20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 452/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase A venit proiectul la Legea nr. 8, aprobat de plen pentru introducerea pe ordinea de zi. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; PL-x 452/2017; în procedură de urgenţă. Comisia pentru cultură, vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 7 noiembrie 2017. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul transpunerii Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţa internă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, care se regăsesc în anexă, conform adresei cu nr. 386 din 25 mai 2017. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Socotar.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vorbim despre un proiect de lege foarte complex, care a ocupat activitatea Comisiei pentru cultură şi a Comisiei juridice pentru o bună perioadă de timp. În esenţă, este transpunerea în practică a Directivei Europene 26/2014, în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe. Trebuie spus că deja suntem în întârziere, suntem în infringement, chiar am intrat în procedură de infringement şi suntem pasibili să plătim o penalitate de 42.000 de euro pe zi de întârziere. Dincolo de această problemă, noi am încercat să alegem, din multitudinea de propuneri de amendamente formulate, de regulă, de actorii care se supun acestei legi, respectiv organismele de gestiune colectivă, pe care le cunoaşteţi - UCMR, UPFR, UPFAR-ARGOA, COPYRO şi aşa mai departe, sunt vreo 14 -, între instituţia de stat care gestionează această problemă, ORDA şi asociaţiile utilizatorilor sau utilizatorii individuali, deci am încercat din multitudinea de argumente şi propuneri de amendamente să alegem câteva care nu ating sub nicio formă spiritul şi filosofia legii şi să fie în spiritul Directivei Europene. De aceea, forma pe care Guvernul a propus-o şi care a fost adoptată, fără nicio modificare, la Senat, a trecut de comisia noastră cu zece amendamente - aş spune - minore, vreo trei sunt de modificare - tehnică legislativă, corectează un aspect care a dus la mii de procese, respectiv printr-o scăpare a legii fonograma era definită în două moduri diferite; transpunem în lege o prevedere expresă a directivei, cum că organismele de gestiune colectivă trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor repertoriul în format electronic, pentru că aceasta era o problemă de dispută veşnică între organisme şi utilizatori; supunem organismele sub autoritatea şi a Consiliului Concurenţei, printr-o prevedere expresă în acest sens, precum şi facem câteva armonizări în lege. Deci cam acestea sunt... Da. Şi un lucru important: dăm posibilitatea organismului de stat care supraveghează activitatea acestor actori de pe piaţa drepturilor de autor, respectiv ORDA, să aplice şi sancţiuni sub formă de amenzi care până acum ORDA a scăpat practic din mână aceste organisme, le-a licenţiat, le controla, dar nu avea nicio posibilitate să intervină, să îndrepte anumite abuzuri, presupuse abuzuri pe care le-ar fi făcut aceste organisme. Şi de aceea am dat posibilitatea ca să existe un regim sancţionator destul de ... fără să fie amenzi foarte mari, dar ORDA să poată interveni în câteva aspecte în activitatea şi a organismelor de gestiune colectivă, şi a organismelor care reprezintă utilizatorii. Cam aceasta a fost. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ?

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Nu intenţionez să mă refer la fondul problemei, la conţinutul raportului, pentru că tocmai ce l-am primit, hârtia fiind încă caldă, tocmai ce a fost copiat pentru a ne fi pus la dispoziţie. Suntem din nou în situaţia de a dezbate un raport fără să fi apucat măcar să-l citim. E evident că membrii Comisiei pentru cultură, comisiile care au dat avize sau au făcut raportul, sunt în cunoştinţă de cauză, însă absolut incorect este faptul că nu avem posibilitatea să avem şi noi acces la aceste informaţii. Acest mod de a legifera în Parlament este absolut iresponsabil, iar dovada acestui lucru am avut-o mai înainte, când am întors de la votul final un proiect, pentru că au protestat colegii pentru foarte posibile erori grave în conţinutul acelui raport. Colegul nostru de la PSD, antevorbitorul meu, a spus, pe bună dreptate, că e vorba despre un proiect complex, iar noi îl tratăm de maniera în care o facem, necitind măcar acest raport, nici măcar - repet - neavând acces la această informaţie. Dacă continuăm de această manieră, vom produce în continuare legi care vor afecta întreaga societate în mod negativ, iar imaginea Parlamentului nu va avea decât de suferit. Închei, spunându-vă că nu îmi asum un vot pe conţinutul acestui raport, pentru că literalmente nu am avut timp nici măcar să-l citesc. Dar poate că între timp hârtia a ajuns la temperatura încăperii şi acesta este un argument justificat pentru a dezbate raportul şi a-l trimite la votul final. