseşte protocolul în limba română. Solicit retrimiterea la comisie, pentru o săptămână.

Petru Gabriel Vlase Vorbim de Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1)... Pl-x 83? Păi, eu sunt la 9, domnule... Deci Pl-x 83. (Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată; Pl-x 83/2015.) Comisia pentru muncă?

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 83/2015, din 25 februarie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, la 200 de lei. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de Lege este un proiect bun, dacă n-ar fi copy-paste după proiectul meu de lege, din 2014. Şi remarc încă o dată că dacă atunci erau 61 de deputaţi şi senatori care au susţinut mărirea alocaţiei pentru copii la 200 de lei, pe acest proiect de lege - prost făcut, din punctul de vedere al structurării legislative, al tehnicii legislative - mai sunt doar 30 şi ceva. Eu voi redepune acest proiect de lege şi vă voi invita pe toţi să găsim soluţiile pentru a-l pune în practică, pentru că vorbim despre o măsură anti-abandon. Alocaţia pentru copii, la ora actuală, în România, este de 140 de ori - 140 de ori - mai mică decât în Anglia, de 21 de ori mai mică decât media europeană. Şi până şi Cehia, Ungaria sau Slovacia asigură de cinci ori mai mult alocaţie pentru copii, decât noi. Eu vă voi invita pe toţi şi voi solicita sprijin pentru ca un astfel de proiect să fie concretizat. Şi sunt convins că în această sesiune parlamentară putem face acest lucru, pentru că toţi copiii României merită mai mult. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte. Chiar aşa, cu Marea Britanie şi cu România? De 140 de ori? E prea ridicată... În Marea Britanie, standardul de alocaţie este de 100 de euro pentru primul copil. Şi apoi creşte, de la cel de-al doilea, şi al treilea, cu 65 de euro. Deci alocaţia pentru copii nu este reprezentată în lire sterline, ci în euro. Ulterior - ei au un sistem mult mai flexibil - se duc spre două sute şi ceva de euro. Dar media, pe Uniunea Europeană, a alocaţiei pentru copii, este de 210 euro. Iar solicitarea făcută de iniţiatori - e adevărat, cu ceva timp în urmă, toată lumea a fost de acord să ducem alocaţia de la 42 de lei la 84 de lei, şi a fost o binefacere - pentru copii, nu pentru părinţi, cum credeau unii. Iar acum solicitarea de 200 de lei ne-ar duce pe zona în care ne-am plasa la 44 de euro, care înseamnă foarte puţin faţă de ţările puternic dezvoltate din Uniunea Europeană care au bine peste sută. Deci, dacă media este cea amintită, este clar. Iar în varianta propusă de noi, cei 200 de lei, la 4,5 lei, cursul euro, ar fi 44 de euro. Pentru lucrul acesta şi pentru starea copiilor din România - la prezentarea anterioară ne-am dus, şi ţări din Africa erau plasate deasupra României, eram pe locul o sută şaizeci şi ceva... Deci cât putem să continuăm? Bieţii copii nu votează, e adevărat, dar părinţii lor şi bunicii lor mai votează. Şi eu nu cred că acesta este argumentul suprem. Sunt copiii noştri, care ar trebui să aibă parte de o viaţă decentă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară votează majorarea cuantumului alocaţiei de stat pentru copii la 200 de lei, adică va vota împotriva respingerii. Şi vă dau şi două motive. La copiii de la 1 la 2 ani, deja este alocaţie de 200 de lei. Şi cu cât un copilaş creşte mai mult, cu atât necesitatea financiară e mai mare. Plus că media europeană este mult peste 100 de euro. Deci noi o să votăm împotriva respingerii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Botez.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Cu toţii ne dorim condiţii mai bune pentru copiii noştri, pentru elevii din România. Vrem să aibă rechizite mai bune, vrem să aibă haine, vrem să aibă alimentaţie mai bună. Dar haideţi să ne asigurăm că aceşti bani pe care îi vom aloca în acest scop, pentru alocaţii, să ne asigurăm că vor merge în aceste direcţii. Aşa că haideţi să regândim totuşi un alt proiect, care să urmărească o mai bună eficienţă a cheltuirii acestor fonduri considerabile. USR va vota împotriva acestui proiect, dar încurajăm elaborarea unui proiect care într-adevăr să urmărească o cheltuire mai eficientă a banilor, şi în interesul copiilor. Vă mulţumesc. (Aplauze.)