28 martie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare (Pl-x 446/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare. Comisia? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. Suntem primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001, în sensul instituirii obligaţiei postării unor informaţii de interes public pe pagina de internet a primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale şi a consiliilor judeţene, cum ar fi: ordinea de zi a şedinţelor, hotărârile consiliilor locale, rapoartele lunare etc., dar şi în sensul înregistrării şedinţelor consiliilor locale cu mijloace audio-video. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriul au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate, iar în urma acestor dezbateri au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună respingerea acestei propuneri legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Fădor Angelica.

Angelica Fădor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea Pl-x 446/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. Considerăm că Legea nr. 215/2001 este suficient de explicită în ceea ce priveşte transparenţa actului administrativ, în aşa fel încât, dacă am fi de acord cu Pl-x 446/2017, nu am face decât să suprareglementăm şi nu este cazul. De aceea, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea acesteia. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi vom vota împotriva respingerii acestui proiect legislativ; este proiectul nostru. Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001, în sensul instituirii obligaţiei postării unor informaţii de interes public pe pagina de Internet a primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, a consiliilor judeţene, cum ar fi: ordinea de zi a şedinţelor, hotărârile consiliilor locale, rapoartele lunare etc., dar şi în sensul înregistrării şedinţelor consiliilor locale cu mijloace audio-video. Stimaţi colegi, În 2001, când a fost adoptată această lege, administraţiile publice locale aveau acces limitat la Internet, dar, la 17 ani distanţă de la promulgarea acestei legi, cetăţenii îşi manifestă spiritul civic, mai ales prin intermediul mijloacelor de comunicare online. Acestea sunt vremurile în care trăim, iar politica trebuie să ţină pasul cu tehnologia. Vorbim despre audienţe ţinute pe Facebook, şedinţe de consiliu transmise live, consultări online şi toate aceste exemple de mai sus sunt doar excepţii pe care le găsim în câteva oraşe mai mari. În majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale, informaţiile încă circulă doar din biroul primarului la avizierul primăriei, nefiind accesibile cetăţenilor în timp util. Ca deputat la primul mandat, pun foarte mult preţ pe nivelul crescut al transparenţei activităţii administraţiei publice, motiv pentru care cred cu tărie că cetăţenii trebuie să aibă acces din ce în ce mai uşor la documente şi activităţile ce ţin de instituţiile locale. Prin această propunere legislativă, vă rugăm să susţineţi o serie de măsuri normale, într-o democraţie evoluată, menită să apropie cetăţenii de decidenţii politici, să-i implice în procesul decizional, să le ofere cetăţenilor toate informaţiile publice necesare pentru o participare activă. Pe toţi cei care cred sincer în nevoia de implicare activă a cetăţenilor în administraţia publică locală îi îndemn să voteze astăzi împotriva raportului de respingere a acestei propuneri legislative. Aveţi şansa, stimaţi colegi, să probaţi prin fapte vorbele frumoase spuse în campaniile locale, chiar de către cei din PSD, care sunt majoritari la nivelul aleşilor locali. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Csoma Botond.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Mulţumesc. În calitate de iniţiator al proiectului de lege...

Petru Gabriel Vlase Domnule Movilă, i-am dat cuvântul domnului Csoma Botond!

Petru Movilă A, îmi cer scuze! Am înţeles!

Petru Gabriel Vlase Şi sunt la dezbateri generale, nu la iniţiatori! Am întrebat! Am intrat în dezbateri.

Botond Csoma Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Mi se pare un proiect superfluu. Cred că transparenţa este reglementată şi acum în Legea nr. 215. Vă spun că în judeţul Cluj, în majoritatea UAT-urilor - şi nu vorbesc numai de Cluj-Napoca, şi de comunele mai mici - sunt postate pe Internet atât ordinea de zi, cât şi procesele-verbale ale şedinţelor şi sunt foarte multe consilii locale şi primării unde şedinţele de consiliu local sunt înregistrate. Eu vă spun, am fost 10 ani consilier local la Cluj-Napoca, înainte de a deveni parlamentar, şi cunosc situaţia nu numai din municipiul reşedinţă de judeţ, ci şi din multe alte UAT-uri. Din acest motiv, cred că ar trebui să votăm împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Chiriac Viorel.

