15 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 175/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; în procedură de urgenţă. Iniţiatorul? Domnul Vexler.

Silviu Vexler Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Este un proiect la care am ţinut în mod cu totul special, pentru că reprezintă un gest de demnitate şi umanitate faţă de o categorie de oameni care au suferit îngrozitor. Este evident că proiectul reprezintă doar o reparaţie morală şi nu poate schimba ceea ce s-a întâmplat. Dar acordând un vot pozitiv acestui proiect, cred - aşa cum am spus - că facem un gest de demnitate al Parlamentului României faţă de aceşti oameni care au suferit îngrozitor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru muncă? Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, în sensul majorării indemnizaţiilor lunare primite de persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare; a fost adoptat de Senat în 4 aprilie 2017; Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Nu este o suprapunere, fiind vicepreşedintele Comisiei pentru muncă. Preşedintele a prezentat esenţa. Dar poate că şi din respect faţă de efortul conjugat al tuturor părţilor implicate în tehnica legislativă. Propunerea este din 2017 şi astăzi avem şi posibilitatea să dăm un vot. De apreciat modul în care oamenii au interpretat istoria. Iar eu, ca un om care vine din Iaşi, ce are încă o imagine un pic afectată de vremurile acelea, m-am bucurat când toţi colegii au făcut gestul acesta. Şi este o formă de respect. Aşadar, Grupul PNL din Camera Deputaţilor votează pentru.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În ceea ce priveşte susţinerea grupului nostru, nu încape vorbă. Eu am venit din alt motiv la microfon. Am venit pentru că vreau să felicit Federaţia Comunităţilor Evreieşti, pe fostul deputat Aurel Vainer, care a fost cel care a avut prima tentativă a unui asemenea proiect, pe Silviu, pe colegul meu, Silviu Vexler, pentru tenacitatea extraordinară de care a dat dovadă - absolut extraordinară, de care a dat dovadă - şi să-i felicit pentru faptul că reprezintă un exemplu de tenacitate în a apăra drepturi fundamentale. E un lucru foarte important, e un lucru rar. Şi sunt mândru că avem asemenea colegi printre noi. De asemenea, vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, tuturor, pentru că ştiu că a existat o susţinere transpartinică, unanimă, vizavi de o chestiune care ţine de lucruri fundamental umane. Şi lucrul acesta mă face să privesc cu speranţă viitorul. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum spunea şi domnul Pambuccian, trebuie să mulţumim tuturor pentru susţinerea de care a dat dovadă iniţiatorul, dar, în primul rând, susţinerea de care s-au bucurat beneficiarii acestei legi, din toate grupurile parlamentare. Această solidaritate a dus la depăşirea unor obstacole contabiliceşti şi la introducerea pe ordinea de zi, cu celeritate, astfel încât, iată, să avem, în acest moment, un raport de adoptare a acestei iniţiative. E vorba de cei care au suferit pe teritoriul României - şi nu numai - din cauza regimurilor fasciste care s-au instaurat începând din 6 septembrie 1940 şi au durat până la instaurarea celeilalte dictaturi, de tip comunist. Cei care au suferit de pe urma dictaturilor comuniste au avut mai tot timpul atenţia noastră şi sprijinul, şi sprijinul contabililor. Cei care au suferit de pe urma fasciştilor tot timpul au fost neglijaţi. Poate că fiind mai departe în timp, au fost uitaţi. Trebuie să spunem că iniţiatorul a acceptat modificarea formei iniţiale şi aplicarea acestei prevederi legale în două etape: de la 1 iulie, anul acesta, dacă toate lucrurile vor fi în regulă până la promulgare, să se mărească indemnizaţiile supravieţuitorilor, adică a celor care au fost în lagărele morţii, care au trecut prin trenul morţii, care au trăit pe pielea lor ceea ce a însemnat pogromul de la Iaşi, dar şi, ştiu eu, nenorocirile şi masacrele de la Ip, Trăznea, Moisei - pentru că şi hortyştii au avut, şi ei, partea lor de vină, nu numai Antonescu, nu numai legionarii. Prin urmare, de la 1 ianuarie se va aplica, în partea a doua, pentru urmaşii celor care au avut de suferit, pentru cei care au fost expulzaţi sau evacuaţi din casele lor. Această înţelepciune a iniţiatorului ne-a dat nouă posibilitatea să ne încadrăm în prevederile bugetare, astfel încât legea să nu aibă nicio sincopă în a acoperi cheltuielile financiare. Şi încă o dată, sper ca toată lumea să înţeleagă că întotdeauna va trebui să aducem aminte celor de astăzi ce atrocităţi a săvârşit statul român, prin reprezentanţii săi, la un moment dat. Că s-au numit într-un fel sau altul, că au fost fascişti sau comunişti, aşa ceva nu trebuie să se mai repete. Nici asupra celor care trăiesc pe aceste meleaguri, cu noi, românii, majoritari, nici asupra românilor, deopotrivă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Tomac.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vreau să felicit iniţiatorul acestui proiect de lege. Cred că este esenţial să privim cu recunoştinţă către toţi cei care au avut de suferit. Mă refer aici la cetăţenii români, indiferent de perioadă. Şi cred că lecţia trecutului trebuie să ne înveţe să fim mult mai prudenţi la tot ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Sunt oameni care au avut de plătit doar pentru că aveau altă credinţă, alt nume sau altă naţionalitate. N-avem cum să mergem mai departe, atât timp cât nu ţinem cont de aceste tragedii care s-au petrecut pe teritoriul României. Ca cetăţean care este extrem de atent la tot ceea ce s-a întâmplat în istoria României, vreau încă o dată să-l felicit pe iniţiator şi să dăm un vot de recunoştinţă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă la amendamentele admise sunt intervenţii? Nu. Vot final.