20 iunie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.8/1991 (Pl-x 837/2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 8/1991. Comisia pentru agricultură? Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 noiembrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă. Dezbaterile s-au făcut în fiecare comisie, separat. În fiecare comisie, cu majoritate de voturi, cu amendamentele admise şi respinse, se propune adoptarea propunerii legislative plenului Camerei Deputaţilor. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale?

Ioan Munteanu Cred că am spus "ordinare"! "Organice", repar.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tinel Gheorghe. Domnul Adrian Oros.

Nechita-Adrian Oros Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru acest proiect legislativ, care este menit să mărească eficacitatea aplicării măsurilor cu privire la schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, în derularea procedurilor privind avizele de scoatere din circuitul agricol. De asemenea, acest proiect legislativ armonizează legislaţia în domeniu şi aduce elemente de bună practică în modul de colaborare între Registrul agricol, primării, Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi direcţiile agricole. De asemenea, duce la respectarea Tratatului semnat de România la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, unde România are obligaţia de a menţine suprafaţa ocupată de pajişte permanentă, declarată la comisie la 1 ianuarie 2007. Ca atare, vom vota acest proiect. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe. A, nu vreţi acum, nu?

Tinel Gheorghe La amendamente!

Petru Gabriel Vlase Am înţeles! Ajungem acolo... La dezbateri generale nu mai sunt. La dezbateri pe articole, avem 1-21 admise, 1-10 respinse. De la 1 la 10?

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am venit la microfon să vă expun o situaţie care, după părerea mea, va genera un conflict de interese între două legi organice: între actuala Lege de modificare a Legii fondului funciar şi Codul silvic. La art. 92 alin. (5) se spune: "Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în intravilan, precum şi a terenurilor silvice se face cu plata tarifelor prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege". Păi, am aprobat Legea nr. 227 anul trecut, Codul silvic, prin care avem procedură clară pentru scoaterea temporară şi definitivă din circuitul silvic. Introducem două proceduri, prin două legi organice? Care dintre ele se va aplica în practică? Ce va spune autoritatea publică centrală? Care procedură o va aproba? Eu cred că aici este o greşeală. Ar fi trebuit să lăsăm în textul actualei legi exclusiv procedura de scoatere definitivă şi temporară pentru terenurile agricole. Legea nr. 18, în 1991, când a introdus procedura şi pentru terenurile silvice, a introdus-o pentru că nu avea Codul silvic actualizat, se mergea pe Codul silvic din 1962... Abia în 1996 s-a modificat Codul silvic şi atunci, pe bună dreptate, trebuia găsită o procedură pusă în practică. Or, în momentul de faţă avem un conflict între două legi pe care va trebui tot noi să o rezolvăm. Vă spun, o să vedeţi, vom veni, vom face amendament şi vom amenda art. 92 şi vom spune că scoaterea din circuitul silvic se va face exclusiv pe Codul silvic. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Staţi un pic că n-am... Domnule Tinel, aţi susţinut un amendament admis?

Tinel Gheorghe Nu, domnule preşedinte, eu am spus că la alin. (5) al art. 92 şi alin. (6), după părerea mea, introducerea în textul de lege pentru competenţa scoaterii din circuitul agricol în intravilan şi extravilan a terenurilor silvice încalcă Codul silvic; articolele de la 36 la 40, unde avem procedură clară pentru scoaterea din circuitul silvic, şi temporar, şi definitiv.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Deci n-aţi susţinut un amendament! Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Haideţi să clarificăm puţin, că se face o confuzie! Aici vorbim, în această modificare, doar de taxa de scoatere, şi nu de celelalte obligaţii prevăzute în Codul silvic. De altfel, Codul silvic, textul face trimitere la Legea fondului funciar, referitor la această taxă. Aşadar, nu este dublă legiferare? Şi textul este corect pus în această iniţiativă. Ei o să facă o iniţiativă şi corect, asta nu putem să oprim pe nimeni, dar lucrurile aşa stau astăzi, când vorbim.

Cătălin Drulă O chestiune de tehnică legislativă. În aceeaşi parte a legii, la 7 marginal, art. 91, se spune că "Amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilan". Deci în extravilan nu se poate face. Înainte exista în forma legii, la alin. (3) o excepţie. Acum sunt la art. 92 o serie de excepţii, dar acele excepţii trebuiau... textul legislativ trebuia să fie prin excepţie de la art. 91 alin. (1), care lipseşte. Deci sunt nişte probleme de tehnică legislativă. Eu vă propun să o retrimitem comisiei, să o corectăm, cu termen cât vreţi dumneavoastră... Două săptămâni. Voci din sală : Eşti în vacanţă deja!

Cătălin Drulă O săptămână!

Petru Gabriel Vlase Propunere de retrimitere la comisie, o săptămână. Vă rog, vot. 60 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, două abţineri. Mai sunt intervenţii la amendamente? Nu. Legea merge la votul final, cu amendamentele din raport, admise şi respinse.