27 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. ( adoptat )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. Proiectul a fost distribuit. Intervenţii generale? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Supun votului dumneavoastră Proiectul de Hotărâre, în ansamblul său. Procedură.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Invoc acelaşi articol, art. 52 alin. (2). Vă rog să faceţi cvorumul legal prin apel nominal. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase În acelaşi răspuns vă spun că îl vom face imediat, la votul cu bile. La votul cu bile... Fac imediat... imediat, după ce termin asta, vă fac apel, la votul cu bile. Vă rog, vot asupra Proiectului de Hotărâre, în ansamblul său. Şi începem la fel, cu cine este împotrivă? Nu. Cine se abţine? Nu. Colegi care nu votează? Nu. Cu majoritate, Hotărârea a fost adoptată. Aşteptăm Radio.