5 ianuarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 1/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Şi am ajuns la ultimul punct al ordinii de zi. 5. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, PL-x 1/2017. Potrivit prevederilor art. 115 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgenţă. Conform prevederilor regulamentului, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Are cuvântul iniţiatorul, din partea Guvernului. Vă rog, doamnă ministru.

Graţiela Leocadia Gavrilescu Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, care se află azi în dezbaterea plenului Camerei Deputaţilor, a fost elaborat de Guvern, în temeiul art. 115 din Constituţia României, care instituie competenţa Parlamentului de a adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe. Proiectul de lege a fost structurat în 11 domenii de abilitare, domenii care nu fac obiectul legilor organice. Cele 11 domenii sunt următoarele: finanţe-publice şi economie, administraţie publică şi dezvoltare regională, sănătate, muncă şi protecţie socială, fonduri europene, educaţie şi cercetare, agricultură şi dezvoltare rurală, turism, antreprenoriat şi mediu de afaceri, mediu, comunicaţii şi societate informaţională, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. În cadrul acestor domenii generale sunt cuprinse materii ce vor fi reglementate în concret, pe calea ordonanţelor ce vor fi emise în baza acestei legi. Totodată, în proiect se prevede că Guvernul va putea emite ordonanţe simple, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii şi începutul primei sesiuni parlamentare din anul 2017. Ţin să subliniez că, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Constituţie, în proiectul de lege se dispune că ordonanţele emise de Guvern vor fi supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la începutul primei sesiuni ordinare a anului 2017, iar nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor ordonanţei. Stimaţi colegi, Proiectul de lege a fost examinat de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor, în calitate de comisie sesizată în fond. În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a elaborat raport de adoptare cu amendamente. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Comisia, vă rog. Comisia juridică.

