21 decembrie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej (PL-x 85/2017).

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. Iniţiatorul? Dumneavoastră sunteţi? Nu mă miră.

Cornel Itu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă creează premisa salvării şi conservării unei expoziţii muzeale la Dej. Înfiinţată în urmă cu 23 de ani, această expoziţie muzeală cuprinde 25 de locomotive cu abur şi electrice, care sunt vizitate în mod curent. Mulţumesc pentru colaborare Comisiei pentru transporturi, Comisiei pentru cultură şi Ministerului Transporturilor. Sper într-un vot pozitiv. Vă mulţumesc anticipat.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate în fond cu dezbaterea şi avizarea acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din municipiul Dej, judeţul Cluj, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., având ca obiective, pe de o parte, conservarea şi expunerea tuturor locomotivelor electrice şi cu abur aflate în prezent în judeţul Cluj, pe de altă parte, organizarea de evenimente, editarea şi publicarea de materiale cu scopul promovării colecţiei, precum şi achiziţionarea ori acceptarea cu titlu de donaţie a unor exponate noi, precum şi a materialelor necesare conservării patrimoniului muzeului. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej, cu amendamente. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Da, domnule... Doriţi şi dezbateri? Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Foarte scurt. Eu, ca sălăjan, cunosc istoria şi tradiţia unuia dintre cele mai importante noduri de cale ferată din România - şi mă refer, bineînţeles, la Dej -, inaugurat în anul 1887. Este foarte bine că înfiinţăm un muzeu al locomotivelor şi este mult mai bine să înfiinţăm un muzeu al locomotivelor, decât să procedăm la a tăia aceste locomotive la fier vechi, cum, din păcate, s-a întâmplat în ultimii 25 de ani. Însă, vreau să trag un semnal de alarmă şi pe această cale. Dacă nu vom finanţa corespunzător, în regim de urgenţă, calea ferată română, este posibil, stimaţi colegi, să fim nevoiţi să deschidem câte o filială a Muzeului Locomotivelor din Dej în fiecare judeţ din România. Grupul Partidului Naţional Liberal va susţine această iniţiativă legislativă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Oprea. Domnule Moldovan, nu vă mai pot da cuvântul, că sunteţi doi deja.

Dumitru Oprea Am venit să felicit iniţiatorul. Ca român, mă aflam în Statele Unite, la a doua grădină botanică din Statele Unite ale Americii, şi mândria numărul doi, dincolo de avuţiile grădinii botanice, era o infrastructură de transport superbă, cu o logistică perfectă, în care copiii erau şefi de staţii şi toate cele, şi cel care ne era ghid povestea că este cea mai frumoasă locomotivă din lume, o minilocomotivă veche, foarte veche, este locomotivă austriacă. Şi când primul trenul a ajuns în staţie, toţi românii, care făceam parte din grupul respectiv, ne-am bucurat când am văzut că pe bordul locomotivei era scris: "Reşiţa"; "Iuţeală maximă - 45 de km pe oră". Şi vă spun, lucrul acesta, ulterior, s-a verificat. Atractivitatea acelei grădini era, în primul rând, de un mijloc de transport uitat. Copiii lumii au valorificat aceste locomotive şi reprezintă chituri complete. Cei care aveţi nepoţi ştiţi foarte bine că dacă n-ai locomotiva Percy şi nu ştiu mai care... şi am ajuns în Sinaia, cu americani care voiau să vadă o locomotivă parcată în Gara din Sinaia. Şi închei, felicitându-vă încă o dată, şi aş dori ca lucrurile acestea să capete o tradiţie, aşa cum a avut sistemul de infrastructură feroviară din România, din secolul al XIX-lea.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Floroiu?

Ionel Floroiu La dezbateri generale...

Petru Gabriel Vlase Păi, sunt la dezbateri generale!

Ionel Floroiu Stimaţi colegi, Desigur, susţin iniţiativa colegului meu de la Reşiţa. Am avut ocazia în vara aceasta să trec pe la Reşiţa şi vreau să vă spun că am fost plăcut impresionat de modul cum încă se conservă aceste locomotive. Este o iniţiativă bună şi o susţin cu mare drag. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mă întorc la pct. 5, că a venit raportul. (Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul.) Domnule Moldovan, a vorbit domnul Bode şi cu domnul Oprea. E datoria dumneavoastră şi a liderilor dumneavoastră să vă informeze, nu a mea! După pauză

Petru Gabriel Vlase Rog liderii să-şi invite colegii în sală. Facem vot de control în 20 de secunde. Vot. 198 prezenţi. Suntem în cvorum. Vă rog, domnule Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Dragi colegi, Avem o problemă la PL-x 85 din 1 februarie 2017. Este vorba de acel proiect legislativ care prevede înfiinţarea Muzeului Locomotivelor Dej. Am fost sesizaţi de colegii noştri de la Consiliul Legislativ cum că la art. 6... De fapt, este inaplicabilă proiecţia legislativă, pentru că la art. 6 alin. (2) - "Centrul Muzeal va funcţiona începând cu data de 1 ianuarie 2018". Ca atare, domnule preşedinte, trebuie să găsim o soluţie pentru a modifica această dată. Nu ştiu... de comun acord... o săptămână, două, o lună, două, ceva de genul acesta... Vă rog să decideţi în consecinţă.

Petru Gabriel Vlase Sigur. Este o chestiune logică, normală, trebuie făcută pentru că e amendament de fond şi nu putem să-l facem aici. Şi atunci, vă propun, ţinând cont că la dezbateri a fost, după cum am observat, un consens general, să convocaţi comisia astăzi după-amiază pentru câteva minute, modificaţi 1 ianuarie, cu termenul cu care vă puneţi de acord, şi o vom face la şedinţa de mâine. (Vociferări.) Noi avem acum Birou permanent şi faceţi o solicitare la Biroul permanent, da? Mulţumesc. Şi atunci îl scoatem acum de pe listă şi va intra mâine. Domnul Szabó Ödön?

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La punctul 8, legea care este pentru contribuabilii mijlocii, este o eroare materială la amendamente. A rămas şi la art. 3 iniţial - "vicepreşedinţii şi preşedinţii ştiu..." - a rămas, din greşeală, şi "contribuabilul mijlociu". Vă rog să... - am spus pentru stenogramă -...să fie eliminat...