14 martie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 317/2016). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Domnul ministru secretar de stat.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Din partea Comisiei pentru cultură, în lipsa domnului preşedinte, îmi permit să susţin eu raportul, deputat Dinu Socotar. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. S-a cerut avizul Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la redactarea prezentului raport, s-a primit avizul favorabil trimis de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Menţionăm că am primit şi un aviz favorabil din partea Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 401/2016. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 28 iunie 2016. Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisia pentru cultură, în data de 17 ianuarie 2017. În conformitate cu dispoziţiile regulamentare, au participat la dezbatere domnul secretar de stat Alexandru Oprean, din partea Ministerului Culturii, şi domnul Adrian Rista, consilierul domnului ministru. La lucrările comisiei au participat 10 din cei 15 membri ai comisiei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 183/2000, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Modificările propuse vizează transpunerea Directivei Europene 60/2014 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 15 mai 2014, privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi modificarea Regulamentului Uniunii Europene 1024/2012. Această directivă extinde domeniul de aplicare la orice bun cultural clasat sau definit de un stat membru, în conformitate cu legislaţia sau procedurile administrative naţionale, drept bun de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică. Raportul comisiei a fost adoptat cu 9 voturi pentru şi o abţinere. Facem precizarea că s-a primit o adresă din partea Ministerului Afacerilor Externe, care solicită urgentarea procedurii de adoptare a hotărârii, având în vedere că România riscă declanşarea procedurii de infringement. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, în forma adoptată de Senat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Este un proiect legislativ cât se poate de binevenit şi oarecum tardiv, întrucât legislaţia în domeniu a Uniunii Europene este foarte clară, explicită şi de mai mulţi ani în vigoare. Noi încercăm să ne raliem abia astăzi, fiind ameninţaţi de o procedură de infringement. De aceea, vă spun că este destul de târziu. Într-un raport al Interpolului, România se situează pe locul 3 în ce priveşte traficul cu bunuri furate ale patrimoniului naţional. Sunt cazuri celebre, apropo de furturile de la Muzeul Sarmizegetusa, traficul cu Kosoni este cunoscut în întreaga lume, a fost jaful de la Muzeul Brukenthal, avem situaţii similare şi în Târgu Mureş. Încă în legislatura trecută şi din mandatul de prefect am sesizat sute de cărţi, unele incunabule dispărute de la Muzeul din Târgu Mureş, de la Teleki-Bolyai, şi care nici astăzi nu au fost găsite, nu se ştie unde sunt, deşi în momentul furtului acel muzeu era monitorizat, era securizat. Toate bunurile teoretic ar fi trebuit să existe şi în ziua de azi. Au dispărut fără urmă şi nu au mai fost găsite. Apropo de proiectul legislativ, nu sunt lider sau vicelider de grup, să propun întoarcerea la comisie, dar, câtă vreme nu s-ar încălca legislaţia în domeniu, eu cred că ar trebui rediscutat, întrucât acel termen de 3 ani în care un stat poate să revendice bunul respectiv, după o notificare, ar trebui să fie unul imprescriptibil, ca şi cel de 30 de ani în care bunul de patrimoniu a părăsit teritoriul ţării sau teritoriul Uniunii Europene şi mai apoi nu poate fi revendicat. Ia gândiţi-vă la patrimoniul României, care astăzi se află undeva în Rusia. Ia gândiţi-vă la multe alte situaţii care au depăşit 30 de ani, şi, dacă noi promovăm acest proiect legislativ în actuala formulă, nu mai pot fi mai apoi revendicate. Deci eu vă propun întoarcerea la comisie şi stabilirea ca aceste posibilităţi oficiale, juridice, de revendicare a bunurilor respective să fie imprescriptibile, în ambele situaţii menţionate în actualul proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Într-adevăr, este salutar că s-a reuşit să includem în legislaţia noastră încă o directivă europeană. Ar fi de salutat ca, în cazul acestor directive, să fim primii care le introducem în legislaţia noastră, şi nu ultimii, doar atunci când suntem deja ameninţaţi cu infringementul. Ca atare, e adevărat că nu ţine de această lege, dar sunt proiecte de lege care ar include anumite directive, chiar care protejează drepturile omului, care s-ar putea să ajungă în aceeaşi situaţie, dacă nu se adoptă repede. Această introducere mi se pare una salutară, cum am spus. Colegilor noştri liberali poate le atrag atenţia că din cauza textului Directivei, din legislaţia actuală a României, pentru anumite obiecte care ţin de proprietatea personală, graniţa nu mai este a României, ci a Uniunii Europene. La fel, aceste directive au în cuprinsul lor nişte texte obligatorii pe care trebuie să le preluăm întocmai. Doar atunci când în acele formulări există posibilitatea de a avea o altă reglementare pentru statele membre, sau când se prevede că... cel puţin 3 ani sau cel puţin 30 de ani, putem merge la alte formulări. Deci includerea în legislaţia noastră a unei directive prin a avea alte formulări decât sunt cele din directivă excede obligaţiilor noastre din Uniunea Europeană. Şi dacă suntem la obligaţiile noastre... e adevărat, acest proiect de lege este unul realizat de Guvernul Cioloş. Dar văd, cu stupoare am citit, avizul Consiliului Superior al Magistraturii, cu o trimitere la un articol, alineat din legea lor. Am citit articolul, alineatul, am străbătut întregul proiect şi n-am găsit de ce a fost trimis de Guvernul Cioloş pentru aviz la Consiliul Superior al Magistraturii. Avem o decizie a Curţii Constituţionale care spune clar cine, ce rol are în acest stat de drept. Ca atare, sfătuiesc noul Guvern să se ţină de deciziile obligatorii ale Curţii Constituţionale. La fel şi Parlamentul, să nu mai întrebe pe Procurorul General dacă trebuie să respectăm legea noastră. Şi Ministerul Culturii să nu mai întrebe pe reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii într-un domeniu cu care ei n-au nicio treabă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghiu.

