7 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 59/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? A... comisia? Domnul Badea.

Leonardo Badea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, asupra proiectului de lege mai sus menţionat. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Comisia juridică, Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru apărare. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014, în sensul extinderii termenului prevăzut la acest articol, prin amânare la plată până la 31 decembrie 2018. În urma examinării proiectului de lege, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Leoreanu, dezbateri generale.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de act normativ vizează operatorii economici din industria de apărare cu capacităţi incluse în inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare. Măsura propusă prin acest proiect de lege creează, aşadar, un cadru pentru ca în cazul operatorilor economici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 25/2014 şi care au înregistrat obligaţii neachitate la scadenţă, de natura celor anulate, datoriile anulate să nu fie repuse în sarcina acestora până la 31 decembrie 2018. Această măsură este necesară pentru atingerea obiectivelor de apărare a interesului esenţial de securitate, întrucât permite continuarea activităţilor de producţie esenţiale în domeniul militar. Grupul PNL din Camera Deputaţilor susţine acest proiect de act normativ şi va vota în favoarea lui. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Căprar.

Dorel-Gheorghe Căprar Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor. Grupul parlamentar al PSD susţine acest proiect de lege şi implicit programarea termenelor privind amânarea la plată a obligaţiilor neachitate ale operatorilor economici din industria de apărare, până la 31 decembrie 2018. În ultimii ani, industria naţională de apărare a fost trasă pe linie moartă, iar proiectele majore de achiziţii în domeniul tehnicii militare s-au făcut, în general, din sursă externă. Trimiterea în şomaj tehnic a personalului cu o înaltă calificare profesională şi neconsiderarea ca prioritară a retehnologizării capacităţii de producţie de către guvernele anterioare ne determină ca, în condiţiile unui buget adecvat nevoilor de înzestrare în domeniul apărării, să creăm premisele revitalizării industriei autohtone de apărare, prin asigurarea unor măsuri de protecţie fiscală. Pentru protejarea intereselor naţionale de apărare şi a intereselor esenţiale de securitate, considerăm importantă stimularea producţiei industriei naţionale de apărare, în raport cu necesităţile şi cerinţele structurilor din domeniul securităţii naţionale. Totodată, este necesară întărirea dialogului instituţional între industria naţională de apărare cu capital de stat şi cea cu capital privat... şi beneficiile din toate structurile de forţă ale statului român, dar şi susţinerea investiţiilor în infrastructura industriei naţionale de apărare pentru atingerea standardelor şi calităţilor necesare. Grupul parlamentar al PSD susţine revitalizarea industriei naţionale de apărare, obiectiv important al Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Şi de aceea vom vota pentru adoptarea acestei ordonanţe. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nefiind amendamente, legea merge la votul final.