18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 (PL-x 71/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Vă rog, Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-7/131, în data de 10 aprilie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii în sarcina Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale a obligaţiei de a elabora şi publica, anual, un raport referitor la serviciile sociale din România. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. A fost adoptat de Senat, în şedinţa din 22 decembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa la prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Amendamente admise - intervenţii? Nu. Vot final.