13 septembrie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ" (PL-x 455/2011/2012). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ". Comisii? Domnul Dîrzu. Comisia pentru agricultură, da?

Ioan Dîrzu În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre reexaminare, asupra Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ", ca urmare a cererii de reexaminare formulată de preşedintele României. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 479 din 03 februarie 2017, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare scoaterea, prin derogare de la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi trecerea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, pentru realizarea obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă". Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 22 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 februarie 2012. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare şi a propus respingerea legii. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din ziua de luni, 18 februarie 2013, retrimiterea la comisii, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună votului plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cererii de reexaminare formulată de preşedintele României şi respingerea Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ". În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Semnează: preşedinte, Eugen Nicolicea şi Ioan Munteanu. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Domnul Olar. Depinde cât vorbeşte domnul primar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, mulţumesc. Stimaţi colegi, Vreau să vorbesc mai practic puţin, să înţelegeţi despre ce este vorba. Teorie multă, practică puţină. Este vorba de trecerea din domeniul public al statului, pentru o perioadă limitată, a unor terenuri, drumuri - lucru pe care noi l-am clarificat, în sesiunea anterioară, la care Grupul parlamentar al PNL a fost şi autor... şi iniţiator al acelei legi, şi este o chestiune clarificată. Rezolvă o problemă pentru comunităţile locale şi, de aceea, Grupul parlamentar al PNL a fost de acord cu respingerea. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tinel. Domnul Tinel, prietenul dumneavoastră.

Corneliu Olar Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Intervenţia mea este pe procedură. Şi am să vă supun atenţiei un aspect care reiese din analiza documentelor pe care noi astăzi le dezbatem. Discutăm despre o cerere de reexaminare din martie, 2012, a fostului preşedinte, Traian Băsescu, martie, 2012. Discutăm despre o iniţiativă legislativă din 2010, decembrie, 2010, înregistrată la Biroul permanent în 2011, în februarie, dacă nu mă înşel. Păi, suntem în 2017, în septembrie, iar urgenţa, oportunitatea, necesitatea acestei iniţiative legislative deroga tocmai din ceea ce se întâmplase în 2005, 2008 şi 2010, ca urmare a viiturilor care s-au produs pe Siret. Şi noi venim acum şi spunem: "domnule, n-am... hai să analizăm legea respectivă." Şi nici măcar nu dăm o soluţie. Pentru că eu întreb ministerul - are soluţie? Dacă mâine se produce o nouă viitură acolo, care este soluţia, doamnă ministru? Foarte bine, nu susţineţi Legea, în forma în care a fost ea promovată. Ministerul, Guvernul, ce soluţii au? Sunt totuşi 16 ha de pădure, acolo, care grevează buna funcţionare a afluenţei peste pod şi scurgerea râului Siret. Ce soluţii daţi dumneavoastră? Adoptăm cererea de reexaminare şi respingem Legea. Care e soluţia?

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Eu mă întreb câte astfel de proiecte, care au 10 ani, mai sunt prin arhive sau pe unde or fi, prin sertarele Biroului permanent sau ale vreunui parlamentar, câtă vreme, sigur, nu mai corespund nici Codului silvic, care s-a modificat între timp. De atunci, mai sunt parlamentari de Neamţ care puteau să preia proiectul şi să-l actualizeze, în funcţie de realităţile actuale, fiindcă la data când s-a promovat proiectul, se invoca o necesitate imperativă şi o trimitere la o stare de urgenţă, care nu mai corespunde actualităţii. Prin urmare, noi nu putem să votăm în necunoştinţă de cauză, fără măcar un raport actualizat din partea specialiştilor, chiar a celor de la Guvern, legat de situaţia actuală. Cu atât mai mult, este un precedent pe care eu îl consider periculos, cu trimitere la derogări legislative. Adică, dacă inventăm, aşa, situaţii de urgenţă şi le redescoperim peste şapte ani, putem avea argumente la oricare dintre judeţe. Şi în judeţul meu, în Mureş, avem un drum care alunecă non-stop şi este o permanentă stare de urgenţă. A mai fost promovat un proiect legislativ, tot prin derogare de la Codul silvic, şi nu s-a întâmplat nimic. Aşadar, cred că ne-am face de râs să votăm un proiect care nu mai corespunde actualităţii, pentru care nu avem argumente, nu avem date tehnice, în acest sens. Şi, cu atât mai mult, noi, practic, acceptând, rezonând cu o derogare de la legislaţia pe care tot noi am votat-o. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să vă spun că sunt de acord cu toate susţinerile de aici, foarte corecte. Era o iniţiativă care era urmare a inundaţiilor de la acea vreme. Trebuie să spun, că domnul deputat Tinel a întrebat cum se rezolvă. Este rezolvată situaţia şi de aceea am acceptat ca această iniţiativă să primească raport de respingere în comisie, în sensul că art. 37 alin. (1) lit. f) din Codul silvic rezolvă solicitarea care era la "Ion Creangă", la acea vreme. Dar acest lucru s-a făcut abia în acest an, această modificare pe Codul silvic. Târziu.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Puteaţi să luaţi primul cuvântul, domnule deputat, să lămuriţi problema aceasta. Deci podul e gata, legea nu mai are sens. Asta era... Am stat o jumătate de oră aici. (Râsete.)