13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA (PL-x 435/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA Comisia pentru buget?

Sorin Lazăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost retrimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, de plenul Camerei Deputaţilor, în data de 11 decembrie 2017, în vederea reexaminării şi depunerii unui raport suplimentar. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat cu modificări proiectul de lege, în şedinţa din 31 octombrie 2017. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea mecanismului plăţilor defalcate de TVA, mecanism care va fi aplicat de toate persoanele impozabile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat iniţial proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţele din 28 noiembrie şi 4 decembrie 2017, fiind transmis plenului Camerei Deputaţilor, în data de 5 decembrie, un raport cu propunerea de adoptare a proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse. Ca urmare a retrimiterii la comisie de plenul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au reexaminat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 12 decembrie 2017. Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 25 deputaţi. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere plenului Camerei Deputaţilor propunerea de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1. În cursul dezbaterii, Comisia a respins amendamentele care se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Şi mai am o intervenţie, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi... La tipărirea materialului, a apărut o eroare de tipar, la art. 18 lit. i), nu s-a tipărit textul complet, aprobat de comisie. Pentru conformitate, o să redau integral textul respectiv. Art. 18 lit. i) - "nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi alin. (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi alin. (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Am să fac un lucru care, în contextul de astăzi, poate nu este caracteristic, dar vreau să mulţumesc totuşi membrilor coaliţiei de guvernare care au fost în Comisia pentru buget, finanţe, şi celor de la Camera Deputaţilor, şi celor de la Senat, pentru că au acceptat să slăbească măcar puţin această ordonanţă. Vorbim despre Ordonanţa nr. 23, care instituie un experiment fiscal unic în Europa. Vorbim despre un experiment, pentru că alte ţări care mai aplică aşa ceva o aplică fie opţional, fie numai pentru companiile de stat. În versiunea în care venea din ordonanţă, era efectiv un regim punitiv pentru toată economia şi pentru întreaga economie, lucru care, graţie dezbaterilor parlamentare, nu se mai întâmplă. Cu toate acestea, birocraţia infernală pe care o va reprezenta acest TVA Split, este un lucru la care noi vom supune economia României. Şi este un lucru negativ. Noi considerăm că deja birocraţia este înfiorătoare pentru mediul privat din România, IMM-urile trebuie să se conformeze unui număr foarte mare de reglementări fiscale şi în continuă schimbare, şi nu doar atât, dar noi le facem viaţa mai grea... şi cui o facem mai grea? Le-o facem mai grea celor care se conformează, celor care plătesc TVA, celor care declară, celor care dau bonul, pentru că acest sistem, contrar a ceea ce ni s-a spus, nu combate deloc evaziunea. Combate numai declararea şi neplata. Atenţie! Este o nuanţă foarte importantă. Cel care nu dă bon, cel care nu declară TVA, acela nu este supus TVA Split. Pe acela îl păsuim. Noi în cine am dat cu măsura aceasta? Am dat în cel care era onest, în cetăţeanul, în întreprinzătorul român care încerca să se conformeze fiscalităţii. Pe el l-am afectat. Şi ştiu că mulţi dintre dumneavoastră aţi realizat lucrul acesta, dar ordinele au fost diferite şi ştiu că nu s-a putut face mai mult. Un alt lucru foarte grav despre acest sistem este că se poate intra în el, poate să fie splitat un contribuabil, fără nicio notificare. Ne-am luptat în comisie ca ANAF măcar să îi spună contribuabilului român... "... vezi că vei intra în Split TVA, plăteşte-ţi datoriile!". Şi de ce este lucrul acesta foarte important? Pentru că este posibil ca un întreprinzător român să aibă datorii de care nu ştie. Pentru că ANAF, în felul în care funcţionează acum, în halul de dezinformatizat, cum este, este foarte posibil ca dumneavoastră să plătiţi o obligaţie, după care să vi se stingă altă obligaţie şi să rămâneţi cu datorii, şi apoi să vi se spună... "A... păi, sunteţi splitat şi trebuie să staţi 6 luni, pentru că sunteţi splitat!" Şi Split-ul acesta va afecta aceste companii şi le va transforma în nişte paria ai societăţii, pentru că efectiv toată lumea care are treabă cu ele va trebui să facă două plăţi, va trebui să ţină o evidenţă dublă, va trebui să fie atent să nu se încadreze la contravenţiile prevăzute de această lege şi, prin urmare, devine un cod birocratic doar să faci comerţ cu o astfel de firmă. Încă un lucru foarte grav la această ordonanţă - nu avem derogare de la Uniunea Europeană pentru această modificare a regimului de TVA. Am scris domnului Pierre Moscovici, care ne-a răspuns că nici măcar nu am cerut această derogare. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice ne spun însă că au cerut-o. Eu am făcut o interpelare, aştept în continuare răspuns la ea. Deocamdată nu avem nimic. Implementăm o modificare a unui regim fiscal atent reglementat de o directivă, fără să avem derogare pentru acest lucru. Toate acestea sunt motive pentru care vă rugăm să nu votaţi această lege şi să punem capăt la ceea ce s-a numit ţopăială fiscală, atacul acesta asupra mediului privat, care nu va face cinste nici României, nici mediului privat, va face o economie mai puţin competitivă şi, în final, va scădea încasările bugetare din TVA. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnul Todoran.

