27 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PL-x 325/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 6. Procedură de urgenţă. La Capitolul I. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia? Comisiile? Comisia pentru muncă sau Comisia pentru administraţie? Comisia pentru muncă. Doamna Violeta Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu dezbatere şi avizare pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, a copiilor provenind din familii defavorizate, transmis cu adresa PL-x 325/2016, din 13 septembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă, în şedinţa din 5 septembrie 2016. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015, în sensul eliminării vârstei maxime până la care se poate acorda stimulentul educaţional sub forma tichetelor sociale de grădiniţă, precum şi a vârstei minime de la care copiii cu dizabilităţi pot beneficia de acest drept. De asemenea, vizează şi reglementarea termenului limită până la care se poate solicita stimulentul educaţional pentru toţi copiii înscrişi la grădiniţă în anul şcolar 2015-2016, respectiv 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, a copiilor provenind din familii defavorizate, cu amendamentele admise, prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale din partea grupurilor? Grupul PSD, doamna Căruceru Aida. Vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În numele Grupului parlamentar al PSD, din Camera Deputaţilor, anunţ că vom susţine acest Proiect de Lege, de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, a copiilor provenind din familii defavorizate, pentru că este nevoie de mult mai multe astfel de măsuri cu caracter social pentru copiii din familiile defavorizate. Accesul la grădiniţă, în special pentru copiii din familiile defavorizate, este vital, pentru a asigura premisele unui parcurs educaţional cât mai îndelungat pentru aceşti copii. Educaţia este cheia pentru ridicarea din sărăcie a acestora, iar educaţia începe cu grădiniţa. Din păcate, România este o ţară cu mult prea mulţi copii care trăiesc în sărăcie. Potrivit Organizaţiei "Salvaţi Copiii", jumătate din copiii din România sunt în pericol de sărăcie. Ne aflăm în faţa unui cerc vicios, pentru că lipsurile materiale provoacă sărăcia educaţională, iar aceasta întreţine şi perpetuează aceste lipsuri. Practic, generaţii de copii săraci vor produce la rândul lor alte generaţii de copii săraci. Decalajul se transmite de la părinţi la copii şi se creează o situaţie cronică, de pe urma căreia are de suferit întreaga societate. Educaţia este glonţul de aur care poate răpune în timp sărăcia, iar prin acest act normativ se încearcă să se lupte cu sărăcia educaţională. Eliminarea vârstei maxime până la care se poate acorda stimulentul educaţional, sub formă de tichete de grădiniţă, precum şi eliminarea vârstei minime de la care se poate beneficia de acest drept sunt măsuri care vor permite ca un număr mult mai mare de copii să aibă acces la grădiniţă. Reglementarea termenului limită până la care se pot solicita aceste tichete de grădiniţă face ca această măsură să fie mult mai accesibilă şi mai puţin birocratizată şi permite mai multor familii să aibă acces la aceste tichete. Stimaţi colegi, Astăzi nu vom vota pur şi simplu aprobarea unei ordonanţe de urgenţă, astăzi ne luptăm cu sărăcia. Şi vă îndemn pe toţi să fiţi alături de PSD în această luptă! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Fădor Angela...

Angelica Fădor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor va vota pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar, a copiilor provenind din familii defavorizate, pe considerentul că ordonanţa de urgenţă îşi produce deja efectele şi astfel este necesară adoptarea ei. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ghinea.

Cristian Ghinea Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al USR va vota această ordonanţă, cu atât mai mult cu cât eu, personal, am fost implicat în elaborarea sa. Şi este un bun exemplu, că atunci când trecem peste orgoliile politice, putem să luăm măsuri benefice pentru populaţie. Parlamentul trecut a aprobat Legea pentru Programul "Fiecare copil în grădiniţă", Guvernul tehnocrat de anul trecut a aprobat Normele de implementare, foarte rapid, de care m-am ocupat personal şi am descoperit pe parcurs o problemă în legea iniţială, legată de vârsta maximă, anume, copiii săraci care împlineau 6 ani nu mai primeau aceste tichete sociale. În colaborare cu Grupul PSD din Parlament, în speţă, cu doamna Ana Birchall - îmi pare rău că nu este aici, am văzut-o mai devreme -, am colaborat, repet, Parlamentul cu Guvernul, pentru trecerea rapidă a acestei ordonanţe de urgenţă pe care o aprobăm astăzi. Ca urmare a implementării acestui tichet social pentru copiii săraci, anul trecut au fost în grădiniţă cu 30.000 mai mulţi copii decât fuseseră anterior, deci e un succes foarte bun. Mulţumesc. Şi cred că vom vota, toate grupurile, această ordonanţă de urgenţă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege rămâne la votul final.