21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional (PL-x 435/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. Vă rog, comisii? Domnul Drulă. Mai luaţi şi cu comisia, nu numai la procedură... Mai faceţi şi ceva util...

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea termenelor pentru trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea digitală. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru cultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege, în data de 10 octombrie 2016. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene pentru trecerea la televiziunea digitală terestră, respectiv până la 31 decembrie 2019. Având în vedere că măsurile propuse sunt unele tranzitorii, prin prezentul act normativ se stabileşte data de 31 decembrie 2019, care este durata valabilităţii acordului-cadru semnat cu Societatea Română de Televiziune pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, ca fiind data limită până la care pot continua emisiile în banda VHF. Prin prezentul act normativ se urmăreşte protejarea unor categorii sociale care nu îşi pot achiziţiona imediat aparatura necesară pentru recepţia digitală terestră. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a acestui proiect de lege care face parte, în raport de obiectul şi conţinutul său, din categoria legilor ordinare. Dacă-mi permiteţi să am şi intervenţie din partea grupului?

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule lider.

Cătălin Drulă O scurtă intervenţie şi din partea grupului. Am avut, într-adevăr, pe ordinea de zi a comisiei acest proiect de lege. Problema este că noi trebuia să facem de mult această trecere de la televiziunea analogică la televiziunea digitală şi nimeni nu a făcut nimic foarte mulţi ani şi, în bunul spirit românesc, tot mai dăm o ordonanţă de urgenţă, ca să prorogăm acest termen. Nu este o chestiune politică; indiferent de Guvern, de guvernare, se tot prelungeşte acest termen. Ce am făcut noi la comisie - şi aici a fost cu unanimitatea membrilor comisiilor, de la toate partidele - a fost să ţinem un pic Guvernul, să zic aşa, în şah, adică le-am cerut să vină cu un program foarte concret de măsuri, cu termene, şi nu le-am aprobat acest raport al ordonanţei până n-au venit cu el. A fost o perioadă de câteva luni, i-am trimis înapoi, au venit din nou cu alt plan. Ultimul plan - care este şi public -, pe care l-au adus în comisie, pare să aibă o oarecare credibilitate, dar ca întotdeauna diavolul e în detalii şi vom vedea cum vor proceda la lansarea acestor licitaţii pentru echipamente. Sperăm că e ultima dată când se amână, pentru că avem şi obligaţii de eliberare de frecvenţe şi e până la urmă o dovadă a incapacităţii administraţiei noastre de a-şi implementa obligaţiile pe care şi le-au asumat.

Petru Gabriel Vlase Domnul Popescu.

Pavel Popescu Domnule preşedinte, mulţumesc. Stimaţi colegi, Spre deosebire de colegul meu, care a vorbit mai înainte, eu cred totuşi că avem o problemă politică aici. Şi vă spun de ce avem o problemă politică. Din experienţa pe care am avut-o la ultimele trei comisii - şi unii dintre dumneavoastră, colegii dumneavoastră de la guvernare vă pot confirma - am tras următoarele concluzii: aveţi nişte oameni numiţi în structurile acestea, ale Guvernului, aveţi nişte oameni numiţi în companiile de stat - SNR şi SRTV - care vin la comisie - şi vorbesc de această speţă -, ridicând din umăr, şi atunci când sunt întrebaţi de ce de două ori a eşuat o licitaţie de peste 100 de milioane de lei, spun că acea eşuare a licitaţiei a fost făcută din cauza construcţiei nefericite a licitaţiei respective. Atunci când sunt întrebaţi cine a construit acea licitaţie, desigur că răspund că ei au construit acea licitaţie. Întrebarea mea este în felul următor: aţi fost trei ani la guvernare, lăsând la o parte anul tehnocratic pe care-l invocaţi de multe ori. În trei ani de zile nu sunteţi în stare să schimbaţi oamenii incapabili din ministerele pe care le conduceţi? În trei ani de zile am ajuns să prorogăm aceste termene din nou, în timp ce Republica Moldova a ajuns la o cotă de 80% de acoperire a televiziunii digitale. Noi suntem la 56%. Am prorogat de şapte ani aceste termene! În toate ministerele se întâmplă, la toate speţele de acest fel ne confruntăm cu incapacitate. Şi fac un apel la voi, care sunteţi la guvernare, faceţi aşa o cernere a celor care vin şi ridică din umăr la aceste comisii de specialitate, invocând tot felul de motive stupide. Vom vota pentru acest proiect, pentru că nu avem ce face, nu putem suspenda serviciile de televiziune publică.

Petru Gabriel Vlase Domnul Socotar.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În esenţă, despre ce este vorba? În conformitate cu actele finale ale Conferinţei regionale de radiocomunicaţii de la Stockholm, la care au agreat toate ţările europene, pe 17 iunie 2015 trebuia să înceteze televiziunea terestră analogică. E forma de televiziune pe care o cunoaştem, care funcţiona cu faimoasele antene yagi, pentru că trebuia să fie înlocuită cu un procedeu mult mai modern, procedeul digital care permite ca pe aceeaşi bandă, care e standardul, şi cea de la noi, de exemplu, e 7 MHz, să fie transmis nu un singur canal, ci vreo patru canale sau chiar mai multe, sau vreo două canale în HD. Din motive pe care colegii mei au încercat să le sublinieze, poate într-o conotaţie negativă, pentru că Dracul nu e chiar aşa de negru, România nu a putut să respecte aceste termene şi le-a prorogat printr-o ordonanţă de urgenţă, prin ordonanţe de câteva ori şi, într-adevăr, la ultima, acum, la discuţia care a avut loc la comisie, am cerut din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii o foaie de parcurs precisă ca să ştim sigur că pe 31 decembrie 2019 nu vom mai fi puşi în faţa unei alte prorogări. Ei au venit cu nişte chestiuni concrete. De fapt, în esenţă, doi ani s-au pierdut printr-o licitaţie contestată şi până la urmă anulată de instanţă. Nu ştiu dacă neapărat sunt fapte direct imputabile celor care au făcut acel caiet de sarcini; ştim cum se desfăşoară aceste contestaţii în instanţă şi cum se desfăşoară licitaţiile. Înţeleg că s-au repornit procedurile şi că există garanţii că până pe 31 decembrie 2019, chiar mai repede, în mijlocul anului 2019, televiziunea digitală va fi accesibilă pe întreaga suprafaţă a României. Cred că astăzi gradul de acoperire este mult mai mare de 56% decât cel invocat de colegul meu. Deci propunem aprobarea. Nu există, cum au zis şi colegii noştri, alte alternative, dar există un plan de conformare - subliniez acest lucru - pe care Ministerul Comunicaţiilor l-a acceptat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, urmează votul final.