Bogdan Gheorghiu Stimaţi colegi, Membrii Grupului parlamentar al PNL votează pentru adoptarea acestei propuneri legislative care are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei Europene 60/2014 a Parlamentului European şi a Consiliului, din 15 mai 2014, privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Această directivă extinde domeniul de aplicare la orice bun cultural, clasificat sau definit de un stat membru, în conformitate cu legislaţia sau procedurile administrative naţionale, drept bun de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică. Directiva reglementează regimul bunurilor de interes istoric, paleontologic, numismatic sau ştiinţific, indiferent dacă acestea fac parte sau nu din colecţii publice sau de altă natură, sau constituie elemente individuale şi indiferent dacă provin din excavaţii legale sau clandestine, cu condiţia ca acestea să fie clasificate sau definite drept bunuri de patrimoniu naţional. Un alt argument ce stă la baza adoptării acestui proiect legislativ este acela că directiva contribuie la reducerea exodului ilegal de bunuri culturale şi le permite ţărilor Uniunii Europene să ceară mai uşor restituirea bunurilor aparţinând patrimoniului naţional care sunt adeseori importante pentru identitatea lor naţională. De principiu, din toate aceste motive, PNL va vota pentru adoptare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale?

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Tocmai pentru argumentele pentru care antevorbitorii au susţinut că nu putem avea un termen fix privind recuperarea bunurilor de patrimoniu care au plecat ilegal, Grupul parlamentar al PMP vă solicită reîntoarcerea la comisie. Vă mulţumesc. Termen, două săptămâni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vot. 122 pentru, 10 împotrivă, un coleg care nu votează. După o oră de dezbateri generale, două săptămâni la comisie... Procedură, domnule lider. Vicelider, că avem şi liderul în sală, mă iertaţi!

Ovidiu Victor Ganţ Am apăsat!

Petru Gabriel Vlase Nu înţeleg! Vă rog. Nu am văzut, nu vă văd înregistrat!

