22 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 188/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Iniţiator?

Gigel-Sorinel Ştirbu Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Această iniţiativă legislativă se vrea a fi o reparaţie morală pentru locuitorii mai multor localităţi din România. Mă refer în primul şi în primul rând la locuitorii municipiului Slatina. Probabil cunoaşteţi, la fel de bine ca mine, dacă nu, vă informez pe această cale, Slatina este unul dintre cele mai poluate oraşe din România. Pe baza analizelor de la Institutul Naţional de Statistică, pe baza rezultatelor obţinute de la Agenţia Naţională de Mediu, pe baza rezultatelor obţinute de la Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică, s-a demonstrat că speranţa de viaţă în Slatina este mult mai scăzută decât în alte localităţi din România. Este, de fapt, putem spune, repet încă o dată, o reparaţie morală pentru locuitorii din municipiul Slatina. Această lege, de fapt funcţionează, este un amendament la legea în vigoare, prin care municipiul Slatina este introdus în această lege şi se scade, există posibilitatea de a se scădea vârsta de pensionare cu doi ani pentru locuitorii oraşului Slatina şi locuitorii dintr-un areal de opt kilometri, de jur împrejurul acestui municipiu. Cu speranţa că veţi vota această iniţiativă legislativă, vă mulţumesc mult de tot.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia? Domnul Neaţă.

Eugen Neaţă Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 188/2017 din 8 mai 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010, în sensul ca şi persoanele care locuiesc în localitatea Slatina să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizarea prevăzută de alin. (4). La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 16 mai 2017 au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Adrian Marius Rândunică, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, doamna Georgeta Jugănaru, director la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi domnul deputat Gigel-Sorinel Ştirbu, în calitate de iniţiator al proiectului de lege. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat în Senat în şedinţa din 2 mai 2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi al art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Poftiţi!

Eugen Neaţă Sunt născut în Râmnicu Vâlcea, în apropiere de platforma chimică Oltchim, unde funcţionează Oltchim SA, Uzinele Sodice şi CET Govora. Am văzut deseori nori, când afară era soare, am respirat clorul care mai tot timpul scăpa din instalaţiile Oltchim, care erau vechi şi depăşite. Când acesta lipsea, respiram pulberile de la Uzinele Sodice Govora şi CET. Am mâncat peşte cu miros de lindan şi am băut apă cu gust de clor. Am văzut cum părinţii, prietenii, vecinii se îmbolnăveau prematur, cum spitalele se aglomerau de aceştia, de oameni care prea devreme se îmbolnăveau. A fost o perioadă grea, de încercare, de risc, de rezistenţă. Când instalaţiile au fost modernizate, poluarea evidentă a devenit una remanentă. Ne însoţeşte şi azi, şi mâine şi probabil multe generaţii de acum încolo. Prin votul nostru, aducem o reparaţie târzie, dar utilă, şi de mare ajutor pentru generaţia clor, lindan, amoniac. Şi, în numele acestor generaţii, vă mulţumesc tuturor pentru votul pe care-l veţi da!

Petru Gabriel Vlase Domnule Ganţ, vă rog.

Ovidiu Victor Ganţ Stimate domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Sigur că suntem de acord cu iniţiativa, vom vota în favoarea ei. Lista prevăzută în textul iniţiativei cuprinde, pe bună dreptate, şi Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna, Târgu Mureş, Slatina, Turnu Măgurele şi Râmnicu Vâlcea. Motivarea, însă, cred că poate deschide calea unei noi întrebări pe care ar trebui să ne-o punem. În motivare - citez - scrie: "...pentru a beneficia de prevederile prezentei legi şi persoanele aflate în situaţii similare". Întrebarea pe care mi-o pun este dacă lista este exhaustivă. Nefiind exhaustivă, cred eu, ar fi util ca într-un termen cât mai scurt, la iniţiativa Guvernului, această listă să fie completată cu toate centrele industriale unde oamenii au avut de suferit de pe urma acestor procese tehnologice. Deci vom vota în favoarea iniţiativei, cu rugămintea ca această listă să devină exhaustivă. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule Solomon.

Adrian Solomon Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnul Ganţ are perfectă dreptate. Lista nu este completă, nu este definitivă. După informaţiile noastre, înainte de 1989, Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii au făcut studii amănunţite asupra impactului pe care îl aveau anumite industrii asupra localităţilor şi populaţiilor de acolo. Sunt cam 11 centre cu poluare remanentă. Mai avem un proiect de lege la comisie, pe care l-am amânat două săptămâni, tocmai pentru a putea completa lista şi documentaţia necesară. Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea şi Slatina au tot ce le trebuie, adică au documentele atât de la medicina muncii, cât şi de la mediu, şi de la capacităţile industriale, în sine. De aceea urmează Câmpia Turzii, urmează Turda, probabil şi celelalte zone - Moineşti, Făgăraş - care sunt identificate, încă dinainte de '89, cu probleme legate de poluarea legată de aceste activităţi industriale.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Punctul 10 l-am retrimis comisiei.