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule vicepreşedinte al Camerei, preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Vreau să întăresc şi eu cele spuse de colegul, domnul deputat Ganţ. Acest mod de a legifera este cu totul inacceptabil. Practic, daţi senzaţia, majoritatea parlamentară, că pur şi simplu procedurile parlamentare vă încurcă, adică suntem cumva obligaţi să le facem şi pe astea, mai trecem la o literă, ne mai aduce cineva un raport... Până la urmă ştim cu toţii că acestea sunt nişte eufemisme. Se vorbeşte despre "Comitetul liderilor a decis", dar acolo reprezentanţii PSD şi ALDE au majoritatea şi reprezentantul ALDE face ce zice reprezentantul PSD, adică domnul Dragnea, până la urmă. Se spune "plenul e suveran", dar plenul ridică mâna, exact cum face un singur om. Până la urmă, gândiţi-vă şi dumneavoastră dacă e normal, căutaţi-vă un pic în conştiinţă, ştiu că vă ascundeţi după un program de lucru pe care vi l-aţi impus, dar este o bătaie de joc faţă de parlamentarism şi la începutul acestei sesiuni - noi suntem la primul mandat - domnii Dragnea şi Tăriceanu au declarat foarte pompos că vor să ridice Parlamentul pe locul care i se cuvine. Nu aşa se face, cu rapoarte aduse în plen în ultimul moment. Este o lege extrem de complexă. Nu aşa se face, cu mutat puncte de pe ordinea de zi de colo-colo şi cu senzaţia că pur şi simplu procedurile parlamentare vă încurcă; avem nişte treabă de făcut. Mai bine vă dăm dumneavoastră un pix, le semnaţi, mergem toţi acasă, e înainte de Crăciun... Adică, cred că şi colegii din sală care trebuie să ridice mâna la unison au exact această senzaţie. Este revoltător şi protestăm faţă de acest mod de lucru. Ştiu că unora dintre dumneavoastră, din majoritate, pentru că vă văd, vă e jenă un pic de ce se întâmplă, probabil vă găsiţi o justificare morală - nu ştiu care ar putea fi -, dar vă asigur că este greşită. Nu este nici etic, nici normal şi este trist pentru democraţia românească că am ajuns în acest punct, la 28 de ani după Revoluţie. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Facem declaraţii politice. Domnul Bacalbaşa. Faceţi şi dumneavoastră o declaraţie politică.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu vă rog, cu bună-credinţă, să deschideţi pagina cu ordinea de zi de pe site-ul Camerei Deputaţilor şi să căutaţi rapoartele de specialitate privind acest proiect de act normativ. Şi veţi vedea că există un singur document, avizul comisiei al cărui preşedinte este domnul Drulă. În rest, dacă vreţi să vă faceţi o opinie despre acest proiect legislativ complex şi care a generat multe probleme în România, aflaţi că de ani de zile, în temeiul imperativului şi a presiunilor Directivei Europene, Guvernul a făcut vreo două întâlniri cu cei direct vizaţi, iar noi, la Comisia pentru cultură, ne-am transformat în executiv, adică i-am adunat pe toţi, pe toate instituţiile implicate la aceeaşi masă, le-am ascultat, le-am făcut legătura cu Guvernul, i-am aşezat la aceeaşi masă etc. Şi eu subscriu ca principiu, stimaţi colegi, că trebuie să votaţi şi fiecare dintre noi să voteze în cunoştinţă de cauză. Un asemenea act normativ care va produce efecte şi va fi votat în necunoştinţă de cauză revine responsabilităţii individuale a fiecăruia dintre noi. Eu cred că nu putem - şi aici este, de fapt, demagogia - să ieşim din această sală şi să ne întrebe cineva ce am votat şi să nu ştim despre ce e vorba măcar. Sunt zeci de pagini ale acestui proiect de act normativ. Sigur că nu suntem toţi experţi în domeniu şi capabili să le judecăm cu dreaptă măsură, dar pripa aceasta, graba, sub ameninţarea sancţiunilor Uniunii Europene, este penibilă şi ipocrită. Nu se întâmplă nimic dacă va fi adoptată în viitoarea şedinţă a legislativului, de anul viitor. Ba, din contră, ne dă tuturor posibilitatea ca să o studiem şi - dacă este cazul - să venim cu completări, amendamente sau chiar să o reîntoarcem în comisie. Este un subiect mult prea important pe care să-l fuşărim, atât doar pentru că ne impune un imperativ politic sau sub acest argument al sancţiunilor. Dar cei din Guvern nu s-au gândit la sancţiuni, de ani de zile de când a stat această directivă pe masa lor şi n-au făcut nimic? Aceasta este întrebarea fundamentală, stimaţi colegi.

Petru Gabriel Vlase Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Rog liderii să vină la prezidiu. Liderii, la prezidiu, vă rog. Domnule Ganţ, liderii la prezidiu. Pe dumneavoastră vă voiam. (Consultări.) Gata! Haideţi, vă rog, în bancă.