Oana-Consuela Florea Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 5 ianuarie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare este abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului, în prima sesiune ordinară a anului 2017. La şedinţa comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, 16 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare? Domnul Mihai Voicu, Grupul PNL.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnă ministru, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu respinge aşa, de principiu, dreptul Guvernului de a putea legifera în perioada vacanţei parlamentare, prin ordonanţe de Guvern. De fiecare dată când avem în faţă un proiect de lege privind abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanţe, trebuie purtată o discuţie pe legalitate şi constituţionalitate şi o discuţie pe oportunitate. Nu mă voi referi deloc la a doua parte a acestei discuţii, pentru că problemele de legalitate şi constituţionalitate sunt foarte grave. În intervenţia sa, reprezentantul Comisiei juridice a menţionat că avizul Consiliului Legislativ este unul favorabil, aceasta dacă citim ultimul rând din acel aviz, pentru că dacă citim toate celelalte pagini, vom constata că însăşi esenţa unei legi cu privire la abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanţe, şi anume, ca aceste ordonanţe să nu se refere la legi care se fac prin lege organică, este încălcată de acest proiect de lege, în numeroase puncte. Să dau doar câteva exemple: La punctul II nr. 1 - "Măsuri privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice din administraţia centrală". Aceste reglementări se fac prin lege organică. Punctul III nr. 3 - Domeniul protecţiei sociale, conform Constituţiei României, se face prin legi organice, se reglementează prin legi organice. Aşadar nu poate fi inclus într-un proiect privind abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanţe. Aceeaşi situaţie este şi la punctul VI nr. 2 - Cercetare şi învăţământ superior. Este de domeniul evidenţei că învăţământul superior se reglementează prin lege organică. Nu doar atât. O lege care este prevăzută în mod expres, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost adoptată prin lege organică, nu poate fi modificată altfel, decât tot prin lege organică. Partidul Naţional Liberal nu cere altceva decât introducerea în lege, însuşirea tuturor amendamentelor Consiliului Legislativ, pentru că dacă aceste amendamente nu sunt introduse în lege, legea devine vădit neconstituţională. Deci, pentru a putea dezbate punct cu punct, pentru a putea discuta dacă suntem de acord, poate, cu unele domenii, poate, cu altele nu, primul pas care trebuie făcut sau ar fi trebuit făcut este încorporarea amendamentelor Consiliului Legislativ. Constatând că raportul... dacă nu se cere retrimiterea la comisie, lucru care ar fi de preferat... constatând că raportul nu include niciuna dintre observaţiile Consiliului Legislativ, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu doar că va vota împotriva acestui proiect de lege, dar, mai mult decât atât, îl va contesta la Curtea Constituţională, pentru că încălcările constituţionale sunt numeroase şi flagrante. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Cătălin Drulă, Grupul USR.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Dincolo de aspectele de legalitate care au fost menţionate, mai este şi o chestiune de oportunitate aici, şi de consecvenţă. Ieri am auzit nişte discursuri, de aici, foarte impresionante, aşa, despre rolul Parlamentului, cum lucrurile se vor schimba, nu va mai fi nimic ca înainte, Parlamentul va fi consultat şi îşi va relua rolul lui natural, de legiferator. Avem 10 domenii pe care Guvernul vrea să legifereze, în următoarele 3 săptămâni, deci în luna ianuarie. Constatăm acelaşi lucru, şi la comisii şi în toată funcţionarea Parlamentului suntem convocaţi la ora 14,31 să discutăm, la ora 14,30, deci cu un minut înainte, aceste lucruri. Evident că avem de-a face cu un buldozer, buldozerul majorităţii care trece peste orice fel de regulă. E normal, aveţi voturile, dar haideţi să respectăm Parlamentul şi rolul lui. N-aveţi nevoie să daţi legi în toate aceste 10 domenii. Domnul Nicolicea a mai adăugat nişte amendamente care sunt foarte vag formulate. Adaugă la poziţia... cred că 29 marginal, mă scuzaţi, tehnica legislativă... reglementarea unor măsuri de încurajare şi susţinere pentru domeniul agriculturii, adaugă "precum şi pentru completarea şi modificarea unor acte normative". Deci înţelegem că Guvernul vrea să refacă toată legislaţia României, pe aceste 10 domenii, în următoarele 3 săptămâni şi că e neapărat şi urgent, deşi Parlamentul este foarte respectat. Grupul USR va vota împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Turcescu, Grupul PMP.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, domnule preşedinte. Bună ziua, dragi colegi. A fost un concurs de legiferare prin ordonanţe de urgenţă, în ultimii ani, mulţi, în România. Ar fi şi păcat, nu-i aşa, pentru un guvern învestit ieri, cu mare şi largă majoritate, să înceapă în felul acesta activitatea în Palatul Victoria. Pe de altă parte, am constatat un lucru şi permiteţi-mi să-l citez aici pe preşedintele absent al Camerei Deputaţilor, pe domnul Dragnea, care spunea, deunăzi, că vrea să redea Parlamentului României, Camerei Deputaţilor, locul pe care ar trebui să-l ocupe în societatea românească. Ce-am observat? Am observat, ieri, că atât de mult pune accentul domnul Dragnea pe ceea ce înseamnă onoarea, demnitatea Parlamentului României, încât în comisiile în care a trebuit să audiem miniştri, n-am audiat pe cine ştie cine, ci miniştrii, au rezervat doar 10-15 minute, maximum, în legătură cu această activitate care eu cred că trebuia privită cu maximă importanţă şi cu mare atenţie. Atât de mult respectă domnul Dragnea şi vrea să redea onoarea şi demnitatea Parlamentului, încât astăzi Guvernul abia învestit cere să legifereze rapid prin ordonanţe de urgenţă şi nu aici, în Camera Deputaţilor sau în Senatul României. Ei bine, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va vota împotriva abilitării Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă şi, desigur, suntem absolut convinşi că, în actualul context, noul şef al Executivului, domnul Grindeanu, împreună cu domnul Dragnea ar avea timp, dacă nu s-ar ocupa de legiferare prin ordonanţe de urgenţă, să predea celorlalţi membri ai cabinetului lecţiile din programul de guvernare, pe care au dovedit că nu le-au învăţat atunci când s-au prezentat la audierile din comisii. Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc. Domnule Ponta, vă rog, din partea Grupului PSD.

Victor-Viorel Ponta Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau totuşi să înţeleagă şi colegii aflaţi la primul mandat ce votăm. Nu votăm Legea de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe de urgenţă. Ştiu, ordonanţe de urgenţă... ordonanţe simple... le învăţaţi cu timpul. Problema este că... (Aplauze.)... dacă Guvernul consideră necesar, în această perioadă constituţională de vacanţă parlamentară să emită ordonanţe de urgenţă, adică în domeniul legilor organice, poate să o facă, cu singura consecinţă că în 5 zile noi trebuie să venim la serviciu. Dacă nu, însă, până pe 30 ianuarie, ordonanţele simple, aşa cum explica foarte bine fostul ministru pentru relaţia cu Parlamentul, domnul Mişu Voicu, când era ministru pentru relaţia cu Parlamentul şi cerea legi de abilitare pentru Guvernul de atunci, Guvernul trebuie să poată să funcţioneze... bine ziceai atunci, Mişu, că trebuie lege de abilitare... trebuie să funcţioneze. Dacă nu-i dăm dreptul să emită nici ordonanţe simple, degeaba am mai învestit ieri un Guvern. Deci vreau doar pentru... repet, pentru colegii mai noi în mandat, să înţelegeţi că votăm ceea ce s-a votat de fiecare dată, pentru fiecare vacanţă parlamentară, şi anume, o lege de abilitare pentru emiterea de ordonanţe simple care după aceea vin la noi, în faţa Parlamentului, să redăm Parlamentului puterea pe care şi-a dorit-o. Vă mulţumesc. Şi când mai aveţi nevoie de consultanţă, vă stau la dispoziţie, domnule Turcescu. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Mihai Voicu... (Rumoare.) Vă rog, vă rog, stimaţi colegi... Domnul Mihai Voicu, drept la replică, un minut.

