20 iunie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală! În trei minute facem vot de control. Vă rog, votaţi! Avem cvorum. Începem. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei; Reflecţii şi scenarii pentru Uniunea Europeană - 27 până în 2025 - COM (2017) 2025. Vă rog să votaţi. 235 de voturi pentru, 4 colegi care nu votează. Adoptat. II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 220 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 23 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 223 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, la companiile naţionale şi la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin. (2) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 151 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. ... Domnul Vîlceanu? Aţi apăsat din greşeală? Vă rog, explicarea votului.

Dan Vîlceanu Da. Grupul Partidului Naţional Liberal a votat împotriva acestui act normativ, pentru că, aşa cum am explicat şi mai devreme, readuce România la situaţia în care toate companiile de stat - şi cu atât şi cele pentru care au început procedurile pentru management privat - vor reveni sub controlul dumneavoastră, al PSD-ului, acum, şi, aşa cum aţi făcut şi până acum, nu veţi face altceva decât să le duceţi către pierdere şi către insolvenţă... că se vorbea, de exemplu, la unele dintre companii, nu mai târziu de anul trecut, despre insolvenţă. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 251 de voturi pentru, 12 abţineri, doi colegi care nu votează. Adoptat. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice. Comisia juridică şi Comisia pentru industrii propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 233 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Vă rog să votaţi. Unanimitate. Adoptat. 8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vă rog, vot. 230 de voturi pentru, 30 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 8/1991. Comisiile pentru agricultură, mediu şi juridică propun adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 232 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Proiectul de Lege privind auditul statutar... Explicarea votului. Domnul Zainea.

Cornel Zainea USR a votat împotriva acestui proiect de lege, deoarece, prin modificările pe care le-aţi introdus ieri în Comisia juridică, se va permite construirea în parcuri şi rezervaţii naturale. Sper că veţi putea explica aceste lucruri electoratului. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 10. Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Vă rog, vot. Unanimitate. Adoptat. 11. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galaţi, în domeniul public al judeţului Tulcea. Comisiile juridică şi pentru transporturi propun adoptarea. Vă rog, vot. 263 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Birou permanent, la sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,43.