Adrian-Mihăiţă Todoran Sigur, Partidul Mişcarea Populară va vota clar împotriva acestui sistem de Split TVA, deoarece sistemul defalcat Split TVA este introdus în Programul de guvernare a PSD-ALDE după un model din Italia, doar că italienii au cerut o derogare Comisiei Europene pentru acest sistem, iar România nu a mai cerut. Poate că dacă domnul Dragnea &Co. cerea o derogare de la ruşi, ceream un raport, şi noi, celor de la Uniunea Europeană. Nu suntem de acord, în primul rând, pentru că vor fi afectaţi atât cei care sunt corecţi, cât şi cei care nu sunt corecţi în splitarea TVA. Şi vă dau câteva exemple. Un contribuabil corect, care îşi plăteşte totul la timp, va trebui să mai angajeze o duzină de contabili, să ţină evidenţa şi, mai cu seamă, un lucru foarte grav, aceste facturi se vor plăti de la un contribuabil care nu este în Split TVA, la un contribuabil cu Split TVA, în două conturi: atât în contul curent, cât şi în contul cu TVA. Ce înseamnă acest lucru? Un cost mai mare pentru orice firmă. Gândiţi-vă că băncile, în momentul de faţă, au comisioane de tranzacţie de până la 10 lei pe tranzacţie. Ei, în momentul respectiv, o firmă va trebui să plătească de două ori acest comision. (Vociferări.) Ce se întâmplă cu o firmă care face 100 de tranzacţii într-o lună? Va plăti aproape 200 de euro în plus pentru aceste tranzacţii! În al doilea rând, vor fi afectate şi instituţiile publice, grădiniţe, şcoli, spitale..., ba da... O greutate va fi în plus şi pentru cei din sistemul de finanţe, care vor fi nevoiţi să aprobe cu dificultate transferul unor sume din contul de TVA în contul curent. Dar, nu în ultimul rând, cele mai afectate vor fi IMM-urile. Vor fi afectate, fiind obligate să găsească alte surse de finanţare a TVA, pentru a nu fi penalizaţi de stat. Gândiţi-vă că sunt firme care încasează, la 90 de zile, la 120 de zile, dar ei vor trebui să plătească TVA. Ei nu vor avea de unde să facă rost de această finanţare decât din nou printr-un împrumut bancar. Ce facem? Punem o povară în plus mediului privat şi tăiem aripile noilor întreprinzători care se gândesc că ar mai putea deschide o afacere în România. Vă spun, generaţia tânără nu o să facă aşa ceva! O să renunţe a mai deschide o firmă în România, de frica Split TVA. Încă o dată, Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva acestui proiect.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Huţucă, de la PNL.

