19 decembrie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare, obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. Comisii? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat, proiect care a fost dezbătut deja în Camera Deputaţilor şi adoptat. A fost transmis, spre promulgare, preşedintelui României, iar la solicitarea acestuia a fost supus reexaminării. Aş vrea doar să reamintesc că Ordonanţa se adresează supraimpozitării veniturilor suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi de comercializare a gazelor naturale. Senatul, în calitate de primă Cameră, a aprobat ordonanţa de Guvern, fără modificări sau completări. De asemenea, la reexaminare, a adoptat legea în forma trimisă la promulgare, iar în urma examinării, membrii comisiei propun plenului, cu majoritate de voturi, respingerea solicitării formulate pentru reexaminare şi adoptarea în forma de la Senat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a fost pentru reexaminarea acestui proiect de lege, dar este împotriva adoptării acestui proiect, pentru că nu a survenit nicio modificare, iar cei care exploatează bunurile naţionale, în speţă gazul, s-a folosit de reglementarea acestuia, ca urmare a Ordonanţei nr. 64, începând cu 1 aprilie 2017, şi şi-au mărit veniturile, iar statul nu reuşeşte decât să supraimpoziteze veniturile, dacă cresc peste un anumit prag. Toate acestea se regăsesc în preţul gazului, un preţ care va fi suportat de fiecare consumator în parte. De aceea, noi vom vota împotriva acestui proiect de lege şi nu mi se pare corect ca firmele care nu fac absolut nimic în plus faţă de ceea ce făceau înainte de 1 aprilie, să obţină profituri mult mai mari, iar Consiliul Concurenţei şi ANRE să nu ia nicio măsură. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul preşedinte al comisiei.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Stimate coleg, Avem în faţă un act normativ care se constituie în a fi ultima formă de susţinere pe care statul român o mai poate avea în faţa procesului extrem de riscant în care a fost aruncată România, sub piaţa de gaze, consumatorul român, în noiembrie 2016, prin promovarea Ordonanţei nr. 64, respectiv prin forţarea liberalizării preţului gazelor naturale, cu 4 ani mai repede decât prevedea calendarul şi legislaţia română. În consecinţă, ce am spus noi în februarie, martie, anul acesta, s-a întâmplat. Mai mult, prognoza noastră s-a dovedit a fi optimistă faţă de preţurile înregistrate în piaţă, adică noi estimam creşteri de 40% în cursul unui an şi s-a ajuns la preţuri de 60%, chiar cu 60% mai mari decât cele de la 1 aprilie 2017. În nicio ţară din lume nu s-a înregistrat, în 7 luni de zile, o creştere cu 60% la preţul unei materii prime. Cu atât mai puţin, consumatorul român este capabil să facă faţă acestei presiuni, şi mai ales consumatorul casnic, cel care este expus sărăciei energetice. În consecinţă, noi, prin acest act normativ, ce facem? Încercăm să plafonăm această tendinţă de escaladare a preţului pe care o are, evident, un producător liber în a-şi stabili preţul. Cu alte cuvinte, în forma iniţială se spunea "... ce este de la 60 de lei în sus se reţine 60% din această creştere şi se deduc investiţiile...". Noi prin această amendare spunem "... da, dar dacă depăşeşti 85%, adică faci o creştere şi peste 50%, atunci 80% din creştere se va trimite la bugetul de stat cu dedicaţie către consumatorul vulnerabil". Acesta este actul normativ. Cu alte cuvinte, cred că trebuie susţinut de noi toţi. Şi, repet, este singura formă de susţinere şi de protecţie a consumatorului expus acestui risc al unei liberalizări necontrolate.

Petru Gabriel Vlase Şi, bineînţeles, domnul Bode. O dispută interesantă, mereu de ascultat, Iancu-Bode. Vă rog să nu-i creaţi un drept la replică domnului Iancu, domnule Bode!

Lucian Nicolae Bode Nu-i creez. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sigur, discutăm de o ordonanţă dată de Guvernul Ponta în 2013, ordonanţă care, la momentul respectiv, corect spunea "... tot ceea ce rezultă ca profit suplimentar la operatorii economici, din dereglementarea preţurilor la gazele naturale, mai exact un profit obţinut fără niciun efort investiţional, din pix, cu alte cuvinte, va fi supraimpozitat..." - ceea ce, din punctul meu de vedere, era absolut corect. Ce nu spunem azi, din păcate, şi eu vreau să accentuez acest lucru, nu spunem cât a încasat Guvernul, cât a încasat România prin aplicarea acestei ordonanţe, timp de 4 ani. Am solicitat aceste informaţii Ministerului Finanţelor Publice. Nu am primit niciun răspuns, decât observaţii şi referiri generale la cât a încasat România din acest proces de supraimpozitare a profitului rezultat în urma dereglementării. Aşadar, este foarte bine să supraimpozităm companiile, acolo unde se realizează acest profit suplimentar, dar este incorect ca aceşti bani, până la urmă, să nu ajungă niciodată, aşa cum domnul preşedinte spunea aici, la consumatorul vulnerabil sau în sprijinul consumatorilor de gaze naturale din România. Deci avem o ordonanţă care a fost bine gândită la momentul respectiv, dar care a avut efect limită către zero. Aşadar, nu putem să susţinem un proiect de act normativ care nu-şi atinge obiectivele pentru care a fost el gândit. Mai mult, văd că discutăm foarte mult de ceea ce s-a întâmplat din 2016 încoace, de când Ordonanţa nr. 64/2016 - sigur, începând cu 1 aprilie 2017 trebuia să intre în vigoare - şi nu discutăm de efectele unor decizii majore pentru sectorul energetic, luate de Guvernul Ponta, şi care, azi, îşi produc efectele negative pentru piaţa de energie din România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.