4 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489 (PHCD 98/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489. Vă rog, doamnă Plumb.

Rovana Plumb Raport privind Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017)489. Prin intermediul documentului înaintat, Comisia Europeană vizează stabilirea de norme minime privind definirea interacţiunilor şi a sancţiunilor din domeniul fraudelor şi falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul. În proiectul de opinie elaborat, Comisia pentru afaceri europene a salutat actualizarea cadrului normativ privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, atrăgând însă atenţia asupra necesităţii de a îmbunătăţi combaterea infracţiunilor informatice de tipul ransomware, ce pot favoriza sau facilita fraudele cu mijloacele de plată fără numerar. De asemenea, comisia a recomandat efectuarea unor acţiuni concertate la nivelul Uniunii pentru a verifica în timp real site-urile de Internet contrafăcute sau deturnate ce sunt utilizate pentru furtul de date de autentificare sau pentru phishing, date ce pot fi folosite şi în pregătirea fraudelor cu plăţi fără numerar. Nu în ultimul rând, comisia a subliniat faptul că România susţine actualizarea cadrului legislativ existent şi adoptarea acestuia, cu scopul de a sprijini autorităţile judiciare în combaterea acestui tip de infracţionalitate. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa din 21 noiembrie şi supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor opinia în forma adoptată de comisie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea aduce o serie de clarificări şi completări cadrului juridic. Astfel, stabileşte ca infracţiune de sine stătătoare posesia, vânzarea, achiziţionarea în vederea utilizării a unui instrument de plată furat sau însuşit în mod ilegal, extinde sfera infracţiunilor legate de sistemele informatice, introduce norme privind nivelul pedepselor şi stabileşte nivele, defineşte infracţiunile agravate, introduce măsuri de îmbunătăţire a cooperării la nivelul Uniunii în materie de justiţie penală, îmbunătăţeşte condiţiile în care victimele pot semnala infracţiunile, asigură accesul victimelor la informaţii cu privire la drepturile lor şi la asistenţă, dar vine şi în sprijinul sistemului naţional de prevenire şi combatere a fraudelor şi falsificării mijloacelor de plată. Noul cadru propus va contribui astfel la derularea mai rapidă şi mai eficientă a anchetelor judiciare ce au ca obiect fraudele cu mijloace de plată fără numerar. Prin urmare, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru adoptarea documentului privind conformarea cu principiul subsidiarităţii, cu propunerea de directivă privind combaterea fraudelor şi a folosirii fictive a mijloacelor de plată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.