Bogdan-Iulian Huţucă Doamnelor şi domnilor deputaţi, Astăzi supunem aprobării Parlamentului una dintre cele mai mari aberaţii fiscale de la taxa de stâlp încoace. Această măsură porneşte de la două premise greşite: una, cum că ar combate evaziunea fiscală, - şi ţin să vă anunţ că specialiştii sunt unanim de acord că nicio schemă de fraudă din România nu va fi încurcată în vreun fel şi nici un mecanism de evaziune fiscală din România nu va fi deranjat într-un fel -, iar a doua idee aberantă este cumva că aceste sume, reprezentând TVA, de pe facturile companiilor româneşti ar aparţine într-un fel statului român. Ţin să vă anunţ că acest concept încalcă principiul neutralităţii, aşa cum este definit în Directiva privind taxa pe valoarea adăugată şi, mai ales, încalcă Constituţia, respectiv dreptul de proprietate a companiilor asupra disponibilităţilor băneşti. Această măsură, trebuie să fim cu toţii de acord că nu va avea decât o singură consecinţă - decapitalizarea companiilor româneşti. Ne comportăm de parcă am trăi cu toţii într-o bulă, de parcă statul ar fi asigurat finanţarea pentru toate companiile româneşti, de parcă autorităţile şi instituţiile publice ale statului şi-ar fi plătit toate arieratele către partenerii lor din mediul privat, de parcă relaţia între o companie şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ar fi una firească, relaxată, corectă. Doamnelor şi domnilor, Această măsură nu are decât două cauze principale: una o reprezintă incapacitatea acestui Guvern de a gestiona taxa pe valoarea adăugată, şi astfel transferă povara administrativă în curtea companiilor şi, a doua, eşecul politicilor fiscal-bugetare în România şi nevoia disperată după resurse, fără a ţine cont de consecinţe. În acest context, Partidul Naţional Liberal nu poate vota decât într-un fel, împotriva acestui PL-x. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi, Înţeleg îngrijorarea Executivului, indiferent care ar fi el, în ceea ce priveşte neputinţa statului, mai degrabă a ANAF, în a colecta TVA. De departe, suntem campioni absoluţi în Europa în ceea ce priveşte gradul de necolectare a TVA. Dintr-un potenţial TVA de colectat de vreo 19 miliarde de euro, anul trecut, după cum bine ştiţi, am colectat 11,7, deci peste 7 miliarde de euro au rămas necolectaţi. Evident cu căciula asta de bani s-ar cârpi multe găuri de la buget, s-ar face probabil nişte sute de kilometri de autostrăzi, s-ar construi nişte spitale noi, nişte şcoli noi, sau s-ar moderniza şcoli, spitale sau alte obiective de interes public. 7 miliarde evaziune fiscală la TVA - într-adevăr - este o sumă care ar trebui să ne îngrijoreze şi, în egală măsură, să ne preocupe pe toţi. Alte două miliarde de euro avem evaziune fiscală pe comerţul cu produse agricole primare: cereale, legume, fructe şi, din păcate, iarăşi statul face prea puţin să combată acest flagel; iarăşi vreo două miliarde de euro din comerţul cu produse de alcool şi de tutun. Acum, sigur, evident această Ordonanţă nr. 23 încearcă să pună presiune pe mediul economic, pe mediul de afaceri, să crească oarecum gradul de conformare voluntară în ceea ce priveşte aceste obligaţii fiscale la care suntem datori cu toţii, pentru că până la urmă trebuie să conştientizăm că din impozitele noastre, din dările noastre se finanţează marile sistem publice, fie că vorbim despre învăţământ, despre sănătate, despre administraţie, despre infrastructură etc. Dar, totodată, trebuie să mai avem în vedere o altă realitate. Spuneau şi antevorbitorii mei - companiile româneşti, cele cu capital românesc sunt decapitalizate. Au plecat la drum în 1990 cu un mare handicap. Şi lipsa capitalului şi lipsa culturii antreprenoriale sunt motivele pentru care zeci de mii de companii şi-au găsit obştescul sfârşit în fiecare an - insolvenţă sau faliment. Nici statul şi nici băncile, din păcate, în aceşti 28 de ani de tranziţie glorioasă...

Petru Gabriel Vlase Concluzionaţi, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza ... nu s-au înghesuit să finanţeze companiile. Din 2010 şi până în 2016... Un minut, dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. Din 2010 şi până în 2016, băncile au crescut creditarea către firme cu doar 3%, de la un sold de 209 la 216 miliarde de lei. În schimb, băncile - care, vedeţi, de multe ori sunt foarte vocale - au înţeles să finanţeze statul, unde constatăm, în acelaşi interval de timp - 2010-2016, creşterea soldului creditelor cu 50% - de la 61 la 90 de miliarde de euro. Or, statul ştim că e un prost administrator al resursei publice. Şi atunci, câtă vreme nici statul nu finanţează companiile, nici băncile nu au apetit să finanţeze economia reală, acest TVA era totuşi o bulă, o gaură... o gaură... ( Discuţii în sală.) ... o... bulă de oxigen pentru... din bancurile cu Bulă... pentru foarte multe companii, în special pentru IMM-uri. Sunt 450.000 de IMM-uri, care, practic, ele reprezintă motorul creşterii economice. Noi ştim că exigibilitatea TVA-ului intervine în a 25-a zi a lunii următoare. Deci, iată că vorbim de aproape 45 de zile în care companiile oneste, care declarau TVA-ul, rulau banii statului. Dar în egală măsură şi statul rulează banii agenţilor economici. Pentru că, vedeţi, deficitul e ţinut în frâu şi din această cauză - pentru că rambursăm TVA-ul şi la şase sau nouă luni de zile. Evident, trebuie găsit aici un echilibru, cu acest TVA Split, pentru că va lovi micile întreprinderi. Iarăşi este o discriminare, că pleacă a priori şi loveşte în companiile în insolvenţă. Sunt totuşi sute de mii de angajaţi în aceste companii în insolvenţă. Şi am dat exemplul de multe ori cu "Hidroelectrica", o companie în insolvenţă, care, în insolvenţă fiind, în patru ani de zile a virat bugetului consolidat al statului peste 3 miliarde de euro. Deci n-ar trebui să venim cu astfel de măsuri punitive, cu astfel de măsuri discriminatorii, să îngreunăm soarta companiilor româneşti decapitalizate. Acesta e motivul pentru care Grupul neafiliaţilor va vota împotriva Proiectului de Lege care vizează aprobarea Ordonanţei nr. 23/2017.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Aş avea câteva contraargumente, dar vi le voi spune în privat. În privat, domnule deputat, nu ţin timpul plenului pentru chestiuni personale. Intervenţiile la dezbateri generale le-am încheiat. La articole, vă rog? Domnule Neagu, vreţi la articole sau la dezbateri? Sau aţi apăsat din greşeală? Nu e nici în sală. Vă rog, la articole. Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc. Art. 9 alin. (1) lit. b). Propun respingerea amendamentului aprobat în comisie şi revenirea la textul ordonanţei.

