13 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (PL-x 215/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru buget. Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională pentru acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 11 aprilie 2018. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil, cu amendamente, al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului juridic în materia relaţionării cu asociaţiile românilor de pretutindeni care vor contribui la reabilitarea unor imobile - şcoli, biserici, centre de informare -, relevante pentru păstrarea identităţii culturale, spirituale şi lingvistice româneşti. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege amintit. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2, iar cele admise în Anexa nr. 1. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Neagu, dezbateri generale.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Pe scurt, nu vom susţine acest proiect de lege, mai corect spus, ne abţinem. Dar motivaţia principală derivă din "Cenuşăreasa", definită acest Minister al Românilor de Pretutindeni, în contextul Centenarului Marii Uniri Naţionale. Şi de ce spun aceasta? Încă din momentul în care am bugetat acest minister, au fost discuţii şi s-a suplimentat fondul ministerului. În acelaşi timp, s-a cerut o evidenţă, o transparenţă a acţiunilor, implicit pe diaspora, cu atât mai mult cu cât ştim eforturile pe care ar trebui să le facem, cel puţin pe zonele sensibile; vorbim de Basarabia, Bucovina sau Valea Timocului. Nu avem în acest moment niciun rezultat, ci, dimpotrivă, încercăm în continuare, majoritatea, să venim cu modificări - spunem - pe cadrul juridic, dar nu ţinem cont şi de amendamentele unor colegi de-ai noştri care, reprezentanţi fiind ai diasporei din acele zone, vin cu lucruri extrem de pertinente. Acesta este motivul pentru care Partidul Naţional Liberal se abţine de la a susţine această ordonanţă de urgenţă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Mulţumesc, domnule preşedinte. USR va susţine acest proiect. De ce? Pentru că aduce nişte clarificări şi nişte corecţii necesare, privind unele cheltuieli care până acum nu erau eligibile - cheltuieli pentru reparaţii de sedii, cheltuieli pentru reparaţii de clădiri necesare, în care să se desfăşoare activităţile românilor de pretutindeni, şi astfel vine în sprijinul comunităţilor. Până în acest moment aceste cheltuieli nu erau eligibile, pentru că se considera că dacă li se măreşte valoarea, ele vor fi active financiare şi nu vor putea să intre la această eligibilitate. Ca urmare, USR susţine acest proiect. Ne-am dori, evident, să fie mai puţine ordonanţe de urgenţă şi să se facă legea bună de la început, adică modificarea Legii nr. 321/2006, dar este foarte important ca aceste sedii să fie finanţate. Avem la Cernăuţi, de exemplu, Casa Memorială "Aron Pumnul", despre care discutăm de foarte multă vreme şi care trebuie reabilitată şi adusă în condiţii bune, astfel încât să găzduiască un muzeu şi să fie cu adevărat un loc de o importanţă deosebită pentru românii de pretutindeni. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Fără a-l contrazice neapărat pe colegul nostru de la PNL, totuşi Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect de lege, fiind conştienţi de faptul că este un demers legislativ care vine cu întârziere, din păcate. Din fericire, el totuşi vine şi îmbunătăţeşte relaţia pe care o avem noi, ca stat, cu comunităţile noastre din afara graniţelor ţării. Vreau să le mulţumesc colegilor de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi celor de la Comisia pentru buget, finanţe, pentru faptul că au admis o parte dintre amendamentele propuse spre dezbatere. Dar au rămas câteva momente importante, pe care trebuie să le discutăm în cele ce urmează. Şi voi reveni la această tribună cu câteva dintre amendamentele care se regăsesc la cele respinse. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final. (Domnul deputat Constantin Codreanu solicită să ia cuvântul.) Da, la articole.

Constantin Codreanu Mulţumesc. Da, la marginal 1, art. 1. Este o modificare minoră.

Petru Gabriel Vlase La respinse?