Ovidiu Victor Ganţ Sunt convins! Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Vreau să vă spun că am votat împotriva retrimiterii, pentru că am impresia că nu e foarte clar un lucru. A spus-o domnul Márton Árpád, o să o mai spun şi eu o dată. Anumite prevederi ale directivei, care sunt exprese, sunt obligatorii, nu putem să le modificăm în textul de lege pe care noi îl adoptăm. Dacă în directivă termenele sunt stabilite ca atare, indiferent de opiniile noastre, că ne place sau că nu ne place, ele trebuie preluate. Mai mult decât atât, directiva e adoptată în Consiliul European şi în Parlament, inclusiv de reprezentanţii României la vremea respectivă. Directiva e adoptată în 2014. Senatul a votat-o în iunie 2016. Puteam să dezbatem în comisie, între timp, de nu ştiu câte ori, dar trebuie să fim foarte atenţi când facem aceste retrimiteri, pentru ce retrimitem la comisii, să fie justificat, ceea ce, în opinia mea, în acest caz, sigur nu este. Şi 2. În chestiunea de oportunitate se vorbea aici de o posibilă procedură de infringement. Şi acolo sunt termene care trebuie respectate, pe care ministerul le cunoaşte, de aceea a şi solicitat să adoptăm proiectul şi am mari rezerve că aici sunt cunoscute. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Domnul Bichineţ. Explicarea votului? Ce aveţi?

Corneliu Bichineţ Procedură, domnule preşedinte. Am apreciat foarte mult propunerea colegului nostru de la PSD, să nu ne grăbim şi să facem temeinic ce e de făcut astăzi, aici. Domnule preşedinte, Nu ştiu ce puteri aveţi dumneavoastră, dar dacă vă întâlniţi cu domnul Dragnea, spuneţi-i că i-am transmis următoarele: au trecut două luni de când lucrăm efectiv - ianuarie, februarie - suntem la jumătatea lunii martie şi probabil că o mai ţinem aşa încă şase luni de zile, discutând proiectele de lege, de cele mai multe ori proaste, ale unor colegi de acum două, trei legislaturi. Dacă mergem în ritmul acesta, proiectele de lege pe care le-au întocmit colegii de la PSD, de la USR, de la PNL, PMP, UDMR vor fi discutate peste patru, cinci ani de zile. De aceea, vă propun să introducem pe ordinea de zi de săptămâna viitoare şi proiectele de lege ale noilor parlamentari, ale parlamentarilor din această legislatură, fie că sunt mai vechi sau mai noi. Altfel, riscăm să dăm senzaţia oamenilor că dacă legislatura trecută parlamentarii erau fugăriţi de DNA prin sală şi îi luau direct cu cartela în mână de aici, noi suntem un fel de oameni care nu facem nimic, parazităm, ceea ce nu este cazul. Ştiu... de exemplu... exceptându-l pe domnul de la Iaşi, colegul nostru, medicul care are 85 de proiecte de lege... că majoritatea colegilor au întocmit proiecte de lege cum se cuvine, nu bazaconii, care trebuie să fie... V-aţi prins, nu? Să vorbiţi cu domnul Dragnea! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vorbesc direct cu dumneavoastră, acum. Domnule deputat, din câte ştiu eu, după patru mandate, legile au un drum al lor. Sunt pe la comisii, pe la... Eu nu cred că cineva nu le lasă să intre pe ordinea de zi. Când le vine rândul, sunt aici, în faţă, la mine. Deci nu e cineva care le opreşte! Sunt cu termene, cu... Mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, vă rog... Vă rog, trebuie să închei programul! Mulţumesc. Un minut, atât! Voci din sală : Două minute!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Eu dau veninul concentrat!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, daţi-l!

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Aş vrea să precizez domnului Bichineţ, pe care-l apreciez, că cele două luni care au trecut nu au fost două luni de lucru, ci de apărare a Parlamentului împotriva tentativei celei de-a doua lovituri de stat - prima reuşită -, în care şi dânsul, ca parte a opoziţiei, a jucat un rol absolut ambiguu privind democraţia în această ţară şi poporul român. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile la acest proiect de lege. Mai avem două adoptări, domnule lider. Vă rog, ştiu că vă e greu, aţi stat toată ziua în sală, dar...