Petru Gabriel Vlase Deci a fost amendament admis, da? Propuneţi respingerea amendamentului admis, da? Vă rog, vot. (Discuţii în sală.) Reluăm, atenţie, vă rog... vă rog... vă rog... vă rog... vă rog... Avem vot pe un amendament admis. (Discuţii în sală.) Reluăm. Acum, da? Deci este un amendament admis. Propunerea a fost de respingere, da? Vot, vă rog. Am oprit votul doamnă, nu mai ţipaţi la mine. Amendamentul admis a fost respins. Vot pentru textul iniţial din ordonanţă. 123 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu optează. Textul - a rămas textul iniţial. Vă rog, alte intervenţii la articole? Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Pentru corelare, propun eliminarea eliminării amendamentului de la art. 16 şi revenirea la textul iniţial, la textul Senatului. Art. 16, poziţia 15.

Petru Gabriel Vlase Deci amendament admis cu propunere de respingere. Vă rog să votaţi. Amendamentul admis a fost respins. Vă supun votului textul iniţial de la Senat. Vot, vă rog. 114 voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A rămas textul iniţial de la Senat. Alte intervenţii la articole, dacă mai aveţi? Nu. Legea merge la votul final. (Domnul deputat Nicolae Neagu solicită să ia cuvântul.) Am întrebat de două ori. Poftiţi, domnule Neagu, vă rog. Am întrebat. La articole, da? Vă rog.

Nicolae Neagu Aveam mâna ridicată, domnule preşedinte şi spuneam că pe articole. În definitiv, legea începe cu un articol. Şi art. 1, admis de majoritatea comisiei la care am intervenit noi, era de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 23 cu privire la TVA Split sau TVA colectat. Noi avem un amendament introdus, respins de comisie, la care ţinem în plen. Şi amendamentul este simplu: Lege de neaprobare a Ordonanţei nr. 23 cu privire la... Motivaţia aţi primit-o pe parcursul dezbaterilor generale. Eu vă dau una extrem de simplă. Nu introducem sarcini. Ministerul de Finanţe, către contribuabilul care ajută bugetul de stat, ci mai întâi rezolvăm sarcinile - Ministerul de Finanţe, prin ANAF. Haideţi să colectăm ce avem de colectat făcând o schemă reorganizatorică în ANAF - e o chestiune pe care specialiştii o cunosc. Haideţi să avem curajul să punem degetul pe acele zone unde nu se fac suficiente controale şi unde ştim cu toţii că sunt evaziuni mari. Haideţi să vedem câtă altă sursă şi resursă există contabilizată şi neîncasată de către stat, şi după aceea discutăm ce altceva am mai putea face încât toată lumea să-şi plătească onest taxe, impozite, şi ce-o mai fi ele, către statul român. Acesta este motivul principal pentru care considerăm că în acest moment nu este cazul să intervenim cu o sarcină suplimentară pe care să o acordăm firmelor şi în special celor multe, mici şi mijlocii, care ne susţin politicile care nu se văd pentru populaţie şi firme - cele de autostrăzi, cele de spitale, cele de învăţământ şi aşa mai departe. Deci v-aş ruga să fiţi de acord a vota amendamentul nostru, cel de respingere, al acestei Legi de aprobare a Ordonanţei nr. 23.

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi amendamentul respins de la nr. crt. 1 - cu titlul, da? Vă supun votului amendamentul respins de la nr. crt. 1. Vot. 91 de voturi pentru, 105 voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a rămas respins. Vă rog... ar trebui să mai supun o dată textul iniţial... Vot pentru textul iniţial. Acesta e regulamentul. 112 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă şi o abţinere. Alte intervenţii la articole? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Sărim pct. 6, că n-avem raportul.