20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016 (PL-x 461/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 38. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016. Comisia pentru buget?

Andrei Pop Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Prin convenţie sunt stabilite cotele de impozit pentru veniturile ce se impun prin stopaj la sursă, respectiv 5% pentru veniturile sub formă de redevenţe, 7% pentru veniturile din dobânzi, 5%, respectiv 10% pentru veniturile sub formă de dividende, în funcţie de cota de participare a beneficiarului la capitalul societăţii plătitoare de dividende. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Leoreanu? Domnul Leoreanu! Sunteţi înscris la cuvânt. Nu. Intervenţii? Nu.