14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 (Pl-x 163/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 54. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 5 din Legea nr. 35/2007. Iniţiatori? Nu sunt. Comisia pentru învăţământ? Doamnă Gavrilă, vă rog.

Camelia Gavrilă Propunerea legislativă are numărul Pl-x 163 din 2016 şi se referă la abrogarea art. 5 din Legea educaţiei. Obiectul acestei propuneri se referă la creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv eliminarea dispoziţiilor referitoare la stabilirea a cel puţin un însemn distinctiv pentru elevii din unităţile de învăţământ, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă etc. Se renunţă totodată la comunicarea acestor semne distinctive Direcţiei generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie. Propunerea face parte, se încadrează prin obiect şi conţinut în categoria legilor ordinare. La nivelul Senatului a fost respinsă, ca primă Cameră sesizată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Din totalul de 26 de membri, 16 au fost prezenţi şi au votat în unanimitate respingerea acesteia, cu următoarea motivaţie: De reţinut că nu este vorba doar de uniforme, ci şi de eşarfe sau ecusoane, ceea ce oricum le dă liber şi personalităţii de exprimare a elevilor prin vestimentaţie.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dezbateri generale dacă sunt? Vă rog, domnule Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Subiectul a fost abordat de nenumărate ori în comisiile de specialitate - mă refer aici la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, atât din Senat cât şi din Camera Deputaţilor - concluziile fiind de fiecare dată aceleaşi. Aş mai aduce două argumente: 1. Accesul în şcoală este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ întocmit în baza art. 2 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar care stipulează faptul că, citez: "unităţile de învăţământ îşi elaborează propriul Regulament de organizare şi funcţionare", am încheiat citatul, iar la alin. (2) al aceluiaşi articol se specifică faptul că: "Regulamentul de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, respectiv prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori". Cel de-al doilea argument. Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat o serie de documente strategice care vizează problematica şi combaterea violenţei şi delincvenţei juvenile în mediul şcolar, implementate la toate nivelurile, iar renunţarea la purtarea unui semn distinctiv, aşa cum presupune această propunere legislativă, ar îngreuna aplicarea prevederilor stipulate în acest document. Ca atare, nu voi susţine adoptarea acestei propuneri legislative şi, în consecinţă, şi colegii mei, membri ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, vor vota în acest sens. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere. Vot final.