19 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală (PL-x 80/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Două comisii au fost sesizate în dezbatere în fond...

Petru Gabriel Vlase Am văzut, dar v-am preferat pe dumneavoastră...

Iulian Iancu Vă mulţumesc foarte mult. Am vrut să subliniez şi să scot în evidenţă acest lucru... Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că... Guvernul nu susţine adoptarea. Este o încercare de reglementare a modului de reabilitare termică a clădirilor. Cele două comisii propun plenului respingerea iniţiativei, pentru următoarele considerente: Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Doamna Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. La acest subiect, al reabilitării termice a clădirilor de locuit, este bine să reţinem, când propunem măsuri legislative, că avem fonduri europene, Programul Operaţional Regional, Axa 3 - 2,3 miliarde de euro, pentru tot ceea ce înseamnă măsuri vizând eficienţă energetică - clădiri publice, blocuri de locuinţe. Aşa încât este bine să nu dublăm finanţarea şi să ne concentrăm...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Roxana Mînzatu ... pe accesarea fondurilor europene.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final.