28 februarie 2017 – Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016). (Retrimisă comisiei.)

Petru Gabriel Vlase 52. Propunerea legislativă...

Andrei Daniel Gheorghe Procedură!

Petru Gabriel Vlase Procedură la ce, domnule Gheorghe? La 52?

Andrei Daniel Gheorghe Da.

Petru Gabriel Vlase Păi, să termin de citit. ...privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal solicită retrimiterea proiectului de lege la comisie pentru două săptămâni. Noi considerăm că memoria istorică în România trebuie să joace un rol fundamental. Din păcate nu avem nicio lege a memoriei şi nicio lege a recunoştinţei, dar cred că pentru noi toţi, indiferent de opţiunea noastră politică şi indiferent din ce partide facem parte, istoria comunismului în România trebuie să rămână şi să devină mai curând o carte deschisă din care să putem trage învăţăminte pentru viitor şi să putem educa generaţiile care vin în direcţia cunoaşterii adevărului istoric, oricât de urât a fost el sau cât de frumos. De aceea, mi se pare foarte important acest proiect şi noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, considerăm că ar fi foarte bine ca el să fie revizuit şi să fie adoptat de către noi toţi, cei care îi reprezentăm pe români aici şi care avem o datorie şi faţă de trecutul nostru şi faţă de eroii noştri care au luptat pentru libertate şi democraţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci ce aţi propus? Vă rog, domnule... Eu n-am înţeles nimic. Domnul Márton Árpád. Am înţeles o simplă declaraţie politică, domnule Gheorghe, în rest n-am înţeles ce vreţi.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Permiteţi-mi să mai dau astăzi un sfat. Dacă este ceva în domeniul culturii, întrebaţi-vă un lider important din Partidul Naţional Liberal, fostul ministru, preşedinte de comisie, domnul Ştirbu. Şi atunci ştiţi că există o astfel de lege care se ocupă pe îndelete cu toată problematica aceasta. Am respins mai multe legi, diferite legi, pentru a se înfiinţa colo, colo, colo un muzeu, avem o lege pentru memorarea acelor grozăvii ce s-au întâmplat, inclusiv cu prevederea că va trebui să existe un astfel de muzeu, dând în sarcina ministerului, aşa cum este în Legea muzeelor, să înfiinţeze, să caute un loc prielnic pentru a se face demersurile, inclusiv bugetare, pentru a se înfiinţa un astfel de muzeu. Şi încă o dată vă spun - îmi pare rău că domnul Ştirbu nu este aici, că v-ar explica destul, pe îndelete -, de foarte multe ori am dezbătut, încă o dată vă spun, foarte multe legi legate de această... Ca atare, eu, grupul nostru parlamentar nu susţinem, pentru că avem o astfel de lege, retrimiterea la comisie.

Petru Gabriel Vlase Aţi făcut propunere de retrimitere? Vot. 118 pentru, 8 împotrivă. Două săptămâni retrimitere la comisie.