11 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 (PL-x 284/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Continuăm cu 11, da? 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. Comisia pentru buget? Domnul Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 26 septembrie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963, în forma prezentată de Guvern. În raport cu obiectul şi conţinutul său, Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Este adevărat că la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci am luat act de acest Tratat şi de întârzierea pe care o are România în ansamblu. Dar am cerut şi lămuriri suplimentare, întrucât nu vedeam în acest moment exact sensul. Este un Tratat pe baze comerciale, în vigoare începând din 1963, care definea, probabil, un statut pe care-l avea Uniunea Sovietică atunci, Federaţia Rusă ulterior, în raport economic-financiar cu ţări, astăzi ale Uniunii Europene. Întârzierea pe care o avem noi, ca stat, este regretabilă, pentru că nu am reuşit să înţelegem motivele esenţiale pentru care este nevoie de acest acord de ratificare. Probabil că în contextul în care astăzi suntem membri ai Uniunii Europene, ar fi trebuit mai repede, urgentat, mă gândesc, începând cu anul 2007. Dar, repet, chiar dacă pe fondul problemei nu am ridicat obiecţiuni, întrucât nici nu am găsit toată motivaţia şi explicaţia necesară din partea Guvernului, în acest moment, Partidul Naţional Liberal nu este de acord cu această propunere legislativă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobrovie.

Matei-Adrian Dobrovie Mulţumesc, domnule preşedinte. Am analizat acest proiect de lege în cadrul Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaţilor şi am cerut explicaţii clare Ministerului Finanţelor Publice, în legătură cu beneficiile pe care le-a obţinut România, până acum, din această participare la o bancă fantomatică numită "Banca de legături cu Rusia". Deci am cerut explicaţii Ministerului Finanţelor Publice, care nu a fost în stare să ne spună decât că nu s-au înregistrat mari beneficii de pe urma acestei participări a României. Ca urmare a acestei explicaţii total nesatisfăcătoare, într-un moment în care Rusia destabilizează Estul Ucrainei, a anexat Crimeea şi continuă o propagandă agresivă şi un război asimetric în diverse ţări ale Uniunii Europene şi din vecinătate, nu este un obiectiv pe care ni-l dorim, acela de a ne apropia de Rusia, să colaborăm cu Rusia privind această... Poftiţi, domnule Munteanu?

Ioan Munteanu ... cu Germania...

Matei-Adrian Dobrovie Da... bine... Dumneavoastră vreţi să ne duceţi spre statele de la Vişegrad... am văzut... cu PSD-ul ne-am lămurit... Noi nu ne dorim aceasta. USR va vota împotrivă şi, după părerea noastră, acest proiect nu se justifică, mai ales că, şi în Comisia pentru politică externă, colegii de la PSD au votat alături de mine, avizând negativ acest proiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mă scuzaţi... Vreţi să vorbiţi, domnule Gheorghe? Nu? Am înţeles. Nu mai sunt intervenţii. Vot final.