6 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 (PL-x 335/2017) ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res. 2), la 26 noiembrie 2015, privind art. 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998. Comisia juridică?

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege. În urma examinării iniţiativei legislative, a documentelor ce o însoţesc, precum şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bichineţ? Nu. Ţineam plenul după dumneavoastră... Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.