27 iunie 2017 – Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către doamna deputat Cristina Trăilă.

Cristina Trăilă Mulţumesc, domnule preşedinte. (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Trăilă Cristina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Aplauze.> (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă al Camerei Deputaţilor.)

Petru Gabriel Vlase Vă felicit, doamnă deputat, şi vă urez succes! Continuăm.