18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 COM (2018)321 (PH CD 41/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează şi apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Doamna Benkő, vă rog, prezentaţi raportul.

Erika Benkő Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe: proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaţilor, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. Comisia pentru afaceri europene, în principal, a recomandat alocarea resurselor financiare în vederea combaterii şomajului în rândul tinerilor pentru iniţiative cu un înalt grad de inovare şi creativitate şi pentru sprijinirea formării unui mediu european educaţional, fiscal şi investiţional favorabil. A atras atenţia asupra necesităţii de a se asigura flexibilitatea indicatorilor de performanţă, astfel încât aceştia să nu devină o povară şi un factor de descurajare. A susţinut punerea la dispoziţie a instrumentelor necesare, prin bugetul Uniunii, pentru ca tinerii şi întreprinderile mici să profite pe deplin de oportunităţile oferite de piaţa unică şi de economia digitală. A recomandat stabilirea unui program distinct, consacrat eficienţei energetice şi energiei curate, pentru a se asigura caracterul orizontal al acestei tematici. Şi-a exprimat rezerva cu privire la propunerea de creştere a ratei cofinanţării naţionale, în paralel cu scăderea pre-finanţării, deoarece aceasta ar putea avea un impact major asupra bugetului de stat. Opinia, aşa cum a fost adoptată, în unanimitate, de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 12 iunie 2018, este supusă aprobării plenului Camerei Deputaţilor.

Petru Gabriel Vlase Doamna Mînzatu. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Procedură, domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Conform programului, ar fi trebuit să avem Codul de procedură penală. Nu s-a prezentat raportul. Şedinţa s-a desfăşurat conform ordinii de zi care este aprobată. S-a făcut ora 17,00. Credem că este cazul să suspendaţi lucrările plenului Camerei Deputaţilor şi să le reluăm miercuri, aşa cum este programat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobre, eu am un program aprobat de Biroul permanent, care spune "... până la finalizarea dezbaterilor asupra punctelor 2 şi 3..."

Victor Paul Dobre Da, domnule preşedinte de şedinţă şi viitor ministru, dar vreau să vă spun că nu aţi respectat ordinea de zi! Trebuia să dezbatem Codul. Nu s-a dezbătut. S-a intrat pe ordinea de zi normală, pe programul normal. În aceste condiţii, s-a îndeplinit ora... raportul nu a venit...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles!

Victor Paul Dobre ... şedinţa trebuie suspendată, nu?

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Nu am nicio oră aici, la ceea ce spuneţi dumneavoastră. Neavând raport, eu am continuat cu punctele de pe ordinea de zi. Mă întorc la el, atunci când vine raportul. Mulţumesc. Dezbateri? Suntem la proiectele de hotărâri, da? Doamna Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PSD susţine, desigur, proiectul de opinie propus de Comisia pentru afaceri europene. Dar este foarte important ca, de la tribuna Camerei Deputaţilor, să spunem foarte ferm, cu privire la această "modernizare" a bugetului, propusă de Comisia Europeană, că nu dorim deloc să gândim această modernizare în sensul unor scăderi de alocări la politica de coeziune şi la Politica Agricolă Comună. Propunerea cu care Comisia Europeană a pornit vine cu nişte diminuări mici. Desigur, sperăm ca negocierile să aducă bugetele la nivelul la care există şi pentru perioada actuală. Şi este extrem de important ca şi pentru partea de subvenţii pentru fermieri să transmitem mesajul că nu suntem de acord cu diminuarea şi plafonarea anumitor sume. Deci susţinem proiectul de comunicare şi susţinem şi mesajele pe care tocmai le-am menţionat cu privire la buget.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Arhitectura financiară a viitorului Cadru Financiar Multianual reprezintă unul dintre dosarele prioritare ale Uniunii Europene. Dincolo de dezbaterile care vizează găsirea unor soluţii sustenabile privind migraţia şi dezvoltarea capabilităţilor de apărare ale spaţiului comunitar, este clar că decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană pune în dificultate statele membre. În acest context, viitorul Cadru Financiar Multianual trebuie să acopere principalele lipsuri provocate de recentele schimbări ale scenei geopolitice europene şi anume: introducerea unei condiţionalităţi între managementul fondurilor şi principiul statului de drept, dar şi diminuarea fondurilor destinate politicilor tradiţionale - politica de coeziune şi Politica Agricolă Comună, dar şi intenţia de comasare a instrumentelor privind acţiunea externă, care prevede includerea ei într-un instrument global. Având în vedere faptul că negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual se vor finaliza în timpul preşedinţiei Consiliului deţinute de România, de interes pentru ţara noastră vor fi aspecte care ţin de analiza impactului noilor propuneri sectoriale asupra României, impactul propunerilor de creştere a ratei de cofinanţare pentru politica de coeziune şi pentru Politica Agricolă Comună, precum şi scăderea prefinanţărilor în cazul politicii de coeziune, propunerile de comasare a instrumentelor privind acţiunea externă, dar şi analiza propunerilor privind noile resurse proprii. Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de opinie elaborat de Comisia pentru afaceri europene, cu atenţie asupra diminuării acestor fonduri destinate politicilor tradiţionale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.