19 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 397/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia?

Sorin Lazăr În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat propunerea în şedinţa din 27 septembrie 2016. Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Guvernul nu susţine proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 227/2015, în sensul scutirii de la impozitare a pensiilor de urmaş pentru copiii minori. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 8 martie 2017, şi din cei 25 de membri au fost prezenţi 18. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, deoarece considerăm că această măsură conduce la instituirea unui regim fiscal discriminatoriu faţă de tratamentul fiscal aplicabil în cazul veniturilor din pensii obţinute de celelalte persoane care au calitatea de urmaş, cât şi beneficiarii participanţilor la fondurile de pensii facultative sau la fondurile de pensii administrate privat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Măsura propusă are în vedere, în primul rând, un caracter social, iniţiatorul susţinând că pensiile de urmaş sunt, în general, foarte mici. Trebuie însă să admitem că există şi pensii de urmaş foarte mari. Plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii este, în prezent, 2.000 de lei. Astfel, scopul social este deja atins, întrucât pensiile, inclusiv cele de urmaş, nu sunt impozitate decât pentru partea ce depăşeşte 2.000 de lei. Din acest motiv, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu susţine această propunere legislativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.