20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală (PL-x 347/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală. Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, în fond, cu dezbaterea şi avizarea, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, de asemenea, a avizat favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare constituirea Comitetului pentru analiza organizării instituţionale şi a resurselor umane din administraţia publică centrală, organism consultativ, fără personalitate juridică. Totodată, se propune suspendarea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante din autorităţile sau instituţiile publice care fac obiectul analizei Comitetului până la data de 31 decembrie 2017. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - un vot împotrivă şi o abţinere - adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală, în forma adoptată de Senat. Menţionez că în funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Dragi colegi, Ordonanţa aceasta aduce pe tapet un subiect care este, din punctul meu de vedere, foarte important şi foarte sensibil, respectiv performanţa aparatului de stat. Performanţa aparatului de stat românesc este dezastruoasă. Avem o administraţie centrală obeză şi care subperformează. Şi întrebarea este ce putem face în legătură cu acest lucru? Faptul că prin această ordonanţă li se dă dreptul miniştrilor să înceapă să analizeze acest subiect, este îmbucurător. Faptul însă că nu avem niciun fel de criterii în baza cărora să se facă aceste analize şi mai departe să se ia decizii, minimal - ar trebui să existe... domnule, avem un raport între personalul auxiliar şi personalul de specialitate... nimic! Deci pur şi simplu se creează doar un instrument care nu ştim cum va fi folosit, dar fără a ataca problema. Mai departe de atât, faptul că se îngheaţă ocuparea posturilor vacante este un semnal foarte clar că majoritatea a ieşit din parametri Programului de guvernare şi este una dintre admiterile implicite a faptului că nu veţi mai avea bani. Repet, acum se cârpeşte situaţia, dar, ŕ la longue, este absolut necesar să discutăm despre dimensiunea şi performanţa aparatului de stat, iar acest punct de pornire, această ordonanţă nu se duce acolo. Noi vom vota împotrivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu.