17 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (PL-x 287/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; procedură de urgenţă. Comisia? Domnul Itu.

Cornel Itu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 septembrie 2017. Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 629 din 3 august 2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil iniţiativa legislativă, în 26 septembrie 2017. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului prevede posibilitatea ca principalele elemente ale contractului de vânzare-cumpărare, prin care se va realiza transferul menţionat mai sus, să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 4 octombrie 2017. Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la dezbateri 17 deputaţi. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 3 voturi împotrivă - să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale, în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Domnul Petru Gabriel Vlase: Gata?

Cornel Itu Timp de dezbatere - trei minute.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi la mulţi ani, domnule deputat! Dezbateri? Fără dezbateri. Domnul Ghilea.

Găvrilă Ghilea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, deoarece considerăm că este un lucru benefic să fie transferate acţiunile acestor societăţi comerciale către administraţiile publice locale. Avem exemple pozitive în acest sens - şi aici aş da exemplu CET Oradea, care este administrat de Primăria municipiului Oradea -, dar avem şi exemple negative. De aceea, cred că este foarte important ca atunci când se întâmplă acest lucru, respectiv cedarea acestor acţiuni către administraţiile publice locale, să fie tratate fiecare separat şi acolo unde există posibilităţi să poată fi administrate în bune condiţii de către primărie sau de către consiliul local, să se facă de comun acord cu primăria şi, evident, cu ministerul. După cum ştim cu toţii, majoritatea acestor societăţi comerciale au nevoie şi de sprijin financiar. Dacă acest lucru este posibil, atunci e bine să fie cedate, dacă nu, există o problemă şi acolo trebuie tratate cu multă atenţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Cristina Prună.

Cristina-Mădălina Prună Stimaţi colegi, Avem în faţa noastră astăzi o ordonanţă de urgenţă dată cu dedicaţie de către Guvernul României, către primarul general Gabriela Firea, o ordonanţă de urgenţă prin care practic i se face cadou Compania ELCEN, aflată în prezent în subordinea Ministerului Energiei. Istoria ne arată, din păcate, că Primăria Capitalei nu a reuşit în ultimii 20 de ani să ţină pe linia de plutire o regie destinată agentului termic şi, culmea, acum doreşte să se implice în managementul unui colos energetic, precum ELCEN. Să nu ne minţim pe noi şi să nu minţim nici locuitorii Capitalei. Transferul ELCEN la Primăria Generală nu rezolvă problema termoficării din Bucureşti. Datoriile uriaşe pe care RADET le are către ELCEN vor fi şterse printr-un artificiu contabil, dar vor rămâne datoriile pe care ELCEN le are către creditorii săi, care sunt în valoare de 1,8 miliarde de lei şi care nu vor dispărea peste noapte, iar aceste datorii sunt practic mai mari decât preţul de achiziţie al acţiunilor ELCEN de către Primăria Capitalei. Şi poate un lucru mai puţin ştiut de către dumneavoastră, ELCEN este, pe lângă producător de agent termic, şi un important jucător pe piaţa de energie. Prin faptul că Primăria Capitalei va achiziţiona acţiunile companiei, practic ne vom trezi peste noapte cu o schimbare în structura pieţei de energie. Şi acum vă adresez şi o întrebare: de când au început administraţiile publice locale să fie importanţi jucători pe piaţa de energie? Şi dacă Primăria Capitalei eşuează acest proiect de fuziune al RADET-ELCEN, ce se va întâmpla, practic, cu producţia de energie care este în valoare de 8% din producţia totală de energie a României? Iar acest procent de 8% reprezintă, totodată, şi procentul de energie pe care România îl exportă anual. Sunteţi, oare, pregătiţi dumneavoastră să riscaţi întregul sistem energetic naţional de dragul unui proiect incert şi neclar prezentat de Primăria Capitalei?! Şi vă mai spun ceva. Primăria Capitalei, în acest moment, practic ia o decizie politică, şi nu una economică, care să fie fundamentată de vreun plan de investiţii corect şi un studiu de impact clar. Vă atrag, totodată, atenţia că ELCEN are în patrimoniul său cam 100 de hectare în Bucureşti, 100 de hectare care acum vor fi practic administrate de Primăria Capitalei, şi acest lucru ne face să credem că mai degrabă primăria vrea să pună mâna pe aceste importante terenuri în Bucureşti, mai degrabă decât să rezolve termoficarea din Capitală. Administraţia Firea ar fi trebuit să vină şi cu un plan de investiţii clar, un plan care să prevadă surse de finanţare, să ne spună cum va accesa fonduri europene, să ne dea termene clare pe care să şi le asume, dar, evident, acestea lipsesc cu desăvârşire şi practic nu avem nicio garanţie că serviciul de termoficare din Bucureşti va fi îmbunătăţit în vreun fel. Se creează doar un mamut economic, practic imposibil de gestionat de o instituţie cum este PMB, şi, mai mult, există riscul de a avea o criză de proporţii în aprovizionarea cu agent termic a celui mai mare şi mai important oraş din România. USR va vota împotriva acestui proiect de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Anton.