Viorel Chiriac Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Iniţiativa colegilor de la PMP este lăudabilă, că avem grijă de cei care vor să se informeze cu privire la activitatea administraţiei publice, însă, să spunem, au toate condiţiile să facă acest lucru, cei care vor să o facă şi în prezent. Este un lucru cu care, sigur, am putea fi de acord, însă să stabilim şi să supranormăm pentru secretarul administraţiei publice locale norme, pentru a putea face lucrul acesta, vă daţi seama că i-am încărca activitatea, şi aşa destul de greoaie la nivelul administraţiei publice locale. Aşa încât, după foarte multele discuţii de la administraţia publică locală, de la comisia noastră de specialitate, şi eu mă alătur celor care resping acest proiect, în forma în care el a fost prezentat. Sigur, cu menţiunea, încă o dată, că este lăudabilă intenţia, însă cred că avem toate condiţiile ca în acest moment să avem acces la informaţii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Ştiţi, mi-a luat mai bine de un an de zile, aşa, să înţeleg cum funcţionează anumite lucruri şi o anumită retorică şi constat că şi coaliţia majoritară, dar şi colegii de la PNL, consideră lăudabilă iniţiativa, dar aleg să îşi protejeze şi primarii, şi majorităţile din consiliile locale, de o măsură de transparentizare absolut necesară. Şi să vă spun de ce este necesară? Oriunde, inclusiv într-un oraş ca Braşovul, pot să vă spun, unde mie, deşi am dreptul legal să iau cuvântul în consiliul local, mi se refuză dreptul acela şi până la urmă să lămuresc că comit un act împotriva legii, şedinţele, înregistrările video ale şedinţelor de consiliu local sunt editate, ca să scoată părţi din dezbatere în care intervine opoziţia - pot să vă aduc dovezi în sensul acesta. Deci să fim cât se poate de clar înţeleşi: în teritoriu se comit o grămadă de abuzuri legate de transparenţa dezbaterii ordinii de zi, punctelor de pe ordinea de zi. În fine, sunt un milion de "faulturi" care se produc la adresa cetăţenilor, iar acest proiect de lege al colegilor de la PMP este extrem de binevenit. Am auzit argumente în comisie, legate de "Domnule, le facem viaţa grea, oricum au activitatea foarte încărcată, nu au mijloacele financiare pentru a procura aparatura necesară!". Nu este nimic mai important decât ca cetăţenii să aibă acces să poată să-şi vadă toţi aleşii la lucru, aşa cum ne văd şi pe noi! Aşa trebuie să-i vadă şi pe cei din consiliile locale, şi pe cei din consiliile judeţene! Şi, nu, legea nu este superfluă, legea aduce un plus de..., cum să vă spun eu, rigoare şi coerciţie, şi presiune pe aleşii locali, să facă aceşti paşi. Grupul USR va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege care este foarte bun!

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Seidler?

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, O să vă vorbesc acum în calitate de fost consilier local în Primăria Sectorului 1, o primărie condusă de un primar PSD, din partea dumneavoastră, aşadar! Acolo, să ştiţi că şedinţele de consiliu local - şi o să urmeze să spun ceva de bine de PSD, aşa că o să vă rog să fiţi atenţi, se întâmplă destul de rar - acolo şedinţele de consiliu local sunt transmise live pe Internet şi înregistrările se păstrează pe website, ordinea de zi, precum şi procesul-verbal al şedinţelor se publică pe site dinainte, respectiv procesul-verbal ulterior, în termen de câteva zile. Este o bună practică pe care câţiva primari PSD o au. Şi nu, nu este superfluă această prevedere legală. Pentru că, din păcate, această bună practică se întâmplă totuşi rarisim prin ţară. Costul implementării eventualei legislaţii pe care o avem astăzi în dezbatere este minimal. În anul 2018, o cameră, un microfon şi transmiterea pe Internet a şedinţelor de consiliu local presupun costuri minimale. Nu vorbim aici despre impact financiar major. Vorbim în schimb despre un impact major în comunităţile locale în care cetăţenii ar putea afla ce se discută, pe banii lor, în primăriile conduse de membrii partidelor pe care le reprezentăm aici. Transparenţa, vă aduc aminte, face parte şi este cuvântul cel mai repetat din Strategia Naţională Anticorupţie. Nu este, într-adevăr, niciun obstacol real, altul decât decizia politică, în faţa implementării unei asemenea legi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Ascultam un coleg de la USR, de la un partid care n-are niciun primar în România, spunându-ne ce trebuie să facă primarii în România. E bine, dar mai uşurel. Mai uşurel, stimaţi colegi. Administraţia e treabă grea şi nu se învaţă peste noapte. (Vociferări.) Dacă am mai şi citi, şi am vedea că avem deja această chestiune reglementată, şi vorbim de o suprareglementare, dacă ne uităm că fiecare consiliu local îşi aprobă prin regulament propriu - prin regulament propriu, şi nu prin lege - astfel de lucruri, ne-am da seama că de fapt ne învârtim în jurul cozii. Aşa că lăsaţi lucrurile cum sunt, că sunt foarte bune. Nu e nicio lipsă de transparenţă. Cine doreşte, şi la ora actuală, poate să facă toate aceste lucruri pe care le-aţi invocat. Dar, vă repet, pentru asta trebuie să ştii ce face un primar. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Bună ziua, stimaţi colegi. Domnule preşedinte de şedinţă, Tot ce s-a spus de la acest microfon este valabil. Şi argumentele sunt pertinente. Şi cele pentru şi cele împotrivă. Şi v-o spune un fost prefect şi un om care a făcut administraţie vreo 14 ani, la zi. Problema nu este acolo unde există cât de cât un echilibru al forţelor politice în consiliile locale şi unde se promovează, de regulă, transparenţa, ci acolo unde funcţionează o dictatură a majorităţii, pe care şi aici o vedem manifestată adeseori. Acolo unde, hai să facem înţelegerile între noi, să punem pumnul în gura opoziţiei şi să nu ştie nici cetăţeanul de rând ce se întâmplă, ce hotărâri luăm, cum votăm bugetul, care sunt priorităţile şi iniţiativele pe care le asumă un consiliu local. De aceea, eu nu cred că este deloc superfluu. Nici măcar nu presupune o cheltuială semnificativă de resurse. Astăzi, o cameră web se poate instala simplu. Este cât se poate de puţin costisitoare. Şi dacă am ales - pentru că asta înseamnă, de fapt, votul, noi am ales să fim persoane publice, să fim reprezentanţi ai comunităţii, să votăm, să decidem în numele comunităţilor - atunci ne asumăm şi acest risc, de a vorbi, şi aceste luări de poziţie ale noastre să fie transmise public, să poată fi vizualizate de oricine din comunitate. Aşadar, stimaţi colegi, nu putem fi obtuzi. Nu e nimic superfluu. Este o dorinţă de a suplimenta prevederile legislative actuale şi de a impune, ca o condiţie obligatorie, transparenţa la nivelul tuturor administraţiilor publice locale, şi acolo unde funcţionează acest principiu al dictaturii majorităţii şi unde ceilalţi nu se văd şi nu se aud. De aceea, vă rog să fiţi binevoitori, şi să gândiţi cu dreaptă şi justă măsură acest proiect legislativ. El nu are de ce să supere pe nimeni, câtă vreme nu există lucruri de ascuns în administraţia publică locală; câtă vreme e vorba de banul public; câtă vreme este vorba de proiectele comunităţii şi de acestea trebuie să aibă cunoştinţă orice cetăţean, cetăţean de rând. Şi el trebuie să-l vadă pe alesul său, fie el consilier local, judeţean, ce face şi dacă într-adevăr îl reprezintă cu bună-credinţă. Aşadar, să fim şi noi de bună-credinţă, stimaţi colegi. Şi votaţi pentru acest proiect, pentru că nu greşiţi. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În momentul de faţă, avem o iniţiativă legislativă înregistrată în Camera Deputaţilor şi în Senat - în Parlamentul României -, şi, în dezbatere, în Senat, ceea ce reprezintă Codul administrativ. Codul administrativ urmează să reunească toate legile, ceea ce guvernează această zonă administrativă a acestei ţări. Din 17-18 legi, se va realiza o singură lege, un cod pentru întreaga administraţie din România. În acest context, a dezbate, în momentul de faţă, o lege care oricum va fi abrogată în acest an, mi se pare neesenţial. Această propunere, dacă doresc, colegii noştri ar trebui să o depună la Senat, în comisiile de specialitate, în Codul administrativ. Pentru că este, în momentul de faţă, o muncă în plus. Oricum, dacă va fi aprobată, va fi abrogată, prin Codul administrativ, legea în sine. Deci nu văd, în momentul de faţă, oportunitatea aprobării acestei legi. Trebuie, dacă doresc să-şi susţină punctul de vedere, depus în Senat, la comisia respectivă, pentru dezbatere. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă cunoaşteţi cu toţii. Şi cred că actul administrativ este destul de greoi şi la ora actuală. Respect transparenţa şi iniţiativa PMP, însă, dacă o luăm practic, să ştiţi că îngreunăm actul administrativ. Nu s-a referit deloc la anumite şedinţe cu caracter extraordinar, şedinţe de îndată, tocmai de a înlesni oarecum procesul administrativ. Sunt atâtea proiecte în derulare - pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale - la care de azi pe mâine trebuie aduse anumite clarificări. Trebuie rezolvate în consiliile locale. De aceea sunt eu împotriva acestui amendament. Vă mulţumesc. Şi sper să votăm în cunoştinţă de cauză.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am auzit o mulţime de lucruri interesante. Proiectul de lege se referă la faptul că administraţiile locale trebuie să afişeze ordinea de zi pentru şedinţe. Administraţiile locale trebuie să afişeze programul pentru comisii. Administraţiile locale trebuie să-şi pună pe site-uri contractele încheiate, când a început o lucrare la un drum, care este valoarea, când se termină. Administraţiile locale trebuie să facă publice dezbaterile din consiliile locale, pentru că aceia care plătesc contribuţii, care votează trebuie să ştie acest lucru. Aş putea să vorbesc politic despre faptul că 90% din primari sunt în două mari partide şi este firesc să existe această atitudine. De asemenea, pot să fac referire la colegul meu antevorbitor care a avut 3-4 mandate şi vine şi spune că e grea administraţia. S-au mărit şi salariile, s-au mărit şi indemnizaţiile consilierilor. Acest proiect de lege nu cere niciun consum financiar în plus, decât un parcurs corect. Aşa cum facem şi noi în Parlament, totul este public şi transparent. Are cineva ceva de ascuns în administraţia locală? Sunt primari care fac acest lucru, de la diverse partide, oameni serioşi. Însă cei mai mulţi nu fac. Şedinţele de comisii ale consiliilor locale sunt cu jumătate de oră înainte de plenul consiliului local. Unele consilii locale încă se mai ţin prin alte locuri decât în primării. Nu înţeleg de ce nu doriţi să realizaţi o concordanţă între afirmaţiile publice din campania electorală, când plângeţi pe umerii alegătorilor, şi acest proiect de lege. În ceea ce priveşte recomandarea colegului meu de la UDMR. Sigur, eu n-am făcut niciodată recomandări, ce să se facă cu proiectele de lege. Însă avem suficiente exemple de situaţii în care proiecte de lege au fost respinse pentru că în 2012 am făcut reorganizarea administrativă, în 2013 am făcut modificarea Constituţiei şi aşa mai departe. Proiectul de lege trebuie să treacă, să-şi parcurgă, să-şi realizeze efectele. Şi atunci când Codul administrativ va fi realizat, nu este nicio problemă ca prevederile acestui proiect să fie preluate şi el să fie abrogat. Dar, încă o dată. Nu mai acţionaţi cu dublă măsură. În afara Parlamentului, plângeţi pe umerii contribuabililor şi acum nu sunteţi capabili să luaţi o decizie care nu costă bani pe nimeni, să avem minima decenţă să punem pe site-ul primăriilor lucrurile absolut normale şi de interes general. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Un minut, domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc, domnule preşedinte. Scurt drept la replică. Voi fi scurt. A spus domnul Florin Roman că cine vrea poate, în momentul de faţă, pe cadrul existent actual. Exact asta este problema. Că nu se vrea. Prea mulţi primari nu doresc să facă lucrul acesta. Şi atunci o să-i spun domnului Roman - şi o să-l citez direct pe preşedintele PNL-ului, pe domnul Ludovic Orban - "Gata cu blaturile! Transparenţa ajută să terminăm cu blaturile în consiliile locale". Mulţumesc frumos. (Aplauze.) (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită dreptul la replică.)

Petru Gabriel Vlase Nu, domnule... Domnule deputat... Pentru ce? Nu v-a înjurat, nu a fost ofensator, nu a fost jignitor, nu a fost nimic. Nu, îmi pare rău. Continuăm. (Vociferări.) Nu sunt obligat, citiţi Regulamentul. V-am dat cuvântul la 3 vorbitori. Dumneavoastră creaţi dreptul la replică fără să vreţi. Nu a fost nicio... Nu a fost nimic. Am încheiat.