13 decembrie 2017 – Aprobarea modificării programului de lucru.

Ioan Munteanu Mai precizez că am avut stabilit ca program, şi ieri şi astăzi, la ora 11,00 să dăm primul vot final. Având în vedere faptul că am depăşit timpul de începere a şedinţei cu 30 de minute, o să vă solicit, domnule preşedinte, să fie la 11,30, iar al doilea vot final să fie la epuizarea ordinii de zi.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerea de... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.) Sunt în vot, domnule deputat... Sunt în vot, după aceea vă dau cuvântul... Supun votului dumneavoastră propunerea de modificare a ordinii de zi. Vot. 145 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Aprobat. Şi mai facem un vot pe prelungirea programului, cu vot final la 11,30, aşa cum a fost propus, din cauza faptului că n-a funcţionat sistemul tehnic. Vă rog, vot. 144 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Aprobat. Mulţumesc. Domnul Roman, procedură.

Florin-Claudiu Roman Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Art. 91 alin. (3). Astăzi trăim o nouă inovaţie procedurală, cu două şedinţe de vot final în aceeaşi zi, să trecem Regulamentul, să trecem legi fără dezbatere, să dăm totul peste cap. Şi, din păcate, va trebui s-o spun, suntem la cea mai importantă tribună din România. Suntem aici for de dezbatere. Cred că de săptămâna viitoare, stimaţi colegi, scotch-ul va deveni instrument de lucru în Camera Deputaţilor. Şi dacă asta vreţi, să ne puneţi scotch-ul pe gură, nu aţi reuşit. Dar vă întreb dacă vă place ce vreţi să faceţi. (Vociferări. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Gheorghe. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe semnalează faptul că nu funcţionează microfonul.)

Petru Gabriel Vlase La mine apare că e deschis.

Andrei Daniel Gheorghe Se aude?

Petru Gabriel Vlase Da.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Noi, din păcate, nici acum nu avem ordinea de zi.

Petru Gabriel Vlase O s-o aveţi.

Andrei Daniel Gheorghe Aşadar, în baza ordinii de zi pe care am primit-o, pe care o cunoaştem de la Comitetul liderilor, care a avut loc mai devreme, am dori ca de pe această ordine de zi să se scoată acele propuneri legislative sau proiecte de lege care nu au raport. Mi se pare total abuziv acest lucru şi o încălcare a Regulamentului, care nu poate să ducă decât la lucruri care aruncă în derizoriu Parlamentul României. Aşadar, am văzut, spre exemplu, că la pct. 6 este acest Pl-x 464/2017 - Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Acest act normativ nu are un raport în acest moment. Ţinând cont că vorbim de o chestiune foarte dificilă care implică elevi, părinţi - o chestiune socială de educaţie publică - şi din perspectiva faptului că acolo au existat nişte probleme de tip juridic, noi vă cerem ca acest proiect şi toate proiectele care sunt pe ordinea de zi în acest moment şi care nu au raport să fie scoase. Să nu asistăm la un abuz prin care încă o propunere legislativă să poată trece de Camera Deputaţilor fără să aibă un raport...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Andrei Daniel Gheorghe ... din partea comisiei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Mi se pare total abuziv...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Andrei Daniel Gheorghe Şi chiar vă rog... propunerea mea este scoaterea în bloc a propunerilor legislative, de pe ordinea de zi, care nu au primit raport de la comisie.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Plenul s-a pronunţat deja asupra ordinii de zi, domnule deputat. N-aş vrea să reamintesc aici de câte ori aţi cerut dumneavoastră introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte de lege, sub rezerva primirii raportului. Era doar aşa, o retorică. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Suntem în şedinţă de plen şi în acelaşi timp are loc şi o şedinţă de comisie - cea a Comisiei pentru buget, finanţe - şi nu am regăsit printre materialele de la mapă o aprobare ca această şedinţă a Comisiei pentru buget, finanţe să se desfăşoare în paralel în plenul, iar conform art. 53 ar fi fost nevoie de o aprobare în acest sens din partea Biroului permanent. De aceea, o să vă rog să faceţi tot ce e necesar ca, în contextul în care avem pe ordinea de zi dezbaterea Legii de aprobare a Ordonanţei referitoare la TVA Split, şi colegii noştri din Comisia de buget, finanţe să fie prezenţi aici.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Căutaţi la Biroul permanent reunit, a fost aprobat acolo. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În baza art. 151 alin. (3), pe procedură, vă pun în vedere faptul că mai înainte au fost încălcate două dispoziţii regulamentare, deci când a fost supusă votului ordinea de zi, respectiv, art. 68 şi art. 70 din Regulament. Cu privire la art. 68, vă arăt faptul că în privinţa celor două rapoarte pe modificarea Regulamentului, în ambele rapoarte există prevederi care au acelaşi obiect de reglementare. Potrivit dispoziţiilor art. 68, în cazul în care o comisie are spre examinare în fond mai multe iniţiative cu acelaşi obiect de reglementare, se întocmeşte un singur raport. Este adevărat că raportul pe care astăzi l-aţi adus la plen şi aţi suplimentat ordinea de zi nu avea iniţial obiectul de reglementare regăsit în Proiectul de Hotărâre nr. 104, însă, dumneavoastră, în mod abuziv, astăzi, în Comisia pentru regulament, aţi introdus amendamente care vizează acelaşi obiect de reglementare. Ca atare, ele trebuie, în baza art. 70, să se întoarcă la Comisia pentru regulament, pentru a se întocmi un singur raport şi nu două rapoarte, aşa cum se află acum pe ordinea de zi. Ca atare, o să rog un vicelider să vină să formuleze o propunere de retrimitere a celor două rapoarte, pentru că aşa dispune Regulamentul. Încă o precizare, domnule preşedinte. Dispoziţia cuprinsă la art. 69 din Regulament este în mod evident o dispoziţie imperativă, în sensul în care ordinea de zi nu poate fi completată dacă nu există unanimitatea, acordul unanim al liderilor de grup. Acea normă pe care a invocat-o domnul lider de grup Munteanu este o normă permisivă. Între o normă imperativă şi o normă permisivă, se aplică norma imperativă. Ca atare, s-a produs un abuz de procedură în mod evident. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Plenul a decis. Plenul este suveran. În ceea ce priveşte invocarea art. 68, domnule Nicolicea, domnule preşedinte al Comisiei, într-un minut, dacă puteţi să explicaţi domnului deputat.

