15 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei COM (2016) 941 (PH CD 41/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei. Domnul ministru Angel Tîlvăr, vă rog.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor, redactat în baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene, privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei - COM (2016) 941. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe: proiectul de opinie transmis de Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport; nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe; fişa de informare elaborată de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor; analiza realizată de secretariatul Comisiei pentru afaceri europene. Comisia pentru afaceri europene susţine necesitatea inovării în învăţământ, diversificarea programelor şcolare, a formelor de instruire şcolară şi a tipurilor de entităţi educative. Comisia pentru afaceri europene sugerează Comisiei Europene analizarea posibilităţilor de recunoaştere reciprocă, la nivelul Uniunii, a instruirii de scurtă durată, neinstituţională. Totodată, Comisia pentru afaceri europene atrage atenţia Comisiei Europene că educaţia vizează inclusiv formarea unor cetăţeni responsabili, sănătoşi, cu înaltă ţinută morală, şi subliniază relevanţa culturii generale şi a educaţiei artistice, în acest sens. Comisia pentru afaceri europene atrage atenţia Comisiei Europene că în primii ani de viaţă este indispensabilă menţinerea unor legături afective puternice cu familia, în paralel cu eforturile instituţionale pentru dezvoltarea competenţelor. Totodată, comisia subliniază că guvernanţa educaţiei trebuie să menţină un echilibru just între autonomia şi răspunderea şcolii, care să contribuie la îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi la obţinerea de rezultate de înaltă calitate, comparabile la nivelul Uniunii. Comisia recomandă ca dezbaterile ce vizează dezvoltarea învăţământului superior în Uniune să includă sporirea rolului educativ al universităţilor. Această opinie, domnule preşedinte, a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 9 mai 2017, în prezenţa a 16 dintre cei 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate. Astfel, supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptă de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule ministru. Comentarii de ordin general? Domnişoară Mareş, aţi rămas înscrisă la cuvânt sau...? Vă rog.

Mara Mareş PNL va vota pentru adoptarea prezentei comunicări, care înscrie îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei drept priorităţi majore pe agenda UE şi stabileşte acţiuni specifice, la nivelul UE, de sprijinire a statelor membre în eforturile lor de reformă, şi contribuie la realizarea unei agende comune, care să transforme educaţia de înaltă calitate într-o realitate pentru toţi. Decizia privind modul de dezvoltare a sistemelor de educaţie şi de formare profesională revine statelor membre. Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei necesită reforme care se bazează pe cunoştinţe solide cu privire la ceea ce funcţionează bine în educaţie. Acţiunile întreprinse la nivelul UE pot contribui la justificarea opţiunilor de politică ale factorilor de decizie din statele membre, prin: furnizarea de date comparative, consolidarea bazei de cunoştinţe, efectuarea de analize şi evaluări comparative, promovarea învăţării reciproce, schimbul de cunoştinţe cu privire la bunele practici şi oferirea de sprijin specific, valorificarea cooperării existente cu mai mulţi furnizori de date interne şi externe. Educaţia are o importanţă strategică pentru societăţile noastre şi pentru dezvoltarea economică, iar PNL va vota pentru. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ne aflăm în faţa unui proiect de hotărâre care are mai ales o valoare pedagogică generală, o valoare filosofică. Vorbim despre ceea ce ar trebui să însemne educaţia la nivel european. Evident că Partidul Social Democrat susţine, a avizat, a votat acest proiect de hotărâre, acest punct de vedere, dar trebuie să nuanţăm câteva lucruri. Dincolo de valorile europene, la care trebuie să ne raportăm, există valori româneşti, există elemente de tradiţie şi de continuitate în şcoala românească, care trebuie asumate. Înainte de a fetişiza întru-totul modelelor străine trebuie să înţelegem ceea ce se întâmplă valoros şi ceea ce a adus ca istorie şcoala românească. Un alt aspect la care ar trebui să reflectăm în acest context generat de textul aflat în discuţie, este cel legat de complementaritatea între elementele de cultură ştiinţifică, elementele de cultură artistică şi elementele de formare, de modelare a personalităţii umane, pentru că şcoala înseamnă şi cunoaştere, înseamnă şi zonă ştiinţifică, înseamnă şi dezvoltarea vocaţiei artistice, a sensibilităţii şi receptivităţii culturale şi interculturale mai ales, şi, de asemenea, înseamnă să înveţi să-ţi pese de comunitatea ta, de comunitatea celor din jur, să te raportezi la ceea ce este important de făcut în lume, deci a avea o cultură a implicării civice, a participării la ceea ce trebuie făcut pentru a schimba în bine societatea. Nu trebuie uitate, de asemenea, nici elementele comparative, modelele de succes din spaţiul european sau internaţional, adaptate însă şi filtrate într-o politică educaţională coerentă, care nu înseamnă o reformă perpetuă, ci trebuie să însemne o asimilare obiectivă, raţională, o integrare a ceea ce se întâmplă în pedagogia şi în sistemele educaţionale europene. Şi încă o chestiune foarte importantă. De multe ori, învăţământul românesc este acuzat de elemente legate de prea multă informaţie, prea multă reproducere mecanică, prea puţină adaptare la contexte situaţionale şi la contexte practice aplicative. Este momentul când trebuie să legăm şi teoria, şi elementele practice, şi relaţia cu operatorii economici, şi dezvoltarea unei sensibilităţi şi a unei înţelegeri a ceea ce poate face absolventul mai departe, asupra modului cum se poate integra pe piaţa muncii, fie că este el absolvent de învăţământ preuniversitar, de învăţământ postliceal sau universitar. Ajungem la concluzia că educaţia este un subiect comun al dialogului european, un subiect care trebuie tratat cu responsabilitate, cu măsură, cu multă competenţă şi, în acelaşi timp, un subiect în care trebuie să armonizăm tendinţe diferite, fără a absolutiza vreuna dintre acestea. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am rugămintea la colegii înscrişi la cuvânt să-mi permită să prezint prezenţa Comisiei pentru apărare naţională din Seimul Republicii Polone, condusă de domnul Michal Jach, preşedintele comisiei, după care vom continua dezbaterile, pentru că au un program deja întârziat. (Aplauze.) Mulţumesc. Domnul Ganţ Ovidiu.