Mihai Alexandru Voicu Domnule prim-ministru, Termenul de ordonanţă simplă nu există, vă referiţi la ordonanţă de guvern, evident. Şi, în al doilea rând, să ştiţi că... (Aplauze.) Şi, în al doilea rând, să ştiţi că nu mi-a picat niciodată vreo lege de abilitare la Curtea Constituţională, aceasta o să pice. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Borza. Mai vorbiţi? Şi încheiem dezbaterile generale aici.

Remus-Adrian Borza Ce păcat că am făcut aceeaşi facultate şi în acelaşi timp cu deputatul Victor Ponta! Practic voiam să spun ceea ce a spus dânsul, adineauri, cu câteva nuanţări. Sigur că e multă demagogie şi ipocrizie. Guvernul tehnocrat, anul trecut, a dat un număr record de 99 de ordonanţe într-o singură zi, pe 29 iunie, anul trecut, că unii tot mai vin cu marţea neagră sau miercurea neagră, într-o singură zi, Guvernul tehnocrat a dat 99 de ordonanţe. Vorbeaţi de constituţionalitate. La art. 115 din Legea fundamentală a naţiunii, se prevede clar această capacitate, abilitate a Guvernului unei ţări, de a da ordonanţe. Evident că pe perioada vacanţei parlamentare, Guvernul trebuie să funcţioneze, trebuie să emită ordonanţe, după caz, de guvern, sau ordonanţe de urgenţă. În cazul nostru, noi astăzi abilităm Guvernul pentru a da ordonanţe de guvern, pe acele domenii care nu sunt reglementate de legi organice. Evident, şi aceste ordonanţe vin să fie ulterior cenzurate de Parlament. Deci nu văd pentru ce atâta discuţie, atâta consum de energie, absolut inutil.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem dezbaterile generale aici. Trecem la dezbaterile pe articole. Există un amendament, înţeleg, de ordin tehnic, la punctul 30, domnule Nicolicea? Vă rog.

Eugen Nicolicea Exact aşa. Se cunoaşte parlamentarul vechi. La art. 30 am îndreptat o eroare materială. Scria "legumicultură" şi s-a înlocuit cu "agricultură". Deci aceasta este marea modificare pe care au semnalat-o cei de la USR. (Rumoare.) Acum, voiam să vă... da, sigur că da, vă explic, ca să înţelegeţi. În momentul în care faci o modificare la un alineat, un articol, mai modifici două-trei, ca să pui în acord cu restul legii. Şi pornind de la 30, care a fost marea modificare, a trebuit să modifici şi 29, pentru ca să faci o corelare cu el. Acum, cu privire la desfăşurarea lucrărilor Comisiei juridice. Tocmai le-am mulţumit colegilor, inclusiv celor de la USR, pentru modalitatea în care a decurs şedinţa, într-un ritm alert, ca să ne încadrăm, din respect pentru dumneavoastră, care ne aşteptaţi aici. Relatarea colegului care n-a participat la şedinţa comisiei mă dezamăgeşte. Chiar de dimineaţă am avut o şedinţă la Comisia juridică, le-am explicat modalitatea în care ne va veni acest proiect legislativ, le-am explicat că va veni când va termina Senatul, că va fi o presiune de timp, de acest vot în plen, urmat apoi de avioanele şi de vremea rea, şi i-am rugat să fie în stand-by, că vor fi chemaţi de urgenţă. Deci acel SMS cu "Veniţi la ora 14,30" era anunţat de la ora 14,00, ca să ştiţi. Dânsul n-a participat nici la şedinţa comisiei...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, vă rog, încheiaţi!

Eugen Nicolicea Bun. Cu privire la amendamentele respective, să ştiţi că a fost adoptată exact forma Senatului, care cuprinde în interior toate modificările aprobate după Consiliul Legislativ, observaţiile Consiliul Legislativ, cu mica modificare de la Camera Deputaţilor, acea îndreptare tehnico-legislativă, cu corelarea de rigoare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbaterea pe articole? Nu sunt. Proiectul de lege rămâne la votul final.