20 martie 2018 – Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării de către deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 272/2017), adoptată în procedură de drept comun.

Petru Gabriel Vlase Continuăm cu... am dreptul să vă citesc un document. Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 20 martie, s-a depus la secretarul general al Camerei, în vederea exercitării de către deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, adoptată în procedură de drept comun de ambele Camere ale Parlamentului. Termenul de sesizare este de 5 zile de la data depunerii. Mulţumesc colegilor care au rămas în sală până la sfârşitul şedinţei, un gest de respect faţă de cei care au vorbit, nu faţă de noi, care am rămas aici, la prezidiu. Biroul permanent, la Sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 13.26.