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Conform uzanţelor, trebuie să vă spun că grupul nostru parlamentar va vota în favoarea acestei hotărâri. În egală măsură, apreciez ardoarea dezbaterii pe marginea unei comunicări a Comisiei Europene către Consiliu şi către Parlament. Sigur, ar fi normal, poate, să regândim procedurile pe care le-am aprobat şi să ne întrebăm în ce măsură are rost să votăm asupra unui COM, deci asupra unei comunicări, care nu produce, de fapt, niciun efect în plan legislativ. În consecinţă, poate că dimineaţa, la sesiunea de declaraţii politice de marţi, ar fi mai utile aceste dezbateri, abandonând votul asupra unei comunicări. Poate că ar fi util ca în Biroul permanent să ne mai uităm o dată pe aceste proceduri parlamentare care încarcă ordinea de zi şi nu produc niciun efect. Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am ascultat cu mare plăcere, cu sfinţenie chiar, discursul doamnei profesor Gavrilă, şi m-am bucurat că am terminat liceul la timp. Îmi aduc aminte de acea poezie "Liceu, - cimitir/Al tinereţii mele/Pedanţi profesori/Şi examene grele." Aşa vi s-a întâmplat multora dintre dumneavoastră. Este momentul acum şi aici să spun că 280.000 de copii din ţara noastră abandonează cursurile şcolare înainte de vreme. De asemenea, la ţară, nu numai în Moldova, în toate judeţele ţării, după clasa a V-a, un sfert dintre copii nu mai urmează cursurile. Jumătate dintre elevi - arată statisticile - chiar dacă primesc lapte, corn, mere, pere, mierlă, viezure... sunt în sărăcie extremă. În aceste condiţii, eu aş sugera ca cei care se ocupă de învăţământ să rămână mai uşor cu reformele şi să se ocupe de instruire şi de educare, în aşa fel încât să preferăm un cap bine format unui cap bine umplut, în sensul că bagajul informaţional cu care pleacă cei care termină şcolile nu îi ajută cu nimic în viaţă. Verificaţi! Cei care termină liceul, prima dată iau carnet de şomaj, iar cei care termină facultăţile nu îşi găsesc un loc de muncă. Orizontul de aşteptare al majorităţii studenţilor - aşa arată statisticile - este să lucreze la o multinaţională sau să plece, aşa că trebuie să facem o restructurare a învăţământului de jos în sus şi de sus în jos. Din moment ce la testările profesorilor 10% dintre ei iau nota 2, ce învăţământ să facem cu cei care iau nota 2? Atât am avut de spus! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Pe procedură, vreau să vă rog foarte serios să luăm, aşa cum a fost expusă rugămintea colegului meu, a domnului Ganţ, şi COM-urile să fie tratate ca atare, adică să luăm act de ele, şi nu să dezbatem foarte mult în Parlament lucruri care nu produc efecte juridice. Cred că este important să facem acest lucru, cred că nu are rost să explic de ce este important să facem acest lucru. Toate explicaţiile le-am avut astăzi şi vă rog, din partea grupului nostru parlamentar, să luaţi în calcul nediscutarea, pe viitor, a COM-urilor, în plen şi nevotarea lor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Dacă Grupul minorităţilor naţionale are o propunere de modificare a Regulamentului, aşteptăm o astfel de propunere şi o discutăm în Comisia pentru regulament. Aceasta este procedura regulamentară de a schimba programul de activitate al Camerei Deputaţilor. Dar dacă e să discutăm sau să nu discutăm comunicările care ne vin şi care sunt analizate în comisia de specialitate, eu cred că trebuie discutate, pentru că există posibilitatea ca aici să se exprime puncte de vedere care, de multe ori, nu sunt convergente. Aceasta înseamnă că ele sunt aprobate cu majoritate de voturi. Deci, până la urmă, Parlamentul României trebuie să exprime un punct de vedere, o poziţie şi pe o astfel de comunicare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Pe articole. Obiecţii la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Nu. Adoptat. Vot final.