20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român (PL-x 351/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 40. Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. 39 e tacită.

Ioan Munteanu Unde scrie?

Petru Gabriel Vlase La mine, aici! Termenul de dezbatere şi vot final depăşit.

Ioan Munteanu Da.

Petru Gabriel Vlase Comisii? Pentru sănătate, pentru apărare? Comisia pentru sănătate, domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege creează norma specială prin care se asigură asistenţa medicală de urgenţă curativă şi controlul medical de către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Doctor Carol Davila" pentru preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, prim-ministrul, Guvernul României, precum şi pentru omologii acestora, stabilindu-se modalitatea de finanţare a activităţilor menţionate mai sus. De asemenea, se creează cadrul legal pentru implementarea Hotărârii CSAT, care vizează asigurarea, la cerere, a unui control medical complet pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român sau preşedinte al României şi a modalităţii de finanţare a activităţii. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, la Comisia pentru sănătate, în unanimitate la Comisia pentru apărare. Legea face parte din categoria legilor ordinare. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege, în forma prezentată de Senat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu sunt specialist pe domeniul sănătăţii publice, dar ceea ce doresc să spun ţine de un fapt care face diferenţa între o democraţie consolidată şi un stat instabil şi un stat care nu se respectă pe sine însuşi. Şi este acea instituţie a fostului şef de stat. Dacă aţi văzut, în Satele Unite sunt foarte multe momente, în spaţiul public, şi momente ceremoniale, omagiale, sau de importanţă chiar politică, unde toţi foştii şefi de stat se adună unul lângă celălalt şi reprezintă şi îşi asumă o anumită conduită şi o anumită ţinută în numele Statelor Unite sau şi a altor naţiuni europene care sunt republici, ca să dăm exemplul României. Din păcate, nouă ne lipseşte această instituţie a fostului şef de stat. Noi nu înţelegem că, după ce un şef de stat îşi încheie mandatul, el mai are capacitatea diplomatică, iar legea îi conferă acest drept, de a-şi reprezenta statul şi de a apăra interesele sale atât în ţară, cât şi în străinătate. La noi în ţară acest lucru nu s-a întâmplat. Avem foşti şefi de stat care sunt tot timpul înjuraţi, blamaţi, sunt târâţi în anumite scandaluri. Avem şefi de stat pe seama cărora se fac glume şi aşa mai departe. Iar un fapt asupra a ceea ce înseamnă această condiţie, a şefului de stat, îl reprezintă - în partea bună, îmi permit să spun - faptul că, recent, la funeraliile Regelui Mihai, românii au adus cu adevărat un respect cuvenit unui adevărat şef de stat şi unui şef de stat care şi-a respectat ţara şi a apărat-o cu patriotism şi devotament, iar această condiţie a şefului de stat, chiar dacă şi în cazul Regelui Mihai intervine cu greutate, dat fiind faptul a ceea ce s-a întâmplat în anii ’90, când nu a fost primit în ţară, trebuie să reprezinte o lecţie pentru noi. Trebuie să înţelegem că, dacă nu ne respectăm şefii de stat aşa cum se cuvine, nu ne respectăm pe noi înşine. Şi atât în cazul monarhiei, cât şi în cazul republicii este valabil acest concept. Eu personal sunt monarhist, îmi doresc ca România să revină la monarhie şi cred că asta ar fi o garanţie a stabilităţii, a continuităţii şi prestigiului internaţional al României. Dar, până când vom face acest pas, important este să înţelegem că şeful de stat este acel personaj care înglobează o serie de elemente distinctive de reprezentare a României şi pentru care trebuie să avem un respect, la fel cum şi el la rândul său este dator să-şi respecte poporul pe care-l reprezintă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa. Domnule Buicu, veniţi puţin până la prezidiu.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Domnul Gheorghe este istoric. Eu sunt numai doctor. Am răsfoit Constituţia, dar nu am întâlnit sintagma "şef de stat". Deci pentru mine rămâne absolut neclar acest concept, în virtutea faptului că totuşi actul fundamental după care ne ghidăm este Constituţia acestui stat. Mi se pare extrem de curioasă formularea acestei legi, "foşti şefi de stat şi preşedinţi ai României". Deci este deja o incursiune în domeniul science fiction. Pe de altă parte, vreau să îi spun colegului Gheorghe, pe care îl apreciez pentru cultură şi inteligenţă, că şef de stat, orice ar însemna aceasta în condiţiile flow-ului juridic al noţiunii, nu reprezintă vaca sfântă a indienilor, care este în afara oricăror comentarii. Ca atare, cred că aici ne aflăm în faţa unei încălcări a principiului definiţiei care înseamnă gen proxim şi diferenţă specifică.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt.