21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 587/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Vă rog, Comisia pentru buget. Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transferul competenţelor de colectare a obligaţiilor fiscale reţinute în sarcina contribuabililor mijlocii de la nivel regional, la nivel judeţean. La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Domnul Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va susţine acest proiect de lege, deoarece duce contribuabilii să fie administraţi de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice, un lucru care este bun şi cerut de mediul de afaceri. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Alte intervenţii? La articole? Nu.