Eugen Nicolicea Cele două propuneri, evident că n-au conţinut similar. Vă rog să le citiţi. În plus, una este de admitere, una este de respingere. La cea de respingere, o să solicităm retrimiterea la plen, adică scoaterea ei de pe...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Eugen Nicolicea ... ordinea de zi.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Domnul Ghinea? Stimaţi colegi, Vă informez că aţi luat câte trei cuvântul de la fiecare grup, pe procedură, am înţeles toate procedurile. Voi sista la un moment dat această chestiune. Vă rog, domnule Ghinea.

Cristian Ghinea Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi din majoritate, Sunteţi pe cale să schimbaţi o normă procedurală care datează din 1994. Gândiţi-vă dacă chiar vreţi să faceţi asta. Gândiţi-vă că o să ajungeţi iar în opoziţie, că nu sunteţi veşnic la putere. Şi vă mai întreb, încă o dată, dacă vă simţiţi bine în pielea dumneavoastră? Da? (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Cristian Ghinea Domnule preşedinte, N-am spus pe procedură.

Petru Gabriel Vlase Păi, luaţi cuvântul pe procedură.

Cristian Ghinea Păi, asta... dar domnul Rădulescu avea ceva de comentat din sală. Şi îl invit să-mi dea drept la replică. Că îl întreb dacă se simte bine. Şi domnul Solomon are ceva de comentat. Şi poate vrea să-mi dea drept la replică. (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Bichineţ. Îmi pare rău... Vă rog, domnule Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Vă rog să nu daţi semne de nerăbdare. Articolul invocat de mine pe procedură este bunul-simţ. Şi m-am întrebat... (Aplauze.) ... de... Vedeţi, vocea poporului... M-am întrebat de multe ori şi nu am găsit un răspuns de ce o colegă de-a noastră, în ultimele trei-patru luni de zile, vine atât de des la microfon, uitând de ce o face şi când ajunge aici nu spune absolut nimic? (Aplauze.) A mai rămas să aplaude ziariştii... (Râsete.) Şi v-am găsit un fel de răspuns în Simone de Beauvoir. Zice: "Nu te naşti femeie, devii!". Nu te naşti politician, devii. Şi eu cred că doamna Turcan - de altfel, o intelectuală rasată, colega noastră... (Rumoare.) ... i-am dat dreptul la replică, v-aţi prins, nu?... vine spre microfon că vrea ca să fie privită, s-o privim. Şi am privit-o, însă dincolo de privire nu am înţeles nimic. Şi vă rog să stopaţi, să stopaţi tentativa aceasta care se manifestă incipient (Vociferări.) ... dar care poate...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Corneliu Bichineţ ... degenera - ca în Parlamentul României să se instaureze anarhia. Dacă săptămâna trecută cineva a venit cu ţignal, cu flaşnetă, cu trompetă, nu ştiu ce veţi face când o colegă sau un coleg de-al nostru va recurge la gesturi exterioare pe care eu nu vreau să le anticipez, să le descriu aici.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat.