Anton Anton Bună dimineaţa, dragi colegi! Îmi pare tare rău că trebuie să o contrazic pe colega mea de la USR. Şi trebuie să o contrazic după un discurs frumos, uşor catastrofic, aşa, în care toate lucrurile care se vor întâmpla vor fi nişte lucruri rele. Primăria Capitalei, dacă despre aceasta este să vorbim, s-a chinuit cu ceea ce se cheamă RADET, o companie care nu prea are cap, dar are coadă, şi coada e la noi, prin radiatoarele noastre, pe acasă, capul fiind undeva în mâna altora, care pretindeau că ei - şi anume ELCEN-ul - că ei produc energie electrică şi dacă au chef ne dau şi nouă, bucureştenilor, agent termic. De... cred că 20 de ani de zile - Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii, la care eu am fost profesor, Facultatea de Energetică din Politehnică, o serie întreagă de consultanţi, şi aici îmi pare rău că din nou trebuie să o contrazic pe colega mea - există studii de fezabilitate bine făcute şi bine fundamentate şi care sunt publice. Toată lumea spune: Hai să încercăm să trecem de la producţie de energie - şi, aşa, în subsidiar energie termică pentru bucureşteni - la ceea ce se cheamă, între ghilimele, cogenerare, adică să facă energie termică pentru bucureşteni şi, în subsidiar, să mărim randamentul sistemului, să producem şi energie electrică. Acesta este modelul pe care l-am aplicat în ţară, cu succes. Şi uitaţi-vă numai la Focşani, dacă vreţi. Sunt foarte multe oraşe care au făcut acest lucru, au unit producătorul de energie cu distribuitorul de energie termică. Numai la noi, în Bucureşti, între producători şi distribuitori este un gard, şi la gardul ăla se negociază nişte bani: Că tu-mi eşti dator cu atât şi tu-mi eşti dator cu atât. Eu salut această iniţiativă, şi mai ales o salut prin prisma faptului că deschide posibilitatea şi altora de a rezolva această problemă. ALDE va vota pentru. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ordonanţa de urgenţă nu face altceva decât să ofere posibilitatea Ministerului Energiei de a trece oneros, prin cumpărare, o parte din acţiunile statului, deţinute de la aceste societăţi de servicii de termoficare, în proprietatea autorităţilor locale, prin decizia acestora. Sigur, cu condiţia să nu fie în insolvenţă. Acest lucru s-a mai făcut prin anii 2000 - mi se pare că de Guvernul Năstase -, o bună parte a fost trecută la autorităţile locale, iar acum, cele care au rămas, la fel, li se oferă posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale să fie majoritare, să poată administra aceste societăţii, ceea ce este normal ca cel ce beneficiază să şi administreze aceste societăţi de servicii publice. Şi UDMR-ul va vota pentru.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Înţeleg că am un supliment de două minute de la grupul dumneavoastră, pentru care vă mulţumesc anticipat. Domnul lider de grup a zis: "Două minute de la PSD". Domnule preşedinte, Dragi colegi,

Petru Gabriel Vlase Dumneavoastră nu vă ajung nici 200 de minute, dar...

