16 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (PL-x 333/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie; procedură de urgenţă. Comisii? Din cele 4 comisii? Domnul Badea, de la buget. Raport comun.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. În conformitate cu dispoziţiile legale, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci, pentru transporturi şi infrastructură, pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, prin adresa PL-x 333 din 19 septembrie 2016. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită RCA, domeniul de aplicare a asigurării RCA, respectiv persoanele care au obligaţia să încheie contracte RCA şi excepţiile de la această obligaţie, limitele teritoriale de aplicare, limitele de răspundere, obligaţiile asiguratului, obligaţiile asigurătorului, riscurile acoperite şi excluderile, elementele privind stabilirea şi plata despăgubirilor, verificarea asigurării RCA, facilităţile şi penalizările aplicabile asiguraţilor şi asigurătorilor, organizarea şi funcţionarea Biroului Asigurătorilor din România. La lucrările Comisiei au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi invitaţi, conform listei anexate. În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu amendamentele admise, cuprinse în Anexă. De asemenea, membrii comisiei au hotărât ca eventualele erori sau formulări de tehnică legislativă să fie soluţionate de Departamentul Legislativ. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale. Doamna Gavrilă, vreţi să vorbiţi aici la RCA? Nu vreţi. Domnule Movilă, doriţi să vorbiţi la RCA? Nu. Domnul Bode? Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Procedural, mi-aş fi dorit să nu dezbatem cu viteza luminii un proiect de lege care urmează să reglementeze un sector economic extrem de important, un proiect de lege cu peste 400 de amendamente. Cu toate acestea, noi considerăm că proiectul de lege pe care îl dezbatem îşi propune să rezolve o situaţie de blocaj în care riscă să ajungă din nou piaţa asigurărilor RCA, după expirarea celor 6 luni de plafonare a tarifelor, ca urmare a Ordonanţei nr. 54, adoptată anul trecut de Guvernul Cioloş. Prin reglementările cuprinse în proiectul de faţă, se urmăreşte o reaşezare a regulilor după care funcţionează piaţa asigurărilor obligatorii, precum şi evitarea unui infringement din partea Comisiei Europene. Varianta de compromis adoptată anul trecut nu mai putea fi prelungită. De aceea, sistemul trebuie regândit, astfel încât, prin aplicarea noilor prevederi, să nu mai fie generate dezechilibre uriaşe în piaţă, aşa cum s-a întâmplat în anul 2015 şi în prima parte a anului 2016, până la apariţia Ordonanţei nr. 54. Sper că atât ASF, cât şi Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să vegheze cu adevărat asupra evoluţiei pieţei RCA, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu situaţii explozive, în mijlocul cărora se află, din păcate, populaţia, cetăţenii. Forma finală a acestui proiect de lege are mai multe vicii, din păcate. Aş da două exemple. Tariful de referinţă pentru poliţele RCA se calculează, conform prezentului proiect de lege, după o formulă cu foarte multe variabile, asupra căreia avem anumite rezerve. De asemenea, există riscul ca o anumită categorie de asiguraţi, de exemplu, tinerii, să fie dezavantajaţi în raport cu alte categorii de asiguraţi, de exemplu, marii transportatori. Din aceste motive şi nu numai, Partidul Naţional Liberal va iniţia un proiect de lege de completare a prezentului proiect de lege. Închei, spunând că Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota acest act normativ, pentru că nu dorim să aruncăm România într-o procedură de infringement. Predictibilitate, transparenţă şi echilibru trebuie să fie principiile care guvernează această piaţă şi de la care ASF nu trebuie să abdice nicio clipă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Aş vrea să nu treacă acest proiect de lege fără să ne reamintim motivele pentru care am ajuns aici. Piaţa asigurărilor, care este o piaţă extrem de importantă într-o economie de piaţă cum România se vrea a fi, a fost prost reglementată ani la rândul şi au fost permise companii care de fapt erau adevărate scheme piramidale. Ştim cu toţii despre ce este vorba. În momentul când au dat faliment, lucrurile acestea s-au văzut şi am văzut că, de fapt, clienţii cu risc ridicat plăteau prime mai mici decât riscul pe care-l băgau ei în sistem. Datele şi cifrele pe care ni le-au prezentat şi asigurătorii şi transportatorii sunt clare. Această lege, din păcate, nu face două lucruri: în primul rând, nu ne scapă de riscul de infringement, pentru că menţine în continuare plafonare pentru clienţii cu risc ridicat; şi mai face un lucru, şi anume, pentru clienţii cu risc ridicat plafonează preţurile, şi atunci se pune întrebarea: cine va plăti preţul pentru riscul pe care aceşti clienţi cu risc ridicat îl bagă în sistem? Ei bine, noi, restul oamenilor care se asigură şi care plătesc RCA. Deci, practic, o să asistăm la o subvenţionare a riscului celor mai imprudenţi, de către cei mai prudenţi. Din aceste motive, USR nu poate susţine acest proiect de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Şova.