Constantin Codreanu La respinse, sigur.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Constantin Codreanu Textul integral este următorul. "Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin material şi financiar în limita bugetului aprobat şi în condiţiile prezentei legi, cu scopul de a susţine, în conformitate cu dreptul internaţional, protejarea şi promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire şi asociere, accesul la educaţie şi mijloace de informare în limba română, stabilirea şi menţinerea... dacă acestea contribuie la promovarea identităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor". Modificarea, cum spuneam, este una minoră şi prevede suplimentarea acelei finanţări nerambursabile, cu posibilitatea de acordare de ajutoare materiale. Cel mai bun exemplu care îmi vine în minte în acest moment este o campanie pe care am promovat-o în Republica Moldova - "100.000 de cărţi pentru Centenar". Şi am reuşit să ducem cărţi cu ajutorul editurilor din România şi din Republica Moldova, în unităţi de învăţământ din Republica Moldova. Altfel spus, schimbarea minoră de care vorbeam, ajutorul material, să poată fi utilizată şi de minister. Şi aici ne referim, de exemplu, la bunuri ca: mobilier, aparatură de birou sau la aceleaşi cărţi, de care vorbeam anterior.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, vot. 57 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas respins. Vot pentru forma iniţială. 85 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, o abţinere. A rămas în forma iniţială. Vă rog.

Constantin Codreanu Marginal 4 - "Implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin structurile sale interne şi/sau subordonate, inclusiv în cooperare cu entităţi de drept public din România şi/sau structurile lor subordonate, precum şi cu entităţi de drept privat, conform legislaţiei în vigoare, a unor programe, proiecte sau acţiuni proprii, în sprijinul românilor de pretutindeni". Modificarea faţă de textul iniţial este adăugarea sintagmei: "entităţi de drept privat". În acest sens, un alt exemplu pe care îl am este o solicitare pe care am primit-o din partea celei mai mari edituri din cele două state româneşti, Editura "Litera", care a venit cu o propunere de a ajuta Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să editeze o serie de materiale, inclusiv pentru comunităţile istorice, inclusiv pentru diaspora economică.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, vot. 51 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială. 90 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma iniţială. Vă rog.

Constantin Codreanu Şi, în logica celorlalte două amendamente precedente, marginal 7. "Se pot acorda finanţări nerambursabile şi alte forme de sprijin material şi altor entităţi juridice care au ca scop general obţinerea unui profit, cu condiţia ca activitatea concretă care este susţinută financiar sau material să nu genereze profit".

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, vot. 54 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială. 87 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat în forma iniţială.

Constantin Codreanu Marginal 8. Este un amendament care prevede sau care urmăreşte de fapt debirocratizarea relaţiei pe care o are ministerul cu beneficiarii proiectului. Şi spune următoarele: "Finanţările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora, putându-se desfăşura pe parcursul mai multor ani calendaristici, şi se asigură anual, potrivit acordului de finanţare". Am un exemplu şi în acest sens. Este vorba de un post de televiziune din Republica Moldova, acolo unde propaganda rusească face ravagii - "10 TV Unirea TV" se cheamă, care este pus în situaţia de a depune în fiecare an proiecte noi de aprobare, pentru a-şi putea desfăşura activitatea.

Petru Gabriel Vlase Amendament respins, vot, vă rog. 55 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot pentru forma iniţială. 86 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă. Adoptat în forma iniţială. Vă rog.

Constantin Codreanu Şi ultimul. Marginal 9. Iarăşi, o modificare minoră, care de fapt urmăreşte, să zic, eliminarea unei suspiciuni care există, cu privire la aşa-numiţii abonaţi la fondurile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Textul amendamentului este următorul: "existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului, după caz". Pentru că sunt organizaţii nonguvernamentale care nu au surse de finanţare proprii şi care ar vrea, de ce nu, să se numere printre beneficiarii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Vot pentru amendamentul respins? 58 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială? 92 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma iniţială. Domnul Dobrovie?

Matei-Adrian Dobrovie La marginal 5, la art. 2 lit. i) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins": "... monitorizarea - o funcţie continuă care foloseşte colectarea sistematică de date privind anumiţi indicatori specifici, stabiliţi de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni împreună cu instituţiile de resort din România, în vederea punerii la dispoziţia proiectului sau acţiunii şi a părţilor interesate de la nivelul unei intervenţii în curs de desfăşurare a indicatorilor care arată evoluţia şi nivelul de îndeplinire a activităţilor...". Deci ideea este foarte clară. Există nişte indicatori specifici, să fie clar stabiliţi de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru ca monitorizarea să se realizeze corespunzător şi prin reprezentanţii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi instituţiilor culturale române. Totodată, monitorizarea şi controlul trebuie să se facă şi ulterior implementării programului sau acţiunii, atunci când specificul activităţii o permite. Vă rog să supuneţi votului.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru amendament respins. 41 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Respins. Vă rog, vot pentru forma iniţială. 93 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă. Adoptat în forma iniţială. Da. Nu mai sunt intervenţii la articole. Acum chiar că merge la votul final.