13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe (PL-x 347/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe; PL-x 347/2018. Bine că nu e tot textul în titlu. (Râsete.) Vă rog, Comisia pentru agricultură.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ioan Dîrzu ... siguranţa alimentelor...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Ioan Dîrzu ... precum...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, am o rugăminte. Citiţi din raport, că...

Ioan Dîrzu Da.

Petru Gabriel Vlase ... dacă mai citim titlul de două ori ne prinde Revelionul aici. (Râsete.)

Ioan Dîrzu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Iar proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (5) şi (6) ale art. 6 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Şi eu mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În iarna trecută, când aţi venit cu Ordonanţa nr. 71, şi acum, în primăvară, când aţi venit cu Legea nr. 20, am spus şi atunci că v-aţi grăbit să introduceţi nişte precizări aberante şi abuzive. Adică necesitatea ca toţi cei care au funcţii de conducere în Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi în DSVSA-uri să deţină certificat ORNISS. Am spus atunci că personalul sanitar veterinar nu gestionează informaţii secrete de stat, ci doar secrete de serviciu. Am spus atunci că ANSVSA ar fi singura deconcentrată care ar avea aceste aberaţii în organizare şi că ar încărca toate actele normative sanitar-veterinare, atât comunitare, cât şi cele naţionale. Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate precizează imperativ şi clar: nicio prevedere nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informaţiile de interes public sau ignorării Constituţiei. Astfel, am spus că ANSVSA ar fi blocată, nu ar putea funcţiona sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, ar fi blocat şi îngreunat sistemul informatic sanitar-veterinar naţional şi interconectarea cu cel comunitar. De asemenea, notificarea la termen a organismelor internaţionale, Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţia Consumatorului din Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială pentru Sănătate Animală ar fi foarte greu notificate. Astăzi mă bucur să văd că îmi daţi dreptate, pentru că în nota de fundamentare a acestui PL-x aţi introdus exact argumentele pe care eu le susţineam în iarnă. De aceea, sigur că vom vota acest proiect legislativ. Şi ne bucurăm că, la presiunea colegilor mei, medici veterinari, v-aţi trezit. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul? Nu mai e. Dezbateri? Nu. Articole? Nu. Vot final.