19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 327/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România; procedură de urgenţă. Comisia? Domnule Iancu, îl lăsaţi pe domnul Bode? Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 octombrie 2017. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2002, în scopul corectării dispoziţiilor prin care aceleaşi tipuri de vehicule transport persoane sunt prevăzute în două categorii distincte de tarifare. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Iancu? Nefiind amendamente, legea merge la votul final.