26 septembrie 2017 – Intervenţie procedurală în legătură cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (PL-x 183/2017).

Petru Gabriel Vlase (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să i se dea cuvântul.) Întrucât m-aţi mai păcălit de vreo câteva ori, vă rog să invocaţi procedura, când începeţi să vorbiţi. Îmi pare rău, invocaţi, dacă nu, vă întrerup microfonul. Articolul?

Cătălin Drulă Domnule preşedinte de şedinţă, O intervenţie procedurală, legată de punctul 6 de pe ordinea de zi - PL-x 183/2017, în calitate de preşedinte al comisiei raportoare. Avem acest punct pe ordinea de zi de câteva săptămâni, sub rezerva primirii raportului suplimentar. Vreau să rămână pe stenogramă că am solicitat Biroului permanent, încă din data de 28 iunie, trimiterea la Senat, întrucât a expirat termenul de adoptare tacită, prevăzut în Constituţie. Este adevărat că plenul Camerei a votat prelungirea acestui termen, dar nu există temei legal pentru această prelungire, întrucât termenul de 30 de zile, din Constituţie, este imperativ. Biroul permanent a înaintat solicitarea făcută de mine, în calitate de preşedinte al comisiei, către Comisia juridică, pentru un aviz, pe care nu l-am primit încă. Astăzi expiră şi acel termen prelungit. Trebuia să meargă deja din iunie la Senat. Prin urmare, aceasta este explicaţia pentru care nu s-a primit acest raport şi nu a putut fi dezbătut în plen. Vă mulţumesc.