Remus-Adrian Borza Din păcate, da! O să încerc să fiu mai succint. Dragi colegi, Ştiţi, e o vorbă în popor: "Tot românul s-a născut poet". Din păcate, mai nou, toţi suntem specialişti în energie. Acum, sigur, au fost mulţi colegi care au exprimat opinii pe această lege, pe acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017. Cel puţin în ceea ce mă priveşte, sper să nu mă suspectaţi de ignoranţă. Vreo cinci ani de zile am administrat acest domeniu - strategic pentru România - şi vorbesc în cunoştinţă de cauză, nu ca alţii, din cărţi sau din teorie. Trebuie să prezentăm datele. Ambele societăţi care fac obiectul fuziunii - şi ELCEN, şi RADET - sunt în insolvenţă. Acum, ca un practician în insolvenţă, cu o experienţă de vreo 22 de ani în spate, nu o să accept niciodată pretextul cu care ni s-a livrat această ordonanţă în expunerea de motive. Vine iarna - şi noi ştim că "Iarna nu-i ca vara!" - şi, evident, periclităm aprovizionarea a vreo 500.000 de abonaţi din Municipiul Bucureşti cu agent termic, fie sub forma apei calde sau a căldurii. Vreau să vă spun că sunt societăţi în insolvenţă. De exemplu, RAAN e chiar în faliment, la Drobeta-Turnu Severin, parlamentarii de Mehedinţi pot să confirme, de cinci ani este în insolvenţă, în ultimul an şi jumătate în faliment, şi, în continuare, o societate în faliment continuă să livreze agent termic unei municipalităţi, Drobeta-Turnu Severin. Deci n-ar fi acesta un imperativ şi o urgenţă, pe repede înainte, să aprobăm această ordonanţă. Rostul acestei ordonanţe ar fi să compenseze nişte creanţe reciproce, dar este, cum să spun, inechitabil, pentru că RADET-ul datorează ELCEN-ului 3,7 miliarde de lei, în condiţiile în care ELCEN-ul a solicitat la masa credală a RADET-ului o sumă mai mare, de 4,8 miliarde de lei, dar a fost înscrisă doar cu 3,7. La rândul lui, ELCEN-ul datorează către propriii lui creditori, 1,6 miliarde de lei. Bun, admitem. Haideţi să facem un exerciţiu de imaginaţie. Probabil acesta va fi rezultatul - ordonanţa va fi aprobată şi RADET-ul, peştele mic, va înghiţi peştele mare. Probleme? Păi, odată înghiţind RADET-ul ELCEN-ul, va trebui RADET-ul să plătească datoriile ELCEN-ului, de 1,6 miliarde de lei, din care doar la furnizorii de gaze - Romgaz-ul şi NG-ul, fost GDF Suez - sunt vreo 800 de milioane de lei, şi încă vreo 150 de milioane de lei pentru distribuitorul de gaze - Transgaz. Deci, iată că, pasul doi, va trebui să scoatem nişte bani din buzunar, şi nu puţini. Adică, vreo... chiar dacă nu dăm 1,6 miliarde de lei în contul datoriilor ELCEN, cel puţin 800 de milioane trebuie să dăm. Nu mai vorbesc de creanţele bugetare. În al doilea rând, aici trebuie cerut un punct de vedere de la Consiliul Concurenţei, pentru că tare miroase a ajutor de stat. Fraţilor, vorbim totuşi de o masă credală revendicată, la ELCEN, de 5,3 miliarde de lei, din care admisă, după cum vă spuneam, de 4... în jur de 4 miliarde de lei. Nu poţi veni acum să ştergi o datorie atât de mare. Pentru că, vă spuneam, sunt incidente aici dispoziţiile care reglementează ajutorul de stat. Bun. Preţul la care ar prelua RADET-ul ELCEN-ul. Păi, sigur, se spune în textul ordonanţei că în baza unei evaluări. Dar, dragii mei, trebuie să ne uităm totuşi în curtea ELCEN-ului, ar avea dreptate doamna deputat Prună...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Remus-Adrian Borza ... sunt totuşi 100 ha cu o valoare foarte mare. Sunt vreo 10 ha în... 30 de secunde, domnule preşedinte... la Cotroceni, cu vreo 1.500 de euro, metrul pătrat; vorbim de patru capacităţi de producţie care înseamnă aproape 1000 MW putere instalată. Sigur, doar pe serviciul de termoficare avem nevoie de vreo 400 MW. Iar aici randamentele ELCEN-ului sunt foarte proaste, la 50%. Scot la un preţ de cost de 210 gigacaloria, câtă vreme preţul recunoscut de ANRE e de 107. Sigur, va trebui să vină iarăşi primăria, să subvenţioneze, cum n-a subvenţionat în ultimii 10 ani. Că de aceea RADET-ul datorează atâtea miliarde de lei ELCEN-ului. Deci, iată că sunt foarte multe necunoscute, sunt foarte multe probleme. Nu mai vorbesc de problemele de investiţii pe care trebuie să şi le asume primăria şi, implicit, RADET-ul în nişte capacităţi de producţie vetuste, vechi de vreo 30 de ani, cu randamente foarte proaste şi cu pierderi în reţea de 30%. Avem vreo 3.000 de kilometri de reţele secundare şi încă 1.000 de kilometri de reţele primare. Pierderea pe municipiul Bucureşti este undeva la 37-40%. Deci, ar trebui, înainte să se arunce primăria cu capul înainte, să facă nişte calcule de eficienţă şi rentabilitate. Pentru că preluând acţiunile ELCEN-ului, preia şi datoriile pasibile şi obligaţiile de mediu. Mult mai simplu. Şi aici vă dă un sfat, o recomandare, un specialist în insolvenţă - dacă e să-mi daţi crezare. Ar fi ca RADET-ul să cumpere activele ELCEN-ului, degrevate de pasive, de datorii şi de obligaţii de mediu. Îl avem aici şi pe secretarul de stat de la Ministerul Energiei, şi probabil...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc...

