22 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(4 1 ) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 431/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4 1 ) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Comisia pentru administraţie?

Simona Bucura-Oprescu Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4 1 ) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4 1 ) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea raportului s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii, punctul de vedere favorabil al Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4ą) din Legea nr. 307/2006. Prin prorogarea acestui termen se urmăreşte stabilirea unui termen care să facă posibilă conformarea, de către toţi beneficiarii, în ceea ce priveşte obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, reducerea riscului înregistrării unui volum mare de solicitări înainte de expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare, reducerea riscului de nerespectare a termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu de către beneficiari. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 martie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4 1 ) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr. 1 la prezentul raport, şi cu un amendament respins, prezentat în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, E un proiect extrem de important, pentru că la ora actuală avem peste 2.000 de unităţi de învăţământ care nu au autorizaţie de securitate la incendii. Dacă această prorogare nu se produce, o să ne trezim cu toţii cu mii de directori de şcoli şi de spitale amendaţi. Cum ştim, sunt în subordinea consiliilor locale şi bineînţeles o nouă palmă dată primarilor. Aceste unităţi de învăţământ nu au autorizaţie de securitate de incendiu din mai multe motive. Unele nu au situaţii complete, în alte cazuri s-au făcut extinderi. Nu este vina acelor directori că nu pot corespunde încă exigenţelor venite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Din acest motiv, propunerea comisiei a fost să prelungim acest termen - în primul amendament -, iar în al doilea amendament admis am cerut ca nicio persoană juridică să nu suporte amenzi atât timp cât sunt în procedură de autorizare şi au depus documentele în vederea autorizării, dar, din cauza birocraţiei de la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, nu au apucat să-şi ridice această autorizaţie. Prin urmare, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ şi facem apel către toate grupurile să ţină cont de această solicitare. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Şi Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect legislativ. Vreau să vă spun că mai este doar o lună şi opt zile pentru această prorogare; o să expire în 30 iunie. În acest sens, noi am venit cu un proiect legislativ, ca toate unităţile care au nevoie de această autorizaţie să aibă o tăbliţă la intrarea în instituţie să spună: "Această instituţie are aviz de funcţionare" sau "Această instituţie nu are aviz de funcţionare". Cel puţin să conştientizăm cetăţenii asupra riscurilor la care se expun. Eu cred că o să trebuiască să mai prorogăm o dată termenul, pentru că, în România, din cauza sistemului anevoios, doar 50% dintre instituţiile care au nevoie de această autorizaţie o deţin. Deci noi o să votăm pentru acest proiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Popescu.

Mariana-Venera Popescu Domnule preşedinte, Este imperios necesar să aprobăm această prorogare, pentru că săptămâna trecută, deşi am primit asigurări de la Inspectoratul de Pompieri că nu se vor da niciun fel de amenzi, în judeţul Dolj şi Gorj au fost amendate sute de societăţi comerciale, şi nu numai. Pe de altă parte, trag un semnal de alarmă pentru faptul că vom proroga mulţi ani de acum încolo această lege. În momentul de faţă nu există specialişti care să întocmească autorizaţia pentru acest fel de autorizare. Haideţi să le întindem o mână de ajutor şi să prorogăm, şi să prorogăm şi pe viitor, mulţi ani înainte!

Petru Gabriel Vlase Domnul Nechifor?

Cătălin-Ioan Nechifor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, E foarte bine că decidem, iată, în termen rezonabil. Riscam să depăşim termenul de 30 iunie, dar sper într-un vot favorabil, pentru că e, într-adevăr, foarte multă nevoie ca în teritoriu, în lumea reală, să avem bine înţeles acest fenomen, dar pe de altă parte, să încercăm să intrăm şi în legalitate. La nivelul Comisiei pentru administraţie publică au fost consultări şi cu ISU, şi cu domnul Arafat. În final, comisia şi-a asumat în unanimitate aceste două amendamente, care mai dau o şansă şi celor care sunt în situaţia de a fi în zona publică, fără să aibă autorizare, dar şi în zona privată. Nu cred, însă, în egală măsură că putem să mai acceptăm şi în viitor astfel de termene, de aceea trebuie să fim foarte fermi şi cer Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi celorlalţi factori din administraţia publică să înţeleagă că această nevoie de a se autoriza nu este doar un moft, ci o obligaţie legală. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Stimaţi colegi, Sigur că încep cu ceea ce a încheiat colegul, că această obligaţie este o obligaţie legală a tuturor instituţiilor şi a societăţilor comerciale, numai că prorogarea termenului a apărut ca o necesitate obiectivă, fiind în imposibilitate de a-şi putea autoriza instituţiile, din mai multe motive. În primul rând că sunt rămâneri mari în urmă în ceea ce priveşte punerea de acord a situaţiei din teritoriu cu ceea ce se cere prin actul normativ. Şi a doua chestiune. S-a amintit aici lipsa specialiştilor. La un judeţ sau la două judeţe este un singur specialist, ceea ce pune în imposibilitatea de a putea face faţă solicitărilor instituţiilor publice. Deci şi eu, şi grupul nostru suntem de acord cu prorogarea termenului, sigur, cu insistenţa de a se termina această chestiune, pentru că, aţi văzut, în ultima perioadă s-au întâmplat nenorociri, tocmai din lipsa respectării prevederilor legale. Deci suntem de acord cu prorogarea şi cu aceste menţiuni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş vrea să accentuez cele spuse şi de colegul Dénes. Dacă instituţiile statului, dacă ministerele nu vor asigura bugete pentru ca instituţiile să-şi facă autorizarea la incendiu, să facă tot ce trebuie, conformarea respectivă nu va fi decât o poveste. Avem exemplul clar al construcţiilor speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi în instituţii, celebrele rampe, pentru care avem multe acte normative, inspectoratele de stat în construcţii au realizat controale, au dat amenzi, dar încă sunt primării, spitale, direcţii de asistenţă socială unde aceste construcţii minimale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi nu s-au realizat. Dacă în cazul persoanelor juridice private, să spunem, au mecanisme clare la îndemână, în cadrul instituţiilor publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să creeze o presiune corectă, legală, astfel încât aceste instituţii să aloce bani, să aloce bugete pentru a se conforma termenului respectiv, dacă nu, sigur, ne vom regăsi în această situaţie, probabil, în luna septembrie. PMP-ul va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole dacă sunt intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise, merge la vot final.