21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe (PL-x 352/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe. Comisia?

Sorin Lazăr În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legislativ necesar punerii în aplicare a mecanismelor financiare specifice SEAF - "Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile". În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 31 octombrie 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea acestui act normativ care prevede cadrul legislativ în vederea aplicării mecanismelor financiare ale Fondului pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile. În acest sens sunt modificări, completări ale procedurilor, astfel încât beneficiarii acestui fond să poată accesa refinanţarea unor cheltuieli eligibile din Programul de cooperare elveţiano-român, dar, în acelaşi timp, şi cofinanţarea unor cheltuieli din soldul Fondului Elveţian de Contrapartidă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu. Vot final.