20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 226/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Continuăm de la punctul 11. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; în procedură de urgenţă. Comisii? Comisia juridică? Comisia pentru politică economică? Comisia pentru industrii? Comisia juridică.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Probabil vă întrebaţi ce caută un membru al Comisiei juridice să ia cuvântul pe o chestiune care are mai puţină legătură cu ceea ce se discută în Comisia juridică. Totuşi, pentru că pe această propunere legislativă a fost sesizată în fond şi Comisia juridică, am venit la microfon pentru a vă spune următoarele aspecte, care se referă la conţinutul acestei propuneri legislative, şi anume fiecare dintre noi avem datoria, potrivit Constituţiei şi deciziilor Curţii Constituţionale, să elaborăm acte normative clare, previzibile şi care să respecte normele de tehnică legislativă. Dacă veţi citi însă amendamentele aduse propunerii legislative iniţiale, veţi constata că ea nu mai are nicio legătură cu ceea ce propun iniţiatorii. Demersul iniţial era corect, şi anume să fie exceptată de la prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109 Administraţia Naţională de Meteorologie. Şi atât! Asta propun în expunerea de motive iniţiatorii. De la acea propunere s-a ajuns la o listă interminabilă de excepţii, ceea ce în mod evident contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie şi normelor de tehnică legislativă. Mai mult decât atât, aţi introdus în acea listă infinită de excepţii o prevedere cu caracter general, pe care nu o înţelege şi nu o poate aplica probabil nimeni. Vă referiţi la a excepta de la aplicarea prevederilor ordonanţei pentru companiile de apă şi transport, fără a le nominaliza, pe când în restul listei aveţi nominalizate - de fapt daţi denumirea regiilor sau societăţilor care sunt exceptate. Gândiţi-vă bine dacă inclusiv acest aspect nu constituie o încălcare a dispoziţiilor de tehnică legislativă. Mai sunt multe aspecte, tot de neconstituţionalitate, pe care aş putea să le invoc aici, dar poate că locul lor este în altă parte. Ca atare, Partidul Naţional Liberal nu poate susţine o astfel de reglementare şi va vota împotrivă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Cristina Prună.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, O.U.G. nr. 109/2011 stabileşte nişte reguli importante pentru guvernanţa corporativă şi a fost un progres semnificativ în stabilirea unor standarde de management profesionist pentru companiile de stat. Mai sunt progrese de făcut, dar paşii erau într-o direcţie bună. Deoarece O.U.G. nr. 109 face controlul politic mai dificil, dumneavoastră, actuala majoritate, v-aţi gândit să exceptaţi zeci de companii, mai întâi la Senat, apoi aţi mărit lista la Camera Deputaţilor. Orice motiv a fost bun pentru dumneavoastră, fie că a fost vorba despre companii de apărare, fie că a fost vorba despre instituţii de credit sau despre companiile de apă, aşa cum bine a spus colegul de la PNL. Aţi găsit un motiv de exceptare din orice. Şi, ca să fie circul complet, iniţial lista propusă includea o singură companie, şi anume ANM, dar, treptat, aţi adăugat zeci de companii şi apoi v-aţi folosit de un nou tertip, şi anume aţi dat posibilitatea Guvernului să excepteze orice companie, printr-o simplă hotărâre de Guvern. Deci ne-am putea aştepta ca până la urmă toate companiile de stat să fie exceptate de la OUG nr. 109. Ce pot să vă spun este că am putea să ne luăm adio de la numirile profesioniste la aceste companii de stat, şi viitorul este unul întunecat şi sumbru, pentru că urmează să vă numiţi, practic, acoliţii dumneavoastră de partid şi familiile acestora în conducerile companiilor de stat. Şi, stimaţi colegi, constat cu tristeţe şi dezamăgire că nu vă ajunge să distrugeţi justiţia, aşa cum o faceţi zilele acestea şi instituţia Parlamentului, dar acum aţi pus jugul şi pe companiile de stat. Să vă dau câteva exemple dintre companiile pe care le exceptaţi, companii importante, în care stau securitatea energetică a României, precum Transgaz, Transelectrica, Romgaz, Hidroelectrica - ştim foarte bine că a avut probleme până nu demult. Nu vă interesează că veţi duce la sapă de lemn şi puţinele companii de stat care mai funcţionează şi ne veţi duce pe toţi într-o criză uriaşă. Acesta este practic singurul lucru care vă mai interesează, şi anume cum să scoateţi şi să stoarceţi cât mai mulţi bani în cadrul acestei guvernări care, oricum, s-a dovedit dezastruoasă. Aş vrea să vă reamintesc că am votat acum două zile sau ieri creşterea subvenţiilor la partide. Deci aveţi suficienţi bani să vă angajaţi noi oameni la partid şi nu trebuie să-i angajaţi în aceste companii de stat. USR va vota împotriva acestui proiect de lege şi vreau să vă aduc aminte că mandatul dumneavoastră este scurt, mai aveţi trei ani la guvernare, şi istoria nu uită. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog, dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.