18 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 518/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Iniţiatorii? Comisia pentru muncă. Doamna deputat Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa PL-x 518/2016 din 14 martie 2017, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011, în vederea prelungirii perioadei în care se prestează munca zilieră de la 90 de zile la 180 de zile cumulate într-un an calendaristic, pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2016. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, redate în Anexele nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Seidler. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Dragi colegi, Propunerea legislativă pe care o avem astăzi în faţă vine să rezolve o problemă punctuală, aceea a formelor excesive de angajare, atât în ceea ce priveşte medicina muncii, cât şi în ceea ce priveşte instructajul general şi specific, mai ales în cazul proprietarilor de turme, pentru că despre asta vorbim astăzi. Varianta de rezolvare pe care o găsim în această propunere legislativă este însă una incompletă. Vine şi răspunde punctual, în loc să rezolve toate problemele. Chiar şi aşa, decât să avem muncă la negru, preferăm forma aceasta de muncă a zilierilor. Soluţia, în schimb, este una... mai degrabă de peticeală. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Oprea Dumitru.

Dumitru Oprea Iau cuvântul din mai multe motive. Implicit legea la origine a fost acceptată ca să fie modificată în plen, în urmă cu câţiva ani, astfel încât grădinile botanice aflate în subordinea universităţilor să poată să folosească zilieri. Nu era, prin lege, permis un astfel de regim aplicat forţei de muncă. Acum, împreună cu colega de la Camera Deputaţilor, Éva- Andrea Csép, am făcut un amendament prin care să dăm posibilitatea ca extensia de la numărul de 90 de zile la 180 să aibă loc şi pentru grădinile botanice ale universităţilor din România. Este perioada în care începe forţa de muncă în multe componente, dar în grădinile botanice deja din decembrie este necesară o astfel de categorie de zilieri, iar aşa cum era legea, cu 90 de zile, era un element care frâna bunele intenţii ale universităţilor. În sfârşit, dacă mai înainte, un antevorbitor a zis că sunt lucruri punctuale, pentru mine sunt lucruri esenţiale ale universităţilor care nu fac profit din grădinile botanice, dar fac un lucru extraordinar pentru comunităţile în care se află grădinile botanice.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Se ştie că în România munca la negru este un flagel şi, pentru a o stopa, legiuitorul s-a gândit la munca zilierilor. Acest proiect de lege, din punctul meu de vedere, este foarte bun, cu amendament cu tot. Noi, PMP-ul, îl vom susţine şi argumentez de ce. Pentru că sunt activităţi, mai ales în zona montană, unde nu se poate desfăşura activitate benefică din partea celor care cresc animale, dacă nu au zilieri. Aş vrea, cu această ocazie, să atrag atenţia că un sfert din populaţia ţării primeşte ajutor social şi vă rog să nu vă agăţaţi de cei care primesc ajutor social. Ei nu pot fi zilieri decât dacă primesc un milion pe zi, de trei ori mâncare, cafea dimineaţa şi ţigări, iar cei care vor să muncească ca zilieri, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte bine, pentru că îi ajută pe cei care au animale, care au pământ, cu forţa lor de muncă. Este un borderou - eu, personal, am zilieri - este un borderou, se consemnează câţi vin dimineaţa, cât au primit şi eu cred că este foarte bine. Dar, vă rog, nu vă agăţaţi de cei care primesc ajutor social! Aceştia să fie cât mai mulţi!

Petru Gabriel Vlase Domnul Korodi Attila.

Attila Korodi Stimaţi colegi, Proiectul de lege răspunde unei realităţi înregistrate anul trecut, când inspectoratele de muncă în mai multe zone, şi mai ales în zona montană, au constatat nereguli la angajarea personalului, a muncitorilor, a zilierilor care lucrau pe lângă ferme de animale, sau stâne de oi, sau alte stâne. Proiectul de lege a plecat de la o realitate foarte simplă: nu există un instrument legal ajustat realităţii zilelor noastre, prin care, foarte facil, un proprietar de animale sau o comunitate locală care are în responsabilitate şi animale din partea membrilor comunităţii, să-şi organizeze legal activitatea. Şi atunci, a trebuit să venim cu o soluţie foarte simplă. Asta înseamnă o soluţie foarte simplă. Am văzut păreri care spun de ce abordează aşa simplist: pentru că viaţa pentru care dă un răspuns acest proiect de lege este descrisă ca una foarte simplă. De foarte multe ori, cei care au ferme de animale se confruntă cu o fluctuaţie masivă de zilieri, de personal care lucrează, oameni care foarte greu pot fi introduşi într-un sistem mult mai complex, mai birocratic, dar mai solid din punctul de vedere al protecţiei sociale, şi atunci, măsura de a mări numărul zilelor calendaristice pentru care zilierii pot fi angajaţi, în astfel de situaţii, este bine-venită. Astfel, evităm ca anul acesta, începând din vară şi până în toamnă, să se înregistreze amenzi de zeci de mii de lei, cum au fost înregistrate anul trecut, pentru cei care aveau în responsabilitate ferme de animale. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La amendamente? Avem admise şi respinse. Dacă susţine cineva? Nu. Atunci, aşa cum a venit raportul, proiectul de lege merge la votul final.