Lucian Şova Mulţumesc, domnule preşedinte. Desigur, în numele Partidului Social Democrat, încep prin a spune că vom susţine acest proiect de lege. Vreau însă să fac o completare, de fapt o corecţie la ceea ce a afirmat unul dintre antevorbitori, că acest proiect de lege a fost dezbătut cu viteza luminii, lucru care nu este adevărat. Comisia pentru buget, finanţe şi nu numai a avut nenumărate discuţii cu jucătorii din piaţă, astfel încât, sigur, în ultimele zile, s-a putut ajunge la o formă acceptabilă de toţi cei implicaţi în acest domeniu. Pe de altă parte, vreau să reliefez un aspect care rămâne încă arhaic în această lege. Sunt o serie de participanţi la trafic care introduc mari distorsiuni şi mari riscuri în siguranţa rutieră, care sunt exceptaţi de la obligaţiile de a încheia asigurări de răspundere civilă. Sper ca în proiectul viitor acest lucru să fie eliminat, pentru a aduce legea în standardele secolului în care trăim, de a avea cât mai puţine, dacă s-ar putea deloc, excepţii, care să permită unor participanţi care utilizează drumurile naţionale sau drumurile destinate circulaţiei publice să nu plătească asigurări, dar să poată produce daune din vina lor, altor asiguraţi, care nu şi le pot recupera de la aceştia. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Vosganian.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, De la bun început, vreau să spun că ALDE va vota pentru acest proiect de lege. Aveam şi eu aceeaşi observaţie pe care a făcut-o colegul meu de la Partidul Social Democrat. Acest proiect a fost îndelung dezbătut în comisiile avizatoare şi în prezenţa tuturor actorilor implicaţi, de pe piaţa asigurărilor. Ceea ce trebuie să ştim despre acest proiect este că el oferă o flexibilizare faţă de varianta de compromis care a existat timp de 6 luni. Vreau să fac apel, pe de o parte, la ASF, pe de altă parte, la asociaţiile profesionale, să urmărească în continuare aplicarea actului normativ. Avem nevoie de o bună urmărire, de o bună monitorizare a pieţei, astfel încât, atunci când vorbim unii cu alţii, să folosim aceleaşi cifre şi să fim de acord în legătură cu aceeaşi realitate, faţă de situaţia de azi în care fiecare are propriul adevăr şi propriile cifre şi greu le putem pune laolaltă. Nu sunt de acord cu faptul că există riscuri nesustenabile. Realitatea primului trimestru al anului 2017 a arătat că piaţa asigurărilor are un anumit profit, mai mare decât cel din trimestrul I al anului 2016, când chiar a mers pe pierdere, ceea ce arată că nici plafonarea nu a dus la pierderi pentru asigurători, dar este un pas înainte, este o flexibilizare a pieţei, dar, pentru a ajunge la smart regulation, va trebui să avem un feedback foarte bun şi să ne reîntoarcem cu toţii şi să vedem care este impactul legii şi cum poate fi ea îmbunătăţită, dar, repet, un pas înainte, fără de care piaţa asigurărilor nu se poate moderniza.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Domnul Olar, iar apoi domnul Movilă. Un minut fiecare, vă rog.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am o rugăminte. Să votăm azi, repede, să nu rămână ASF-ul fără salarii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase OK.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege, chiar dacă este încă departe de ceea ce avem nevoie. De la celebra Ordonanţă Cioloş, care a fixat un preţ pentru RCA fără să avem o fundamentare a costurilor acestora şi nici Ministerul Finanţelor Publice, Corpul de Control al premierului, nici ASF-ul, nici altă instituţie nu a venit vreodată să ne spună dacă structura de cost a unei RCA este reală, este corectă, este mare, este subdimensionată, iar acea plafonare pe ordonanţă s-a făcut, din punctul meu de vedere, abuziv, neconcurenţial, la fel cum avem şi un alt exemplu, de practică total ne-europeană - vine cineva şi spune că va scădea preţul la medicamente cu 30%, fără niciun fel de calcul, de evaluare, studiu de impact, cum spuneam, într-un regim concurenţial. În termenul de la elaborarea ordonanţei până astăzi, cum spuneam, nu am văzut nicio instituţie care, transparent, să ne prezinte exact ce se întâmplă în acest sistem de asigurări şi, de asemenea, nu am văzut soluţia corectă, pentru că antevorbitorii au spus că vor vota, aşa cum vom face şi noi, acest proiect de lege, pentru a evita procedura de infringement, însă este un proiect de lege nesatisfăcător, care vine doar să mai salveze, din când în când, obrazul României. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Legea merge la votul final. Stimaţi colegi, În 10 minute începem votul final. (Vociferări.)