Corneliu Bichineţ Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă dau dreptate. Am încercat să fiu înţelegător cu toată lumea, am dat cuvântul la grupuri, de două-trei ori, fără a fi invocate proceduri. Săptămâna trecută, un coleg de-al meu, deputat, pe care chiar îl respect, m-a făcut "dictator cu şapcă" - şi îi mulţumesc pentru asta. De aceea, voi mai da o singură dată cuvântul doamnei Turcan, o singură dată cuvântul la USR - hotărâţi-vă, că sunteţi doi - şi domnului Movilă. Domnule Gheorghe, aţi avut deja o intervenţie pe procedură. Vă mulţumesc. Doamna Turcan, un minut. Asta ca să nu fiu "dictator cu şapcă"... (Rumoare.)

Raluca Turcan M-am îndreptat spre domnul preşedinte de şedinţă, întrucât eram înscrisă la cuvânt şi dispăruse de pe ecran numele meu. Ca propunere de procedură - art. 91 alin. (3) - legat de ordinea de zi, vă solicit să mutăm Proiectul privind Split TVA, care este în momentul de faţă pe pct. 5, la pct. 1, întrucât în momentul de faţă este în vigoare forma Ordonanţei de urgenţă şi de la 1 ianuarie intră Split TVA obligatoriu, ceea ce reprezintă un atentat la mii de agenţi economici corecţi şi poate să conducă la disponibilizări, la pierderi de locuri de muncă şi la încurajarea unui profund comportament antieconomic. Vă rog să supuneţi votului ca primul punct, înainte de modificarea Regulamentului, astfel încât să nu mai putem dezbate niciun alt amendament respins, să votăm Split TVA, să putem să susţinem amendamente respinse în comisie, astfel încât măcar ca această lege cu un profund caracter economic şi un impact economic major să poată să fie dezbătută lejer, şi serios, şi temeinic, în Parlamentul României.

Petru Gabriel Vlase Bun. Propunere de mutare a poziţiei 5. Dar a fost votat de plen, doamnă. Nu mai pot face încă o dată vot. (Vociferări.) Păi, a votat plenul o dată. (Vociferări.) Ştiu, dar am votat o dată chestiunea asta. Nu pot să votez de trei ori acelaşi lucru.

Raluca Turcan Plenul este...

Petru Gabriel Vlase Plenul este suveran. Şi tocmai de aceea vă spun, a decis o dată acest lucru. Mulţumesc. Domnul Stanciu... Domnul Stanciu, vă rog.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Mulţumesc, domnule preşedinte. Înainte să vă spun articolul, vreau să vă spun că mă bucur că prezidaţi această şedinţă şi sper să o faceţi ca data trecută, în spiritul şi litera Regulamentului. Şi v-aş atrage atenţia că art. 67 alin. (3) spune că "...raportul comisiei sesizate în fond va cuprinde toate amendamentele admise şi respinse..." Raportul venit de la Comisia pentru regulament pe Proiectul de Hotărâre nr. 70, cel redactat astăzi, nu conţine toate amendamentele care au fost depuse, astfel încât vă solicit, ori să amânăm plenul până când comisia va redacta raportul complet, ori să supunem scoaterea de pe ordinea de zi a dezbaterii şi a votului final asupra acestui proiect. Şi vă rog să supuneţi votului acest lucru pentru că, iniţial, la propunerea domnului Munteanu, plenul nu era informat că raportul acestei comisii de fond nu este în forma regulamentară, Regulamentul menţionând expres că se includ acolo toate amendamentele. Vă mulţumesc.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Domnul Movilă.

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În Comitetul liderilor, Partidul Mişcarea Populară a votat împotriva acestei ordini de zi, împotriva acestui program, întrucât este prima oară când, în activitatea mea de parlamentar, văd două voturi finale într-o singură zi. Este primul vot final în care se bagă pumnul în gură parlamentarilor pe ceea ce înseamnă amendamentele, pentru că se schimbă regulamentul privind modul de dezbatere a bugetului de stat. Ca parlamentar de Iaşi, am făcut amendamente - şi dumneavoastră aţi făcut amendamente - niciun amendament nu s-a votat separat pe regulament în comisiile de specialitate, toate vin la grămadă, iar ceea ce se va vota acum - şi sunt convins că va trece prin votul majorităţii PSD-ALDE - nu va face decât să ducă încă o dată în derizoriu activitatea noastră de parlamentari şi responsabilitatea publică pe care o avem faţă de oameni, faţă de comunităţi. De aceea, Partidul Mişcarea Populară a votat împotriva acestui program, împotriva a două voturi finale, pentru că, dacă s-ar fi dorit schimbarea Regulamentului, luni, marţi, săptămâna viitoare, când intram la dezbaterea pe buget, s-ar fi putut face acest lucru, iar astăzi am fi continuat cu activitate normală privind dezbaterea proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat. Niciodată. Să ştiţi că luni am avut două voturi finale! Începem ordinea de zi.