13 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 354/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia? Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 13 septembrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii produselor bio/organice în categoria produselor pentru care se aplică TVA de 5%. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative privind modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din următoarele considerente: în România deja se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de produse alimentare. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog. Domnul Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Utilizarea unei cote reduse de TVA are ca efect diminuarea presiunii suportate de consumatori asupra produsului final. În general, această cotă redusă se aplică la produse alimentare. Produsele bio se adresează, în general, unui segment de populaţie care are venituri peste medie, deci aplicarea unei cote reduse de TVA la acest segment nu are un caracter social. De asemenea, implementarea lui şi administrarea unui TVA redus la aceste produse bio ar crea mari probleme A.N.A.F.-ului, pentru gestionarea lui, pe întreg lanţul de producţie. De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestei legi.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.