Remus-Adrian Borza ... îmi va da dreptate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc...

Remus-Adrian Borza Este mult mai economic să iei doar activele, fără obligaţii...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Remus-Adrian Borza ... şi, evident, la alt preţ mult mai mic. Mulţumesc mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Oricum nu contează cum votaţi dumneavoastră... Domnul Tomac. Lăsaţi adeziunea la USR, ca să puteţi vorbi cinci minute. (I se adresează domnului deputat Remus-Adrian Borza.)

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Fiecare vot contează în această Cameră, inclusiv votul domnului Borza. (Aplauze.) Şi ar trebui să respectăm statutul de deputat, pentru fiecare. Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva acestei iniţiative, dintr-un motiv foarte simplu. În ultimii 10 ani, statul român a încercat să aplice o politică de descentralizare, ducând către autorităţile publice locale spitale şi alte instituţii, tocmai cu scopul de a le face mai eficiente. Din nefericire, s-a dovedit că această strategie în multe cazuri a eşuat. Nu-mi dau seama cum va putea Primăria Capitalei, la ora actuală, să rezolve o problemă de sistem, în condiţiile în care observăm că în Capitală avem probleme cronice cu traficul, cu transportul în comun şi cu multe altele, pe care primăria de mult trebuia să le pună în aplicare. Deci, din acest punct de vedere, pentru că nu există un studiu de impact şi nu există o abordare realistă cu privire la această problematică, şi nu credem că aceasta este soluţia pentru a le oferi bucureştenilor un preţ mai bun, până la urmă, pentru pierderile pe care le suferă RADET-ul în clipa de faţă, vom vota împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, dacă alte intervenţii nu mai sunt. Proiectul de lege merge la votul final.