28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei (PL-x 522/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi, ale Camerei, şi anunţ că sunt prezenţi 115 colegi, înregistraţi. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost distribuite. Programul de lucru: 10,00-12,30 - dezbateri; 12,30-13,00 - pauză; 13,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot final - Biroul permanent şi Comitetul liderilor. Continuăm... de la punctul 14, Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.

Petru Gabriel Vlase Tessék!

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor, Am apăsat şi pe buton, mi-am ridicat şi mâna. Grupul nostru parlamentar are 3 solicitări în legătură cu ordinea de zi. Avem o solicitare de aducere în faţă şi retrimitere la comisie pentru Pl-x 129 din 2010...

Petru Gabriel Vlase Ce număr?

Árpád-Francisc Márton ...care se referă la iniţiativa legislativă privind modificarea Legii regiunilor de dezvoltare.

Petru Gabriel Vlase La ce număr, domnule deputat?

Árpád-Francisc Márton Imediat... Domnule preşedinte, Având în vedere că n-am găsit numărul criteriu, voi interveni după ce daţi votul pe următoarea solicitare. Este o solicitare de punere pe ordinea de zi, la punctul 15, deci după ce se dezbate punctul 14...

Petru Gabriel Vlase Nu, nu, domnule deputat, începem cu acestea. Facem 14 după aceea. Deci începem cu punctul... punem la 14. Dar spuneţi-mi ce vreţi...

Árpád-Francisc Márton Am înţeles, domnule preşedinte. N-am găsit numărul curent, mă scuzaţi... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Eu vă propun să... Eu încep şedinţa, dumneavoastră găsiţi numerele criterii, tot, şi pe urmă...

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Eu... (Rumoare.) Nu... deci eu atunci propun doar următoarele două propuneri, de includere pe ordinea de zi, de adoptare. Pe cealaltă o las mai la vale. Bine? Fiind o greşeală de-a mea, n-am avut numărul...

Petru Gabriel Vlase De obicei, sunteţi un om hotărât, nu înţeleg ce se întâmplă în dimineaţa aceasta...

Árpád-Francisc Márton De obicei, da. Acum am greşit, mă scuzaţi. Deci am două rugăminţi, de includere pe ordinea de zi a două proiecte care au fost discutate în comisii, pentru adoptare. Deci la punctul 15, respectiv, punctul 17. PL-x 896/2015, care are un raport de adoptare, care a fost depus de câteva zile, de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru muncă, care priveşte acele câteva persoane bătrâne care, după ce au fost pensionate, din cauză de sănătate, trec la pensia de limită de vârstă şi era o problemă dacă li se acordă sau nu renta viageră. Cunoaşteţi legea aceea pentru renta viageră pentru pensionarii care renunţă la pământurile lor... Deci acesta ar fi pentru poziţia 15, domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase Dar unde este acum? E în ordinea de zi şi vreţi să-l aduceţi mai în faţă?

Árpád-Francisc Márton Nu este pe ordinea de zi, este raport depus din 20 martie 2017 şi...

Petru Gabriel Vlase Da...

Árpád-Francisc Márton ... şi solicităm punerea pe ordinea de zi.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii, veniţi la prezidiu! (Consultări.) În urma consultării cu liderii de grup, nu vom accepta această situaţie, pentru că nu putem modifica ordinea de zi deja aprobată. Continuăm lucrările. 14. Proiectul de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Iniţiatorul? Vă rog. Domnul Ödön, da? Vă rog.

Ödön Szabó Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în situaţia de faţă peste 750 de întreprinzători români care trebuie să vină anual la Bucureşti pentru a aproba preţurile. Aici vorbesc de preţurile pentru nisipuri şi pietrişuri. Eu cred că nu este normal când aceste mărfuri sunt tranzacţionate pe bursa de mărfuri. În acelaşi timp, după cum ştim, România a aderat la Piaţa unică, când s-a angajat să reducă intervenţiile administrative la fixarea preţurilor. Şi aici pot să vorbesc de preţurile pentru energie electrică sau gaze, la care ştim foarte bine că avem un calendar de parcurs, de liberalizare a preţurilor. În acest sens, eu cred că preţul trebuie să îl stabilească piaţa şi nicicum vreo instituţie din România. În acest sens, această iniţiativă legislativă nu face altceva decât să repare o greşeală făcută acum 15 ani. În acest sens, vă rog să aprobaţi această iniţiativă legislativă. UDMR-ul va vota această iniţiativă. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnul Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege mai sus menţionat. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare abrogarea poziţiei "Nisipuri şi pietrişuri" din Anexa nr. 1, "Lista cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi tarife se stabilesc, cu avizul Oficiului Concurenţei" la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001. Conform expunerii de motive, circa 750 de operatori economici din industria extractivă prezintă Direcţiei de preţuri reglementate documentaţii privind preţul nisipului şi al pietrişului, în vederea ajustării sale cu indicele preţurilor de consum, situaţie anacronică, în condiţiile în care România a aderat la Piaţa unică şi s-a angajat să reducă la minimul posibil intervenţiile administrative în fixarea preţurilor. Totodată, se arată că menţinerea unui regim special pentru nisipuri şi pietrişuri, atunci când acestea pot fi şi sunt tranzacţionate la bursa de mărfuri, astfel stabilindu-se un preţ transparent şi în concordanţă cu regulile unei pieţe libere, nu se justifică. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună, plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Domnule preşedinte, Ţinând cont de solicitarea acestei prevederi legale şi întrucât am susţinut-o şi în mandatul trecut, la Senat, Grupul Partidului Naţional Liberal va susţine, ca şi în Comisia pentru buget, finanţe, această iniţiativă legislativă, ţinând cont că, în definitiv, într-o piaţă concurenţială, tarifele şi preţurile pot fi stabilite şi reglementate concurenţial, iar Capitolul "Pietrişuri şi nisipuri" ar trebui exclus din prevederile Ordonanţei nr. 36 din 2001. Deci susţinem iniţiativa legislativă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final. Capitolul III. Respingeri.